Tüm Kategoriler


Sayfalar

ucube' Profili


Toplam Yazıları: 7
Toplam Görüntülenme: 4394
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ucube Son Yazıları

frk Hoca

Karakterlerimiz gere?i annem ile pek anla?amayyz. Bu durum kendimi bildim bileli byle ve hi de?i?medi. Benim d?nd?m ona yanly?, onun d?nd? de bana. Annemin bir arkada?y var; fal ve hoca i?lerine pek bir merakly. Annemin beynine iyice sokmu?; "bizde by varmy?!". Annem hocaya gidece?iz d

ocuklu?um

Herkesin vardyr kkl?nde yapmy? oldu?u yaramazlyklar. Bazen aklymyza gelir tebessm ederiz. Ne kadar insanlara zarar vermi? olsak da ocukluk bir ba?kadyr. Ben ok ha?ary bir ocuktum. Evde bir bardak bile kyrmady?ymy syler annem ama sokakta o?u kom?unun camlaryny indirdi?imi hatyrlyyorum. B

Karde?im Byyor

Ne tuhaf ?eydir, ya?ymyz kkken byk syleriz, ya? ilerledike de kltrz kendimizi. Bazylarymyz bunu yapmy?yzdyr muhakkak. Ben de yaptym Karde?imle aramda be? ya? fark var ama geen yyllar aramyzdaki ya? farkyny iki yyla kadar d?rd. Sanki ben yerimde saymy?ym. Y?in tuhaf tarafy annem

Beyin Okumak

Yyllar nce ayny yerde beraber aly?yyorduk. ok severdim kendisini. Bu ok sevdi?im arkada?ymyn bir zelli?i vardy, insanlaryn aklyndan geeni okurdu. Ben bilmesini istedi?im ?eyi iimden kere tekrarlardym. O dikkatli bir ?ekilde gzlerimin iine bakardy ve sonra bunu d?ndn derdi... Ynanama

Ybre Yetmi?...

Kilom fazla ama kilolu durmuyorum. Ciddiyim vallahi kilolu durmuyorum. Sadece basklde ibre yetmi?i gsterdi?i zaman sinirlerim bozuluyor. Yedi?ime iti?ime dikkat ediyorum ama her gn spora ba?layaca?ym dedi?im halde hl bir icraatym yok. Bu sayede fark ettim ki spor yapmayy da sevmiyorum. E peki

Nasyl Yani?

Erkeklerle alakaly duydu?um bir ?eyi payla?mak istiyorum. Erkekler her zaman ma?dur olan kadynyn yanynda olurlarmy? Diyelim ki e?inizi veya sevgilinizi biriyle yakaladynyz. E?er ili?kinizi bitirme taraftary de?ilseniz asla ve asla di?er kadyna ynelik hakaret ve tartaklama giri?iminde bulunmayacakm

Evden ykmaz Olaydym

Dn, uzun sredir grmedi?im bir arkada?ymyn yanyna gitmeye karar verdim. Yimde pek dy?ary ykma iste?im yoktu ama haber de vermi?tim daha nceden, ayyp olmasyn diye mecbur gitmek zorunda kaldym. Giyindim gzelce, sslendim. Evden ykana kadar bir ?eyim yoktu ama yolda birden midem bulandy. Yn?alla

Sayfa Gezinme: 1 (All)