Tüm Kategoriler


Sayfalar

arwen' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 1376
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

arwen Son Yazıları

Allaha Olan Ynan Neden Yok Olur?

Bu konunun ok hassas bir konu oldu?unu bildi?im halde yazmak istedim. Bazy insanlary anlamamakta ysrar ederken son bir yyldyr anlar hale geldim. Ynsanlaryn inanlaryny kaybetmelerindeki en byk sebep ok dua etmeleri! Garip ama gerek... Bundan 4-5 yyl nce Ateist bir arkada?a; "Ynancyny nasyl

Sabrym Syfyr

Bende yeniden sevmek iin ne sabyr ne g kaldy, yorgunum. Bir insana mit veremeyecek kadar ve gzlerini glmsetemeyecek kadar yorgun ve bitkin... Gelen ekip gitti?inde yine kollarym bo? kalaca?y iin kapaly tm kapylarym. Yanlyz kalmak, giden olmasyn diye seti?im bir savunma mekanizmasy.

Seni ?a?kyn Seni!

Aceleyle kyrmyzy y?ykta bekleyen taksiye do?ru ko?tum, kapysyny ayp n koltu?a oturdum. Taksiciye hi bakmadan gidece?im yeri syledim. Hi bir cevap vermeyince halen kyrmyzy y?ykta beleyen taksicinin suratyna kafamy kaldyryp baktym. Adam a?zy bir kary? ayk, gzleri prtlemi?, iki eli direksiyonda

Ava Giderken

evremde grd?m ve bildi?im kadaryyla bir sr adam e?lerini aldatmakta. Ve ilgintir bunu kendilerine "hak!" gryorlar. Srekli eve gelmeyenleri, sa?da solda ve internet cafelerde kadynlara asylanlary ok syk duyar oldum. Bu adamlaryn bir o?uda karysy tarafyndan aldatylyyor. nk ba?kalaryyla

Sayfa Gezinme: 1 (All)