Tüm Kategoriler


Sayfalar

aleyna.' Profili


Toplam Yazıları: 8
Toplam Görüntülenme: 3263
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

aleyna. Son Yazıları

Yalnyzly?yn Sesi

Sen beni uzun zamandyr yok saydyn ama bak yine geldim. Hadi a kapyyy, az sonra yanynda, yanyba?ynda olaca?ym...Sen her zaman benim sessizli?imden, sana cevap veremedi?imden yakynyp durdun. Ben susmuyordum aslynda. Birilerinin seni dinlemedi?inden, anlamady?yndan dert yanyyordun. Ben de senin ka

Medyatik Yazylar

Dergilerde, gazetelerde, internet ortamynda olsun insanlar hakkynda o kadar ok yazylar yazylyp iziliyor... Bunlardan bir kayny rnek vermek gerekirse "sevdi?inizi mutlu etmenin on yolu", "partnerinizi yatakta mutlu etmenin yollary", "ki?ilik analizleri" ve benzeri gibi birok yazyya o?umuz denk

Sus(ma)

Ynsanlaryn bir konu hakkynda konu?uldu?unda ya da tarty?yldy?ynda tepki vermemesine, susmasyna tahamml edemiyorum. rne?in; atylan bir mesaja cevap verilmemesine, me?gule d?rlen telefonun geri sana dnmemesine sinir oluyorum. "Susmak en byk cevaptyr" diyen insanlara selam sylyorum. Susmak as

Seks ve Ya?am (+18)

Gemi?ten, gelece?e her ?ey ok de?i?ti diyoruz. ?imdilerde Ynsanlar de?i?ti eskiden byle miydi? sorularyny arkada? ortamlarynda sohbet esnasynda soruyoruz. Kyz-kyza, ya da erkek-erke?e olan sohbetlerimiz syrasynda bu konular(evlilik-seks- bakirelik) zaman zaman da olsa konu?uluyor. Kendi adyma "

Hayatymyzyn A?ky

Hepimiz hayatymyzyn a?kyny bulmak, ilk gr?te a?ka inanmak isteriz. Bazylarymyz ?ansly olabiliyor... "Ylk gr?te a?k var mydyr?" bilmiyorum ama oldu?una cany gnlden inanyyorum. o?umuz hayatymyzyn a?kyny grd?mzde ayaklarymyzyn yerden kesilmesini, kalbimizin yerinden ykacakmy? gibi atma

Senden nce

Senden nce ?rendi kalbim sevmeyi, a?yk olmayy, sen yokken de ben vardym bu dnyada. Ylk kez grmyorum imenin ye?ilini, denizin mavisini, ayy, gne?i, yyldyzlary. Senin sayende mi ya?yyorum sanyyorsun a?ky? Senden mi ?renece?im edepli olmayy, konu?mayy, susmayy? Sen mi ?rettin bana erdemli olma

Hayatyn Bir Parasy

Bugne kadar yazdy?ym konulara bakynca; hep hayata dair, a?k-me?k ve fedakrlyk zerine yazylar yazmy?ym. Bunlar hayatymyzyn bir blmnn belli bir parasy Peki ya di?er blmn paralary ne olacak? Bazy insanlaryn telaffuz etmekten bile ekindi?i, ayyp, gnah gibi kavramlarla bastyryldy?y bir di?

Bedel

Ya?ady?ymyz her ili?kide gerek e?imizle, gerek arkada?ymyzla veya dostumuzla, ya da beraber oldu?umuz insanlarla yapty?ymyz tarty?malar da, kavgalar da her zaman kar?ymyzdaki insany sulamak bizim iin en kolay yoldur. Dnp kendimize bakmayyz, hatayy, kusuru kendimize yaky?tyrmayyz. nk biz hep d

Sayfa Gezinme: 1 (All)