Tüm Kategoriler


Sayfalar

ALEYNA' Profili


Toplam Yazıları: 47
Toplam Görüntülenme: 13486
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ALEYNA Son Yazıları

Ben Byleyim

Ben iflah olmaz, akyllanmaz bir insanym. Hatalarymdan asla ders ykarmyyorum ayny hatalary zaman iinde tekrar ediyorum...Kendime verdi?im szleri tutmaya aly?sam da tutamyyorum. Asla yapmam dedi?im ?eyleri gn geliyor yapyyorum, asla aramam-konu?mam dedi?im insanlary gn geliyor aryyor konu?uy

Bir Dilek Tut!

Hayattaki en gzel ?eyin "sevmek" oldu?unu bir kez daha anladym. Sevmek beni gerekten mutlu ediyor. Ben mutlu isem di?er teferruatlaryn hi bir nemi yok... Bu aralar duygusal moddayym. Yinden ykamady?ym, ba? edemedi?im btn duygularymy serbest byraktym, ne halleri varsa grsnler. Hi kimsenin

Elma ?ekeri

Ynsan, ya?amanyn anlamyny sorup durur kendine, bu sorunun birok cevaby vardyr ama hi biri tatmin etmez insany. Ya?adyka, darbe yedike, yaralandyka, yaralary kabuk ba?ladyka ?renir insan. Ya?amanyn anlamyny buldu?um her sebep zaman a?ymyna u?rady ve zamanla geerlili?i ortadan kalkty. Sevdike

?iddete Hayyr!

Dn, yani 25 Kasym 2010 Kadyna Ynelik ?iddetle Mcadele Gn idi. Sizi bilmiyorum ama ben bugn ?rendim, dolayysy ile bu konuyu ele almayy ?iddet grm? btn kadynlarymyza bor olarak bildim. Her kadyn annedir ya da anne adayydyr ve bizim dnyaya getirdi?imiz ?ehzade gibi grp bytt?mz, el

zde Gzellik

Herkesin hayaty, ya?adyklary, yaptyklary, yanly?lary, do?rulary hep insanyn kendi elindedir ve pratikte yle de olmak zorundadyr. Bir insanyn inanlaryny, d?ncelerini, kararlaryny etkileyen sebeplerden biri de hi ku?kusuz etrafymyzdaki, evremizdeki insanlaryn size yaky?tyrdy?y syfatlar ya da gr

Byl Bayramlara...

Eskiden bayramlar daha keyifliydi. ocukken aldy?ymyz yeni cicilerimizi, pabularymyzy giyer sabah erkenden ?eker toplamaya giderdik. Ama en ok bize para verenlere sevinirdik. Ylle de atlykaryncalara binmek iin lunaparka giderdik... ocukken benim iin "bayram" demek e?lence, yeni ciciler giymek

Burcunuz Nedir?

Astroloji ile ilgilenir misiniz veya bur�lara inanyr mysynyz? Sizi bilmiyorum ama ben bur�lara �ok inanyrym... Erkekler bur�lara pek inanmazlar, astrolojiyle de pek ilgilenmezler. Kadynlar ise genelde bur�lara inandyklary i�in, bur�larynyn �zelliklerini ta?yrlar ya da ta?ydyklaryn

Fyrtynadan nceki Sessizlik

Bugnlerde ok mutluyum, neden mutlu oldu?umu bilmiyorum. Sebebini bilmesem de mutlu olmak ho?uma gidiyor... Fyrtynadan nceki sessizli?i mi ya?yyorum yoksa yeni bir sevgilinin varly?yna my kapylyyorum? Hayatymda bir ?eyler oluyor, dengeler bozuluyor, ta?lar yerine oturuyor. Ruhum dingin-sakin, bede

Borcum Bor

Ayrylyklar, dargynlyklar, kavgalar ve mutluluklar insanlary bytyor olgunla?tyryyor. Senden nefret ederek de byyebilirdim ama benim ruhum iyi, senden nefret etmeden iimden seni sindire-sindire benden gitmene izin verdim... Seni severek girdi?im o yolda tek ba?yma kayncy kaybolu?umun tekraryydy

?eytan Marka Giyer

Kadyn erkek arasyndaki farklylyklar yyllardyr tarty?ma konusu yaratmy?tyr. Genelde; Erkekler kadynlardan, kadynlar da erkeklerden ?ikyeti olur. Bazen de kadynlarda kadynlardan ?ikyeti olabiliyor. Kadyn-erkek arasyndaki en belirgin zellik erkek ne istedi?inden emindir, kadyn ise genelde kafasy

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)