Tüm Kategoriler


Sayfalar

cilekes_kiz' Profili


Toplam Yazıları: 2
Toplam Görüntülenme: 372
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

cilekes_kiz Son Yazıları

A?kyn Sanal Halleri

Canan Tan, sanal ortamda ya?anabilecek olumlu-olumsuz her ?eyi kaleme almy?. A?kyn Sanal Halleri tam da sanal a?k ya?ayan ya da ya?amak isteyenlere gre bir eser. Bence de sanal lemi kullanan herkesin okumasy gereken bir kitap Ben yeni okudum ve ok da ?retici oldu. Tavsiye ederim

Ne Yapaca?ymy Bilmiyorum

Hi ya?amady?ym bir ?ey ya?yyorum ?u aralar. ok uzaklarda bir sevgilim var. Henz hi yz yze gr?emedik ama yakynda gelece?ini sylyor. Sevgilim olmasyna ra?men birine ?yk oldum. Hem de kar?ylykly bir a?k bu. Sevgilime durumu anlattym, benden ayrylmayaca?yny syledi. ?imdi arada kalmy? durumda

Sayfa Gezinme: 1 (All)