Tüm Kategoriler


Sayfalar

adam' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1542
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

adam Son Yazıları

Sanal Veba; ocuk Pornosu

Zamanymyzyn, zellikle internet kullanymynyn yaygynla?masy ile sanal vebasy haline gelen ocuk pornosuyla alakaly bir anekdot aktarmak istiyorum. Geen hafta katyldy?ym bir sempozyumda aldy?ym notlardan bir derleme yapaca?ym. ncelikle Trkiyenin dnya ocuk pornosunda birinci syrada oldu?unu duydu

Ey Ynsan!

Sykyntylaryndan ve iinde bulundu?u durumdan bunalan insana hitaben diyor ki yce Yaradan; Biz, insana kaldyramayaca?y ykten fazlasyny vermeyiz... E?er iinde bulundu?un durumdan kurtulacak ve feraha erecek bir yol bulamyyorsan bil ki kendini zayyflatmy?syn demektir. Ynsan bir noktada mutlak aci

?ifa Niyetine

Gzel bir szle ba?lamak istiyorum yazyma; tomurcuk derdinde olmayan a?a odundur! diyor stat... Bu szden yola ykarak bir ka satyr yazmak istedim. Malum her dnemde bir ka ki?i d?nr. Geri kalan insanlar da o bir ka ki?iyi d?nr. Bu cmleyi do?ruluyor stadyn sz. Tomurcuk derdinde olma

Mutlu Olmak

zellikle kadynlar srekli mutlu olamadyklaryndan ?ikyetiler. Bir ?ey olmak iin, ilk nce olmak istedi?imiz ?eyin ne oldu?unu bilmek lazym. Mutluluk anlyk bir duygu yo?unlu?udur. Yani insan 24 saat mutlu olamaz. Bunu istemek bizi srekli hayal kyryklyklaryna sevk eder. Y?te bundan dolayy gnmz

Doyumsuzluk...

Gnmz insany mutfakla tuvalet arasy bo?altym sistemi grevini gren, ortalama 60-70 kilo arasy bir et yy?yny haline geldi. Bedenin kabul etti?i arzulary-istekleri mantyk ve ruh kusuyor ancak insanlar farkynda olamayacak kadar aciz ve gzleri kapaly. Vcuttaki her uzvun bir aly?y vardyr ve doyurul

Sayfa Gezinme: 1 (All)