Tüm Kategoriler


Sayfalar

SAHRAYE' Profili


Toplam Yazıları: 27
Toplam Görüntülenme: 7792
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

SAHRAYE Son Yazıları

Olmasan

Olmasan ne olur be... Kynyndan my ykar gam kylycy, cana my batar? Yeleleri mi kopar sanyrsyn dnlerin? Ypi mi ekilir dara?acynda sensiz gelecek gnlerin? yle zleyecekte de?ilim hani, unuttum bile adyn neydi, neydi bendeki hacmin, yerin? akarym alnynyn ortasyna myh gibi fkemi. Ara sokaklarda ta

Kandyrdym

Geen gn bir toplantydayym, salon hynca hyn dolu... Lavaboya gitmem gerekiyordu. Haliyle toplantynyn kalabalykly?y lavabo syrasyna da yansymy?ty. Yanymdaki bir bayan; ah canym ka aylyk? dedi. Tabi ben anlamadym yle bakyyorum, bayan bir kez daha, ka aylyk hamilesin? Pek de kksn dedi. Ben

Mekkede Bir Snnet-i l

Dn Nihat Hatipo?lu hoca burada bir sohbete katyldy. Kendisi iki gn nce Mekkedeymi? ve onunla birlikte umreci olarak giden bir adamyn orada vefat etti?ini syledi. Kendisinin de ilk kez ?ahit oldu?u ve ?rendi?i bir olayy bizimle payla?ty. ok etkilendim ve ben de sizinle payla?mak istedim. Mek

Canym O?lum

Seni elime aldy?ym ilk gn geliyor aklyma. Daha perdesi kalkmamy?ty gznn. Ho? geldin o?ul! Bu senin dnyadaki ilk gnn... znn kokusu buram buram, aha burasy senin yuvan Ho? geldin o?ul! Tanymadyn my? Benim ben, anan. Seni tam dokuz ay karnynda ta?yyan, do?uran, doyuran. Hadi uyan! Geldi?in r

Rahat Uyu

Tarih 1 Mart 1994... Ameliyatlardan sonra hayata dn? mevsimindeyim. Ya?yyor olmam evdekilere farkly bir ne?e kazandyrmy?ty. Ama o sabah karde?im i?ten erken geldi. Gz bebekleri kocaman, annemle fysyr fysyr konu?uyorlar. Bir ?ey olmu?tu, belliydi ama ne? Sonra dayanamady karde?im; "Abla," dedi "ab

Selametle

Bu gece gidiyorum gnlnn limanyndan. Ma?rur baky?larymda tela?y ayryly?yn, bu gece gidiyorum. Toplayyp avularyma bir ka para "seni"mi kyrgynlyklarymyn cebine doldurup, adyna aly?an dilime ba?ka isimler srp gidiyorum. Y?lemedi?im ne kadar gnah, sylemedi?im ne kadar sz, yapmady?ym ne kadar a

Yanly? Bende mi?

Bir abadyr gidiyor hayat Hep bir ?eyler kazanmak, hep bir yerlere yeti?mek, hep iyiyi grmek ve aramakla geiyor. Bir gnn kry ney, ne yaptym bugn Allah iin, kendim iin, biri iin ne yaptym? Yoruyor artyk beni bunlar. Her ?eyin ve herkesin iyi olmasy iin abalamak yoruyor beni. Fazlamy alyng

Ysimlerin Hikyesi

Ysimlerin ki?iler zerinde olumlu ya da olumsuz etkileri oldu?u sylenir. Hal byle olunca isimlerin hikyesi dklr bir bir. Aslynda ok keyifli ve renklidir bu hikyeler. Bir dizi tesadf olayyn birle?mesiyle koyulmu? bir sr isim. rne?in: benim adymy amcam koymu?. Hastanede do?um esnasynda b

Ben de Bilmiyorum

Henz adyn yok bende; neyimsin, nesin bilmiyorum. Bendesin i?te; merakymyn bir yerlerinde dola?yp duruyorsun. Senli?ine aly?yk bir o kadar da yabancyyym dostlu?unun ?ehrinde. Kaybolursam ba?y?la; bulmak iindir kendimi sende. Adsyz, syfatsyz cmlelerimin iinde, eylemlerimi bulmana hayran kaldym. Ne

Ltfen Kalk Git

Bu gn ok fenayym Sanki her ?ey stme stme geliyor. Konu?mak istemiyorum, di?lerimi birle?tirdim, a?zymy nefes almak iin de olsa amak gelmiyor iimden. Ben susuyorum ama iimde bir ?eyler konu?up duruyor. Of! Kafam ?i?ti. Yimden haykyrmak, ba?yrmak geliyor. Sanki btn dnyanyn yk benim sy

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)