Tüm Kategoriler


Sayfalar

bisrev' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 20775
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Kadynbisrev Son Yazıları

El Ynsaf!

Adym adym yakla?yyor yine o gn. Bu ay zaten eksik, bir eksik gnn daha kimseciklere bir zarary dokunmaz dy herhalde. Para tuza?y bence tm bunlar. Geen yylda byle d?nyor muydum acaba? Ne gzel yine geldi o gn deyip, ne srpriz yapacak diye d?nd?m, uykumu kayran merakym, bu sefer nasy

Bekleyen

Dy?aryda ya?mur var, aklymda yr, yaryn aklynda bamba?ka bir yr. nmz bahar ama ben hla yaprak dkmekteyim. Ye?illensin diye beklerken her yanym gnden gne sararmaktayym. Ey yr mutlu musun peki syle? Sen gezerken kol kola sevdi?inle ben dokunamyyorum bile sevdi?ime. Sen bo?ulurken o mavi gzl

Benim Olany Ystiyorum

Ey zaman! Senden alaca?ym var. Hesap ettim demekle bitmez bana olan borcun. Ama kolay kolay da kurtulamazsyn benden bilesin. Biliyorum senin de demek gibi bir d?ncen yok borcunu. Olsun, ben yine de sitemliyim bu gece sana. Saniyeler dakikalar, saatler derken; gnler, haftalar, aylar, yyllar oldu

Zamane Genlik

Vaktiyle zamane olan size hitaben! Ne yapsak gze batyyor. Bir etiket yemi?iz ya, zamane genlik szde. Size gre biz a?k nedir bilmeyiz, duygularymyz yoktur. Sizin zamanynyzdaki a?klardan sz aarsynyz, gypta ile dinleriz. Ama siz bunu grmezsiniz, sanyrsynyz ki biz sizi anlayamayyz. ?yk olduk d

Al Takke, Ver Klah

Neden bana bu kadar ok gvenirsiniz ki? Byle yaparak bilmez misiniz beni benden uzakla?tyrdy?ynyzy? zgr byrakty?ynyzy d?nd?nz beni grmez misiniz nasyl zincire vurdu?unuzu? Her ?eyin bir kar?yly?y olmak zorunda mydyr? E?er seviyorsan kar?yndaki de seni sevmeli mi? Sen onu seviyorsun diy

Ablan Kurban Olsun Sana

Yki saniye yan yana olmak yeterliydi bir kavganyn ykmasyna. Ne kadar yorgun olursak olalym, ne kadar ko?u?turmanyn iinde bo?ulsak da yan yana geldi?imizde grlt, patyrty bir de arkadan annemin "byktym ikinizden" feryady yykardy ortaly?y. Ka tane ampul patlatmadyk ki evde, ka odanyn camyny yere

Her ?eye Ra?men A?y?ym Sana

Biliyordum beni yary yolda byrakmayaca?yny. O gidip gidip gelmelerin bir anlamy olmalyydy. Ama bana yapty?yn son ?ey var ya, hakikaten korkuttu beni. Ne kadar inanmasam da, bu kadaryny da yapamaz desem de; belki ?eytana uymu?tur diye korkmadym da de?il hani. Biliyordum beni ba?kalaryna kar?y kk d

Dert mi Bu?

Bana my kalmy? dnyanyn sekizinci harikasyny ke?fetmek? Ne yelken alyrsyn bilmedi?in denizlere? Ama karnyny doyurmaksa ne gerek var yanynda tatly yeme?e? Sanki hi dert yokmu? gibi bir de sen mi peyda oldun ba?yma? Senden nce tek d?ncem gn atlatmaktan ibaretken; nerden yktyn o?lum sen kar?yma

Bo?luktayym

Bo?luktayym! Kocaman bir zifiri karanly?yn tam ortasynda, ne yapaca?ymy bilmeden, nereye gidece?imi kestiremeden dolanyp duruyorum. Syrasyny bekleyen o kadar ok ?ey var ki yapmam gereken, hi bir ?ey yapmyyorum. Yimden gelmiyor her nedense. Her yerden her kafadan bir ses geliyor kula?yma, anlayamy

Ali-Cengiz Oyunu

Geenlerde bir yazy okudum, Rah?an Ecevit ile ilgili bir rportaj. Aynen ?yle diyordu; "Sonumuz Yugoslavyaya benzeyecek!". Ylk defa sonuna kadar katylyyorum gr?nn. Ne iktidary ne muhalefeti ne de yanda? partilere kar?y bir sempati duyuyorum. Hepsine kar?yyym ama do?ru bir hareketlerinde de son

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)