Tüm Kategoriler


Sayfalar

Guzelce' Profili


Toplam Yazıları: 12
Toplam Görüntülenme: 3387
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

Guzelce Son Yazıları

Yaryna Do?uyorum

Uzun zamandyr kendimi diri diri mezara gmd?m fark ettim dn gece biramy yudumlarken. D?ndm de bu kadar de?ersiz olmamalyydym. Yanly? ili?kilerimin sama sapan hayatymyn beni bo?masyna izin vermemeliydim. Evet, hata yaptym evet tek gecelik birlikteliklerim oldu kimi zaman, neyin hyrsyny alyyor

Davrany? Teknikleri

Siliyorum, silemezsem karalyyorum, bir ?ekilde kurtuluyorum, yok ediyorum, affetmiyorum, msamaha gstermiyorum ama sabrymyn son damlasy ta?tyktan sonra. nce bekliyorum, sabyrla bekliyorum, kyyymsyz oluyorum, idareci oluyorum, byk oluyorum fakat bu davrany?ym ysrarla suiistimal ediliyor ve bana y

Erkeklere Lazer

Erkek arkada?ymy lazer epilasyona razy edemiyorum. Ense kyllary ve sakal ?ekli iin diyorum ama ikna olmuyor. Erkekmi? o, kadyn de?ilmi? ne i?i varmy? lazer epilasyonda, bozarmy? onu Ve syraly birok bahane seriyor ardy ardyna. Dvmenin acysyna dayanan birinin lazerden korkmasyna anlam veremiyorum.

Kadersiz

Yazmak istiyorum ama ne yazaca?ymy, nasyl toparlayaca?ymy bilmiyorum. Bugn bir kez daha grdm hayatyn acymasyz yzn, bir kez daha. A?layarak konu?uyorduk, oda bende kimsesizdik nk. O benim gzlerimi silip A?lama bir gn Ystanbul´u satyn alaca?ym inan, o zaman sende yanyma gelirsin dem

Yntikam Zamany

Turizm ve otelcilik mezunuyum. Meslek olarak ?u an ne mi yapyyorum? Epilasyon! Y?imi ok severek yapty?ymy syleyemem ama ailemden harlyk almak ho?uma gitmiyor. Kendi ba?ymyn aresine bakmak daha gzel geliyor bana. Sadede geleyim kuzenim yani vey kuzenim ne zaman ayny ortamda bulunsak konuyu beni

Hangimiz Aptal?

Bu kyz milletine bo?una sinir olmuyorum ben. Birok kyz arkada?ym sevgililerimiz konusu ayldy?ynda bana, Falanca bana altyn yzk aldy, beni ?uraya yeme?e gtrd, bana saat aldy, telefon aldy gibi muhabbetler yapyyorlar. Bense ?imdiye kadar hi bir sevgilimin bir kuru?unu gyrtla?yma sokmadym, pa

Karde? Kavgasy

Eskiden tarty?an kavga eden ve yyllarca ks kalan karde?leri grd?m zaman derdim ki Ya karde? karde?e kser mi hi? ?imdi yyllar geti anladym ki ksermi?. Karde? karde?i ldrm? insanly?yn ba?langycynda... Habil Kbili ldrm?, hem de gurur ve kibir yznden, bir hi yznden. D?nnce ya

Zoraki Hamam

Annemin bitmek tkenmek bilmeyen ysrarlary zerine hayatymda ilk defa hamama gittik. Ylk izlenimim pe?tamal denen ?eyin sadece filmlerde oldu?uydu. O dev irisi tella?a yaptyrdy?ym kese esnasynda ykardy?ym off-puff seslerinden dolayy kafama tasy geirip, Edepli ses ykar. diyen annem, sen ok ya

Erkeke

Erkeklerin arkada?lyk anlayy?yny kadynlarynkinden daha fazla be?eniyorum, nk onlarda kyskanlyk yok arkasyndan dedikodu yapma yok ekememezlik yok. Yani adam gibi arkada?lyk yapyyorlar. Kadynlar yle mi? En ufak ay?ynda iki paraya satarlar insany.

De?i?ik

Genelleme yapmak istemiyorum ama bizim salona lazere gelen erkekler kadynlardan daha gzel i ama?yry giyiyorlar. Kadynlar arasynda kyyaslama yaparsam, otuzbe? ya? st kadynlar daha seksi i ama?yry giyiyor. Kadynlar erkeklere oranla epilasyonda daha az oflayyp pflyor. Geri bize gelen beyl

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)