Tüm Kategoriler


Sayfalar

halis' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 828
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

halis Son Yazıları

Sende Haklysyn!

Derler ki "Do?ru sleyeni dokuz kyden kovarlar." Do?ru ama "Do?ruluk hazinedir" derler oda do?ru. Peki ne yapmak lazym ok merak ediyorum. Bu hayatyn bu devir de neresinde durmak lazym? Birisine "Sen aslan gibisin" dersen g?s kabaryr. Oysa aslan yyrtycy ve vah?i bir hayvandyr. Yine ayny ki?iy

Yasak A?k

Ben evimde ok mutsuzdum, sosyal ya?antym hi yoktu byk bir bo?luktaydym. Hayatymyn tek artysy maddi durumumun iyi olmasy idi. Bundan yyl nce bir bayanla tany?tym ve gizli bir beraberlik ya?amaya ba?ladyk. l desembenim iin lrd... Ama sonra bir kaza geirdim, hem maddi hem de manevi

Do?a Kanunu

Evet hayat ok acymasyz, bazen ?ansyzlyklar yznde ok daha acymasyz bir hale gelebiliyor. yle ki insan ykmaza girebiliyor. Madalyonun br yzne bakyldy?y zaman, grlyor ki hayaty insanlar acymasyz hale getiriyor. Ynsanlar acymasyz olunca haliyle hayat da acymasyz ve ekilmez oluyor. Ynsa

Acydym Ama...

sene nce bir bayanla tany?tym. Niyetim ona yardym etmekti. Tam anlamyyla uurumun kenaryndaydy. Onu yanly?laryndan evirdim. Maddi manevi hibir ?ekilde ma?dur etmedim onu. En son on gn ncesi beraber bir yolculu?a yktyk. Uygunsuz bir tavyr sergiledi ve ben onu ikaz ettim. Beklemedi?im ?ekilde

Sevgi Her?eydir

Ben bu dnyada ?unu anladym ki sevgi her?eyin ba?langycy ve biti?idir. Sevgi bitti?i an orada byrakmalysyn ki gemi?in tady kamasyn. Anlamsyzca zorlarsan gemi? mutlu gnlerini de mahvedersin. Kysacasy, de?er verdi?in insan senin de?erini bilmiyorsa, byrakyn kendi de?erinde kalsyn.

Sayfa Gezinme: 1 (All)