Tüm Kategoriler


Sayfalar

asilayda' Profili


Toplam Yazıları: 12
Toplam Görüntülenme: 4331
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

asilayda Son Yazıları

Toplama Merkezi miyim?

Mutfa?y topla, ocuklaryn odasyny topla, di?er odalary topla... O?lum okulagidecek antasynytopla, kyzlarymyn arasy bozuk onlary topla... Karde?lerimin arasybozuk onlary topla... Byktm artyk! Ben de kendimi da?ytaca?ym. Birileri de gelsin beni toplasyn!

sykyldymmmm

sykyldym her?eyden hi bir ?eyin tady tuzu yok agyr geliyor  atyk ya?amak yoruldum bunaldym kysacasy okkk sykyldymmmm

Ya?lanyyorum

Bir ya? daha ya?landym. mrmden bir yyl daha gitti ?uan. Hayatym bir film ?eridi gibi geiyor gzmn nnden, iyisiyle ktsyle. Hznlendim... Amahayatymyn bana en gzel arma?anynyn ocuklarym oldu?unu biliyorum. Ve onlary bana ba?y?layan Rabbime sonsuz ?krler olsun. ocuklar ne alaka diyecek

Kysmet

Ben hep evlenmek kolay ama evli kalmak zor derdim. Ama grdm kiartyk evlenmekte zormu?. Kaynymyn kyzy d?nne bir ka gn kalani?any atty. ok zldk ama hakkynda hayyrlysy olsun, yapacak bir ?ey yok. Belki de bylesi daha iyi olmu?tur. Kim bilir...

Uykusuz Geceler

E?imin horlamasy geceleri huzurumu kayryyor. o?u zaman ondan evvel uyuyorum syrf onun horlamasyna takylyp uykumu kayrmayayym diye ama olmuyor. Son zamanlarda e?im artyk kendini a?ty, beni uykudan uyandyryr oldu. Sanki iinde in?aat makineleri aly?yyor. Byktym artyk, ben de yasty?a ba?ymy koyunca

Yine Yaktym

On dokuz yyllyk ev hanymyyym... Ama bir trl yakmadan yemek yapmayy ba?aramadym. Ne olacak benim bu dalgynly?ym bilmiyorum... Allah korusun bu gidi?le lmm, mutfakta ykacak bir yangyndan olacak.

Yalnyzca Dua Bekliyorum

3 gn nce ablam yksek tansiyondan beyin kanamasy geirdi! Hastahaneye kaldyrdyk, 3 gn boyunca so?uk hastahane koridorlarynda sabahladyk. aresizce ieriden iyi bir haber bekledik ama henz bir haber yoktu... Beklememiz gerekiyordu ve bizim elimizden hi bir ?ey gelmiyordu dua etmekten ba?ka. Etti

Canym Annem

ok gen ya?ta evlendim ve ?u anda 18 yyllyk evliyim. Kayynvalidem her zaman bana z annem gibi yakyn candan ve sevgi dolu davrandy. Yyi gnmz de oldu kt gnmz de. Bazen dargynlyklarymyz da oldu ama ben onu hep ok sevdim. O ?imdi bana z annemden daha yakyn. zlse zlrm, sevinse sevinirim

Canym Amcam

Yyllar nce Almanyaya gurbete ykmy?lar yengemle. Orda bir ?eylerin sahibi olmak iin gece-gndz aly?my?lar fakat bu syrada tek ocuklary olan o?ullaryny ihmal etmi?ler. Bu bo?lukta ne yapaca?yny bilemeyen ocuk uyu?turucu tuza?yna d?m?. ?imdi amcamyn maddi olarak her ?eyi var fakat bir de yar

Byktym Artyk!

Byktym artyk gzm amadan ne pi?ireyim diye d?nmekten Kahvaltyya ne hazyrlasam, ak?am yeme?ine ne pi?irsem... Birde yaptyklarym be?enilse.. Onlaryn karny doysun da ba?ka bir ?eyin nemi yok Sanyrym biz kadynlaryn ortak kaderi bu..

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)