Tüm Kategoriler


Sayfalar

SecretGirl' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1546
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

SecretGirl Son Yazıları

Geri Dndm

Merhaba arkada?lar. Ka zaman sonra ilk defa giriyorum siteye. Geen sene aklyma gelmi?ti, girmeye aly?tym ama ?ifre ve kullanycy adyny unutmu?um, ben de bir daha denemedim. ?imdi ise birden aklyma geldi ve bi ?ekilde hesabyma girmeyi ba?ardym. Tekrar yazmak ve okumak iin sabyrsyzlanyyorum. Hepini

Teknoloji Canavary

Teknoloji a?ynda do?sam da hibir zaman rnlerini dzgn kullanamamy?ymdyr. Ne cep telefonu ne bilgisayar ne de MP3 alar... Hepsi kysa sre dayanyyor bana. Annem bile benden daha fazla kullanyyor telefonlaryny. Bana alynan ?eylere mutlaka ufakta olsa bir zarar geliyor. Ya izilir ya kyrylyr ya ko

Yalnyzca Yki Ki?ilik

Her zaman ki?iden yakyn arkada? olmaz, derlerdi de inanmazdyk. Diyenlere; Madem yle, biz nasyl byle yakynyz? derdik. Hi kopmazdyk birbirimizden. Tamam, bazen kyrylganlyklar, fesatlyklar olurdu ama severdik birbirimizi. Ayrylmaz lydk, altyn kyzlardyk, silah?rdk biz. Lisede de beraber

Yaz Gelsin

Sonunda Mart geldi. Ylkbaharyn ilk ayy olmasyna ra?men hava ylyk bile de?il. ok so?uk. Nefret ediyorum ?u kapaly ve so?uk havalardan. Zaten ok fazla hasta olan birisiyim. Ky?yn srekli kyrmyzy burnumla dola?yyorum, typky ?imdiki gibi. Sabah havanyn kapaly oldu?unu grnce yataktan kalkmak bile gel

En Yakyn Dostum

Bazen duygusalla?yr insan. Kt gemi?tir gn, kafasy kary?yktyr. Belki o syralar herkesten uzak hisseder kendini. Btn gn insanlarla beraberken o an ortama uymak iin gld? halde aslynda hepsinin gerek olmady?yny anlar. stnde gnn ve zamanyn yorgunlu?u varsa ve kendini hep farkly gryordu

Sayfa Gezinme: 1 (All)