Tüm Kategoriler


Sayfalar

dilsiz' Profili


Toplam Yazıları: 97
Toplam Görüntülenme: 24329
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

dilsiz Son Yazıları

Bir Yudum Arkada?lyk...

Bo?azymda bir ?eyler d?ml, yutkunamyyorum. Hasta de?ilim, hatta son gnlerde olmady?ym kadar iyi bile sayylyrym Yine de yutkunamyyorum i?te Bo?azyma bir yudum arkada?lyk durdu

Gn Yeniden Do?uyor

Sahte y?yklarla aydynlanmy? sokaklarda yryorum Mzik dinliyorum her zaman ki gibi ama ne alyyor duymuyorum bu sefer Kula?ym sadece dy?arydaki sessizli?in sesinde Adymlarym hyzlanyyor farkynda bile olmadan. Uzakla?mak istiyorum ?ehrin ke?meke?inden uzakla?mak Kendimden uzakla?mak belki de

Ey Ergenlik, ok Fazla Oldun Sen!

Ergenlik bunalymlary ya?ayan bir kyz annesiyim Kyzymyn (ve aslynda benim de) hayatynda her ?ey ya?anmasy gerekti?i gibi ya?anyyor aslynda ama ben yine de aresizim. Btn bu srecin normal oldu?unu, zamanla her ?eyin yoluna girece?ini bilmek hibir i?e yaramyyor. Gerek aldy?ym e?itimler, gereks

Yeter...

Yeter artyk, yormayyn, zmeyin beni. nce fikrimi sorup, sonra uygulayyp istedi?iniz gibi sonulanmayynca da sa?ol be, sayende deyip tafra yapmayyn bana. Benim fikrimi sorun, diyen oldu mu size? Ya da; benim fikirlerim do?rudur, diyen. Ben geri kafalyyym, herkes gibi bakamyyorum olaylara. Onl

A?k Suya D?t!

Dilimi ll eyledi?imden beri iimdekileri anlatmanyn yollaryny aradym durdum. Bundan yyllar ncesi bir a?kla ll olan dilim grevini yre?ime vermi?ti. Yrekte birikti sevdanyn ate?. Yakty kl eyledi... Kllerim bir tekne suya d?t ?imdilerde. Duygularymyn her biri bir renk aldy kendince. Korkula

Bendeki Bana, Mektup

Merhaba! Ya?amym boyunca ne kadar ok ki?iye selam verdim Allah ryzasy iin. Bir, iimdeki seni es getim. Herkese syledi?im gzel szlerden bir seni mahrum ettim. Etrafymdaki herkese gvendim de bir tek sana acaba dedim. ok sevindin, frenledim. Her gzel ?eyi senden esirgedim o?u zaman.

Biz Ynsanlar...

Nelere sebep oluyoruz farkynda olmadan. Dnya kan glne dnd. Anlamsyz sava?larda yzlerce susuz lyor. Sebebi; biz insanlar. ocuklar a, peri?an, ocuk olduklaryndan haberleri yok, lyor. Sebebi; biz insanlar. Do?a isyanda, her geen gn bir bitki ya da hayvanyn nesli tkeniyor. Yakynda ie

Ben Olsam...

Ne kadar kolaydyr pe?in hkm vermek. Ben olsaydym bunu byle yapmazdym, Olur mu hi ya, sen de hi akyl yok mu? Ne kolay dklverir dilimizden ba?kasy iin bu ve benzeri cmleler Hatta daha da a?yrlary... Dy?arydan bakyldy?ynda her ?ey kolay gibi grnr. Bilemeyiz ki hangi duygular iinde y

ocukla ocuk Olmak

Bu bir oyun aslynda. ok nceleri ocuklarym kkken onlarla da oynady?ym bir oyun. ?imdiler de nereden mi aklyma geldi? Benim ye?en bizde. Yumurcak my yumurcak, sevimli mi sevimli, haylaz my haylaz bir bebek. Daha bir ya?yny biraz gemesine ra?men hepimizi etrafynda drt dndryor. Sevildi?inin d

Bahar ve Yaşam

Yyllardyr i�inde debelendi?im acylaryma, ge�enlerde eklenen bir yenisiyle birlikte yeniden dipsiz kuyulara, umutsuzluklara do?ru yol almaya ba?lady?ymy sanyyordum. Bu duygular e?li?inde uyandym d�n yine uykumdan. Her zamanki gibi i?yerime gitmek i�in evden �ykyp dolmu? dura?yna do

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)