Tüm Kategoriler


Sayfalar

kadirreis' Profili


Toplam Yazıları: 74
Toplam Görüntülenme: 23215
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

kadirreis Son Yazıları

Nasyl Besleniyoruz?

Ya?ady?ymyz co?rafyada ne kadar sa?lykly besleniyoruz? Sizce satyn aldy?ymyz gydalaryn besin de?erleri, olmasy gereken seviyede mi? Kysa bir rnek vermek gerekirse, yspanakta olmasy gereken demir, bundan on sene ncesine gre %70 daha azmy?. Patateste olmasy gereken magnezyum ve C-vitamini de ay

Yalnyzly?ym

Yalnyzly?y anlatmak ok zor. Hele bir de sevdiklerinizden uzakta iseniz. Onca kalabaly?yn ierisinde kendimi yalnyz hissediyorum. zlyorum, sevdiklerimi ve ya?ady?ym ?ehri. Bir taraftan da lkemize gzel ve faydaly bir tesis in?aa etti?imiz iin sevinliyim. Beni burada tutan tek duygu bu. Bu

Beraat Kandili

Ba?y?lanma gecesi olan bu mbarek beraat kandilinde edece?imiz her dua, derdimize deva, hastalyklarymyza ?ifa, gznze nur, gnlnze huzur, gemi?lerimize rahmet, evinize bereket getirsin. Beraat kandiliniz mbarek olsun. Selam ve dua ile...

Trk Basyny

Yzmir, dn Paristen gelecek mjdeli haberi bekliyordu. Expo 2015in Yzmir´de yapylmasy iin byk abalar gsterilmi?ti. Pariste lkemizi zellikle gzel Yzmirimizi tanytan aly?malar yapylmy?ty.Mjdeli haber geldi ve bizim kazandy?ymyz ayklandy. Haberi veren Trk basyny idi. Ana haber

Hastane Gnl?

Hastayym, ktym, ok fenayym. Her ky? mevsiminde tekrarlanan hastalyklar serisinden... "A?y" dediler, olduk ama ne fayda. "Bol C Vitamini al" dediler ama ne fayda ki, vcut C Vitamini´ni depolayamyyormu?. Yani kasa kasa aldy?ym ve tketti?im o portakallar bo?una my gitti? Oysa daha da etkili

Gzellik

Hayatta kalma igds kadynlarda ok kuvvetlidir. Kadynyn gzelli?ini ve gzelli?e tepki vermesini belirleyen genler, grntsn dzeltmeye zen gstermesini sa?lar. Bu milyonlarca yyldyr byledir. Bu yzdendir ki, bugn bile dnyanyn en byk sektrleri kozmetik ve gzellik rn sektrleridir.

Hyz Delisi

Bu gn Florya sahil yolunda aracymla trafikte seyrediyordum. O yolda ara syra radar uygulamasy yapylyyordu. Bende bunu bildi?im iin normal hyzymda yol alyyordum. Bir anda arkamda bir jeep belirdi. Dikiz aynasyndan kontrol ettim. nk hemen aracymyn arkasyndaydy. Arada hi takip mesafesi byrakmamy?

inli ve Trafik

Bugn yurt dy?yndan misafirlerim vardy. Sabah ilk i?im olarak onlary havaalanyndan almakty. Havaalanynda bir mddet bekledikten sonra, misafirlerimizin ua?y alana indi. Gzm uaktan inen yolculardaydy. O kadar yolcu iinden ekik gzl inli misafirlerimi aryyordum. Nihayet onlary grdm ve seslen

Kalp

Sevginin, nefretin ve aklyn, zetle manevi saydy?ymyz duygularymyzyn merkezi beyin midir? Yoksa kalbimiz midir? E?er ki, beyin deniliyorsa bir kere daha d?nmek gerekmez mi? Bizim dy?ymyzdaki canlylaryn da bizimkine benzer beyinleri var. Peki bizim farkymyz ne? Duyu organlarymyz ile aldy?ymyz sinya

Cepte ylgynlyk

Dnyamyzy trafik, magazin, hastane, kresel ysynma felaketlerinden sonra bu defa da cep telefonu sarsty. Bakyyorsunuz bir toplantynyn en can alycy yerinde bir cyyaklama sesi. Ne oluyor? Birilerinin cep telefonu alyyor. Tm dikkatler orada odaklanyyor. Syleyece?imizi de, dinledi?imizi de unutuyoruz

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)