Tüm Kategoriler


Sayfalar

secici' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 632
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

secici Son Yazıları

Evlilik Bu Kadar Ucuz mu?

Bazen bir limanyn kar?ydyr a?kyn son dura?da?ymyz vardy onunla gr?tm me?er bizim Oktay gizlice evlenmi?, ya? farkyndan dolayy. Ya? farky da ke?ke syledi?i kadar olsa.

Kabullenin ve Kurtulun

Kimse cimri oldu?unu, kyskan oldu?unu kabul etmez. Hasta oldu?umuzu bilmemek, iyile?memizi daha da zorla?tyryr. Yapmamyz gereken, kendi vicdanymyza kar?y drst olmamyz ve kyskan oldu?umuzu itiraf edebilmemizdir. Ba?kasynyn ba?arysy, mutlulu?u kabul etmemek ve kendisinde olmayany ba?kasyna da

AKP K?eye Syky?ty

22 Martta anayasa paketi ayklandy. Acaba ieri?inde ne var, neler de?i?ecek diye merak edenlerin meraky giderilmi? oldu. Ayklandy?ynda herkes hayrete d?t. Mevcut hkmet bizim hazyrlamady?ymyz bir paket de?il dese de, AKPnin eseri oldu?u ayk. Anayasa Mahkemesi, HSYK, Muhalefet partileri ve ST

Kaskonuz Hakkyndaki Bilgileriniz

Birok kullanycy yaptyrdy?y kaskonun ne gibi avantajlary oldu?u hakkynda bilgi sahibi de?il. Kasko szle?mesinde yer alan bazy detaylar hakkynda bilgisi olmayan vatanda?lar, aralaryndaki mini hasarlary kasko hasarsyzly?y indirimi ortadan kalkmamasy durumunda kendi ceplerinden kar?ylyyorlar. Ancak k

Sayfa Gezinme: 1 (All)