Tüm Kategoriler


Sayfalar

capuk' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 1175
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

capuk Son Yazıları

Yolumu Buldum...

Onu seviyorum diye onun da beni sevmesi ?art de?il. Elmayy seviyorsun diye seni sevmek zorunda my? Sevmezse sevmesin Ondan ba?ka sevilecek birini bulurum. Artyk ona ba?ly da de?ilim; Sadece onu sevdim, ke?ke sevmeseydim. de demeyece?im. Hayatymy ona ba?layamam; onsuz olamam diye de bir ?ey yok. D

Ellerin Olsanda...

Ben seni benim ol diye sevmemi?im, bunu anladym. Ya?adyklarym beni ok olgunla?tyrdy ve d?nclerimin de de?i?mesinde ok etkili oldu, senin olmayan ynlerini de ?rendim. Ne kadar de?ersiz birisi oldu?unu ve senden beklenmedik bir davrany?y grdm. Ama olmuyor ki... Ondan vazgeemiyorum, 2 senedir

Sevdim ama Eller Aldy

Banane senden, ondan, ?undan, bundan... Herkes ayny, herkes kendi sevgisi ve ykarynyn pe?inde ko?uyor. Senin elindekini bile alyyor... ok sevdi?im bir ocuk vardy ama o ocukluk arkada?yma ykma teklif etti ve ?imdi ykyyorlar. Ykisini de Allaha havale ediyorum. Onlar iin de?mez ama gz ya?larym

Platonik A?kym

Ben birisini ok ama ok seviyorum o benim bir tanem ama bunu kimse bilmiyor o da bilmiyor. Ayny okuldayyz, onu grebilmek iin okulun altyny stne getiriyorum, belki bir yerde kar?yma ykar diye. Ona olan sevgim ok ama ok ba?ka, ben onun yaky?yklyly?yna ya da karizmatikli?ine de?il, anlamyny bil

Sayfa Gezinme: 1 (All)