Tüm Kategoriler


Sayfalar

YaKaMoZ' Profili


Toplam Yazıları: 33
Toplam Görüntülenme: 49373
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

YaKaMoZ Son Yazıları

Yazyk Bu Erkeklere

Hep bayanlar erkeklere sorar; paran var my, araban var my, evin var my, sigortan var my? Varsayalym ki, toplumsal bu gidi?in temeline bir dinamit koyuldu ve her?ey tepe taklak oldu ve erkekler sormaya ba?lady neler olurdu? Konunun ilham kayna?y; izledi?im bir kanalda alt yazy ?eklinde geen ?u cmle

Bu Nasyl Hoca?

Geenlerde arkada?ymla birlikte Eyp Sultan Camisine gitmi?tik. Oturmu? arkada?ymyn namazynyn bitmesini bekliyordum. Mezzinlere ait olan bir blmde biri grme engelli iki kadyn ile cami hocalaryndan biri oturmu? fysyr fysyr bir ?eyler konu?uyordu. Aramyzdaki mesafe bir buuk metre var ya da yoktu

İki Tür Erkek

1- Karşısındakini yenmesini bilen, akylly, tembel ama becerikli(!) ve makbul erkekler. Hatta bunlar kendilerine has ilgin�, ne anlama geldi?ini hala ��zemedi?im bir takym �st�n(!) �zellikleri nedeniyle de vazge�ilemezler, terk edilemezler, ayrylynsa da unutulamazlar. Daha iyisine

Mardin Katliamy

Ynsan olanyn aklynyn alamayaca?y bir vah?et ya?anylan. Bunlara hayvan demek bile, dokunmady?yn srece sana zarar vermeyen hayvanlara hakarettir. Olayy ?rendi?imde tylerim diken diken olmu?tu, rperdim. Ya?amyna son verilen 44 can. Peki tm bunlaryn sorumlusu kim? Ya da bunu nleyecek olan kimler?

Ensest İlişkiler

  Genelde erkeklerin, kızlarına ya da kız kardeşlerine göz koyduğu haberlerine aşinayız. Ama dün okuduğum bir haber bana "pes artık" dedirtti. Almanya´da, küçük yaşlarda iki çocuğunu yurda bırakan bir kadın; ilerleyen yıllarda iki ç

Domuz Gribi

Ku? gribi, deli dana, kene derken ?imdi de "domuz gribi" diye salgyn bir hastalyk tredi. Aslynda yeni bir hastalyk e?idi olmasynyn dy?ynda tuhaf bir durum yok. Asyl tuhaflyk; "biz mslman bir lkeyiz, domuz eti yemeyiz, dolayysyyla bize bir ?ey olmaz" gibi bir cmle kurabilen yurdum insanynda.

Kyyy Ynsanlary

Ya?amyn kyyysynda gezinen insanlar vardyr. Ama hep kyyysynda, ya?amyn iine dalamadan gezinip dururlar bu kyyy insanlary. Kafalaryndaki karma?a onlaryn ya?amyn ortasyna dalmalaryna her zaman engeldir. Birileri ykar; sana engel olany de?i?tir o zaman der, de?i?tirece?im dese de bu asla mmkn olam

Affeder misiniz?

Kusur ve hata bizler iin, hepimiz iin. Her an, her yerde ve her zaman hata ve kusurlara ay?yz istemesek de. Dikkatinizi ekiyor mu; elde olmayan, bilemedi?imiz, gremedi?imiz sebepler yznden hataly durumlara d?t?mzde "affedersiniz" diyoruz, "pardon" yani. Ancak pek ok insan canynyn istedi?

Patron Kim?

Kalbiniz manty?ynyzyn nnde oturuyorsa, kaza kaynylmazdyr. Manty?ynyz kalbinizin nnde oturuyorsa, ba?ary kaynylmazdyr. Hepimiz duygularymyza esir oluruz zaman zaman. Ve en byk hatalarymyzy da o zaman yaparyz. Oysa manty?ymyzy dinledi?imiz zaman hata oranymyz syfyra yakla?yr. Amma velakin

Sahip ykalym

Vatanyn iftihar etmesi gereken, feci hastaly?yna kalbimizin yanmasy gereken, ba?arylary ile sadece Trk kadynyna de?il btn dnya kadynlaryna nclk etmi?, sayysyz dller almy? bir kadyn Trkan Saylan. Dnyanyn en feci hastalyklaryndan olan kanser hastaly?y ile ba? etmeye aly?an biri, hangi hali

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)