Tüm Kategoriler


Sayfalar

akabe23' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 1146
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

akabe23 Son Yazıları

Osmanlyda Harem

Bu aralar popler bir konu ama ilgintir neredeyse hi bilgi yok haremle ilgili. nk mahremiyet kabul edilmi? ve do?ru dzgn kimse grememi? haremleri. Kysaca harem; tek idarecisinin Valide Sultan oldu?u(yani padi?ahyn annesi) kendisine ait, padi?ahyn bile bozamady?y ok kesin ve katy kurallary b

Fedailerin Kalesi; Alamut

Deylemi lehesinde Kartal Yuvasy anlamyna gelen Alamut deyince aklymyza ilk Hasan Sabbah ve fedaileri gelir. Kimine gre kfir, kimine gre maceracy, kimine gre de ?eytan kadar zeki bir insan Hasan Sabbah Ama bir gerek var ki dnya ya iz byrakanlardan. Yranyn Kum ?ehrinde do?mu?, aslen Yemen Y

IX.Haly Seferi (Modern Zamanlar)

Binbir Gece, A?k-y Memnu, Yaprak Dkm, Kk Syrlar, Gelinim olur musun?, Biri Bizi Gzetliyor yapymlary ve daha birok dizinin senarist ve yapymcylary tamamen ruh hastasy. Yster komplo teorisi, ister gerek deyin. Ama bunlar bilerek yapylan, Trk aile ve gelene?ini bozmayy amalayan y

Yntihar!

?iddet dedi?imiz kavram iki trldr: 1.Ye dnk. 2.Dy?a dnk. Y?te intihar dedi?imiz kavram ie dnk olanydyr. Ynsan asly oldu?u gibi salt makina de?ildir, hayaty boyunca de?i?ik ruh hallerini yansytan bir canlydyr, bu da zaman gelir ruh hali iyidir ya da an gelir cinnet haline dn?ebilir

Sayfa Gezinme: 1 (All)