Tüm Kategoriler


Sayfalar

EKOL' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1312
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

EKOL Son Yazıları

Mutluluk Bize Haram

Duyun sesimi Aranyzda biri de yksyn bana Ben mutluyum. Mkemmel giden bir ili?kim var. Hi bir sorunum yok desin. Biz arkada?yz Birbirimize ok emek verdik. mzn de sorunlary vardy. Bizi kader bir araya getirmi?ti. Birimiz anatyk, birimiz diktatr bense onlaryn tabiriyle canly bombaydym

Karadutun Hikayesi

Siz gerek sevgiyi, karadutun hykayesini bilir misiniz? Yki gen varmy? zamanyn birinde. Birbirlerini o kadar ok sevmi?ler ki kamaya karar vermi?ler. Bir gn ormanda gizlice bulu?up mutlulu?a yelken aacaklarmy?. Kyz nce gelmi? beklerken orada bir aslan grm? ve kamaya ba?lamy?, kaarken yazmas

Sevgiliye

Yine sensiz bu gecede bo?uluyorum. Yoklu?un beni hi bilmedi?im karanlyk d?lere gtrse de bo?azymda d?mlenen tek bir kelime iimi acytyyor. Ruhum feryat figan... Mecburiyetler bazen kaskaty ediyor insanyn yre?ini. aresizlik dilimde trk oluyor sana gitme diyemiyorum. Aslynda gitti?in ye

Yalnyzlyk (Yolun Sonu)

Kalabaly?yn ortasynda yalnyzsyndyr. y?lyk y?ly?a ba?yrsan da duyamaz kimse iindeki feryady. A?lasan da geceler boyu, gzya?larynla bytsen de iindeki yzdyrab ie?ini. Umutlaryny bir bir ate?e versen ve haykyrsan yalnyzym diye derinlerde bir ses duyacaksyn. zlme Duydu?un ses yalnyzly?ynyn

Yhanetin Klleri

Ne zaman son bulacak, ne zaman dinecek acylarym Ya da ne zaman mutlu olaca?ym Binlerce pi?manlyk, binlerce utan duyuyorum ya?adyklarymdan ve de insan olmaktan. Ynsanlaryn bu denli zalim bu denli ikiyzl ve sevdiklerini bile arkadan vuracak kadar alak oldu?unu bilmezdim. Evet, bu dnyanyn bir de

Sayfa Gezinme: 1 (All)