Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52023
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Ramazan Bayramı

 Mübarek Ramazan ayının mükâfatıdır bayram… Nefis terbiyesinin ödülüdür tüm insanlara. Edilen dualar ve yapılan ibadetler Allah katında kabul olsun inşallah! "Aramizdakalsin" sitesi olarak Ramazan bayramınızı kutlar, bayram

Berat Kandili

  Berat, Mübarek Ramazan ayının habercisi, Şaban ayının 15. gecesidir... Berat, güahlardan arınma; borç, hastalık, suç ve cezadan kurtulma anlamı taşır…  Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (SAV)'ın Berat Kandili ile ilgili şöyle buyurd

Zafer Bayramı

Hain d�?manyn, haksyzca ve al�ak�a i?galine "dur" diyen ve kanymyzyn son damlasyny akytmadan yurdumuzu al�aklara(!) byrakmayaca?ymyzy d�nyaya ispatlayan b�y�k zaferimiz; �30 A?ustos Zafer Bayramy�myz kutlu olsun. Bu u?urda, vatan topraklaryny savunmak adyna bedenini topra?a d�

Saat: 01.30

Bir bayramy da geride byrakyrken yyllaryn un-ufak edip, mrden zerre de olsa paralar alyp gtrd?ne bir kez daha ?ahit oldum. Kayncy bayramdy bu geen? Belki de grp grebilece?im son bayramdy. Belki de Kim bilir Hayalini kurdu?um bir mrn yarysyny tketmedim belki ama hayaty aky?yna ba?la

Barış Harekatı

20 Temmuz (1974) Kybrys Bary? Harekaty�nyn 39. yyl d�n�m�. Rum zulm�n�n had safhaya ula?ty?y, Kybrys T�rk��n�n maly cany ve namusunun ayaklar altyna alyndy?y bir zamanda, isabetli bir kararla yapylan bir harekat... Kybrys�y her ne kadar T�rkiye�nin syrtynda bir kambur ol

Biz ve Onlar

  Site ve internet üzerine bir kaç cümle kurma isteğim geldi. Bu yazı iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölüm site yönetimini bağlayan görüşlerimdir. İkinci bölüm ise tamamen kendi özel düşüncelerimdir.

Ne?e Dolacak Ynsan (23 Nisan)

ncelikle bu bayramyn tarihi srecine bir gz atalym. Bu bayram; TBMMnin ayly?ynyn birinci yylynda kutlanmaya ba?lanan 23 Nisan Mill Bayramy ve 1 Kasym 1922de saltanatyn kaldyrylmasyyla, nce 1 Kasym olarak kabul edilen, sonra 1935te 23 Nisan Mill Bayramyyla birle?tirilen Hkimiyet-i Milliye B

Kahraman Ordumuza!

Kalbim ilkbaharyn geldi?ini mjdeleyen kelebe?in sevgisindeydi. Gnlerden cumaydy. Saalarymy tel tel savurup, yana?ymy ok?ayan rzgr, semada ?anly al yyldyzly bayra?ymy dalgalandyryyordu. Zil almy?, evlere da?ylmayy bekleyen ocuklaryn sesleri kaplamy?ty drt bir yany. Demir parmaklykaryn ardynda

lemlere Nur Geldi!

Bu gn hayyrly bir gn, bu gn nurlu bir gn, bu gn tm dnyaya rahmet olsun diye gnderilmi?, Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin do?um yyldnm olan Mevlit Kandili! Byle bir gnde herkes birbirine daha yakyn olmaly, birbirini daha candan sevmeli, yrekler hep birlikte atmaly. Bir gn de?il her g

M.Ali Birand

Allah rahmet eylesin... ocuklu?umda "32.Gn Programy"yla tanydym onu. Jeneri?indeki motordan d?en adam sahnesini halen merak ederim "acaba adam d?t m?" diye. Kimine gre hakkynda iyi ?eyler konu?ulmayacak bir adam. Kimine gre do?rulary bildi?i gibi syleyen bir haberci... Kimine gre Raha Muh

Yapma Be Kyzym!

Ara syra kafamy kaldyryp evremi biraz izlesem, anynda garip tuhaf bir durum gzlemliyorum. Acaba diyorum hi kafamy kaldyrmasam my? Geti?imiz hafta sonu beni de adam yerine koydular bir yakynymyzyn sz kesme merasimine davet ettiler. Ben ki takym elbise giymeyen adam o ayazda ektim takymlary, d

Aylardan Kasym (24 Kasym)

Kasym ayy kasvet ayy... Bana gre yle. Kasymla yyldyzymyz hi bary?maz. Syralama yapsam Kasym hi sevmedi?im ilk ayyn iindedir. Ama... Ama Kasym ayy iinde ok zel bir gn var. Sevgililer gnnn ?renci versiyonu. Bilin bakalym nedir? Evet bildiniz; ?RETMENLER GN... Ben ilkokulu iki de?i

10 Kasym (Ruhun ?ad Olsun)

Ey muhte?em insan! Varly?ymyzyn sebebini sana borluyuz. Bu lkede Trk zriyeti varsa ve insanlar "ben Trkm!" diyebiliyorsa bunu sana borluyuz.Demokrasiden, hriyetten bahsedilebiliyorsa senin sayendedir... Anlatylacak ve sayylacak o kadar ok ?ey var ki sayfalar yetmez.Ey Atam! Ruhun ?a

Hayyrly Bayramlar

Yyl kavramy yz altmy? be? gnn (alty saati de var) kimselere sormadan devir daim etmesi ise... Y?te bayramlarda byle ansyzyn ykyveriyor insanyn kar?ysyna... ?aka ?aka... Bayram bu, yle ansyzyn ykmaz insanyn ka?ysyna. Hangi senenin hangi gnlerine denk gelece?i yyllar ncesinden bilinir. Ben

Zafer Bayramy

Mustafa Kemal, Kurtulu? Sava?ynda Anadolu ve Trklerin kaderini belirleyen Byk Taarruzu Ktahyanyn Dumlupynar ilesi ile Altynba? ilesine ba?ly Zafertepe-alky beldesinde ynetti.10 A?ustos 1920de imzalanan Sevr Antla?masyny TBMMnin tanymady?yny ilan etmesi zerine milli mcadele yylla

Kurban Bayramy

Allahyn izniyle yine bir Kurban Bayramyna daha kavu?tuk. Bir lde birlik ve beraberli?in gstergesidir bayramlar... Tm Yslam Aleminin Kurban Bayramyny kutlar, bayramy bayram gibi ya?amanyn gere?ini yerine getirilmesini Cenab-y Haktan dilerim... BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

Dimdik Ayaktayyz (29 Ekim)

lke olarak kt gnler geirdi?imiz bu dnemde, ulus olarak yeniden dirili?imizin yyldnmn kutlayaca?yz.O dirili?in tohumlary birlik ve beraberli?in simgesi olarak anakkalede atylmy?ty. Sonraki srete Osmanlynyn mirasy olarak Trkiye Cumhuriyeti kurulduY?te bu gn; yine birlik ve be

Bayramyn Getirdikleri

Bir nevi Ramazan ayyndaki yasaklaryn dldr bayram... Bu benim d?ncem olsa da mantyken do?ru oldu?unu syleyebiliriz. "Nerde o eski bayramlar..." kli?elerini bir yana byrakalym. "Kapyya gelen ocuklara kesme ?eker ikram ederim" geyi?ini de aklynyzdan ykaryn. Bayram, en ok da ocuklara bayram..

Do?u Afrika

Bu gnlerde Do?u Afrikanyn durumu malumunuz zeredir. zellikle Somali... Kimse ykyp "bizim aymyz varken..." edebiyatyna girmesin. Bizim aymyz bu gn asa yaryn doyar, Do?u Afrikada kuraklyktan ot bitmiyor. Burada bir takym verilere, rakamlara girmek istemiyorum. ok kk bir ayryntyya dikkat

Saat: 22.00

  Canım hiç yazı yazmak istemiyor! 3-4 konu yazdım sildim! Aslında iyi konulardı ama yazdığım yazılar beni bile sarmadı. Tipik Temmuz akşamı, sıcak ve nemli… Çok yorgunum! Fiziksel ve düşünce bazında… Yani iç dünyamda da v

Mira

Mira, Recep ayynyn 27. gecesi gerekle?mi?tir. Yce efendimiz Hz. Muhammed(S.A.S) bu gece, Mekkedeki Mescid-i Haramdan, Kudsteki Mescid-i Aksaya gtrlm? ve oradan da Burak isimli binekle gkleri a?arak, Cebrailin bile giremedi?i Sidretl Mntehayy geerek Allahyn katyna ula?my?tyr

Aylaryn Mjdesi

AramyzdaKalsyn.com ynetimi olarak Aylaryn mjdecisi mbarek Regaip Kandilini kutlar, hayyrlara vesile olmasyny temenni ederiz. Bu gece edilecek dualaryn kabulun ve gnahlarymyzyn affyny Yce Yaratandan dileriz.(AMYN)

Recebim

Ya?y henz 17 Kirli tyrnaklary, yypranmy? parmaklary vardy. Esmer teninde hafiften sakallary ve byyyklary belirmi?. Koca ?ehrin ykn syrtlamy?asyna anlatty, Drt karde?iz, en by? benim Btn yaz aly?aca?ymdan son bir kez Ystanbulu grmek istedim. Bu cmleler dudaklaryndan dklrken tuha

Mayys 19 (Kllerden Do?u?)

O kadar nemli bir gndr ki Trkiyedeki stat ve spor salonlarynyn en az yarysyna ismi konulmu?tur. Buna mahalle, sokak, cadde hatta ile adyny da katarsak etki alany baya?y bir geni?tir. Ne anlam ifade etti?ini anlamak iin biraz durup d?nmek gerekir. Hepimiz tarihi az ok biliriz. En azyndan be

Annelerin Gn

Kli?e denilince aklyma Hatyra defterinde kalbinden temiz bu sayfaya bana ayyrdy?yn iin sana ok te?ekkr ederim cmlesi gelir. Okulun son senesinde ya da erkekler iin askerde teskereye ok az bir sre kala hatyra defterlerinde bu cmle ile syk syk kar?yla?yrsynyzKonuya girerken bile baydym

Usame Bin Ladin

Usame Bin Ladin; Uluslararasy kabul edilmi? kriterlere gre O bir terrist... Geri onun terristli?ini bir de ABD ve Smrgeci Batynyn elinden ok ekmi?, anasy a?lamy? insan topluluklaryna da bir dany?mak lazym ama onlaryn gr?lerine pek de?er verildi?ini sanmyyorum.Dnya onu yakla?yk 10 y

Akıllı Olun

Oldum olasy sevmem ?u Nisan 1 ?akalaryny� G�z�mde �e?ek ?akasy� ile aralarynda hi�bir fark yoktur. E? dost akrabanyn dolayly yollardan intikam alma g�n� gibidir. Yemezsen olay � ?aka yaptyk, bu g�n Nisaaaan 1!� olayyna ba?lanyr. Yersen, �kyvran ?imdi sen bunu uzun zamandyr

Ybrahim Tatlyses (Tek Kur?un)

Kim hakkynda ne d?nrse d?nsn... Bence son yyllarda Trkiyede yapty?y mzikle oldu?u kadar adyyla da bir marka haline geldi. "Byk ba?yn derdi byk olur" demi? eskiler. Ve dn gece... ?i?lide silahly saldyryya u?rady. Durumu a?yr... Saldyryda Tatlysesin yardymcysy Buket akycy da y

Kelebek Etkisi

Bu, "Olaylaryn ba?yna dnmek mmkn olsa acaba neleri de?i?tirirdim?" sorusu ile ba?layan bir etki Kelebek etkisi serilik bir filme konu olmu? karma?yk bir d?nce sistemi. Uygulanabilirli?i mmkn olsa gerekten hayatlar, ili?kiler akyl almaz boyutlarda srp giderdi. D?nd?m zaman ise hay

Kainatyn Efendisi

Mevlit Kandili ya da Veladet Kandili, Kainatyn Efendisi Hz. Muhammet Mustafa(AS)nin do?um gndr. Hicr Rebiul-evvel ayynyn onikinci gecesine kar?ylyk gelmektedir. Mevlid, kelime anlamy olarak "do?um zamany" demektir. Bu gecenin tm Mslmanlara ve insanly?a hayyrlar getirmesini, edilen dualary

Eyvah Eyvah!

Ykincisi geliyor Hatta geldi. Ata Demireri severim, Demet Akba?y da zellikle Vizontele 1-2deki Siti Ana rolnde ok be?enmi?tim. Tam bir karakter oyuncusu, ?ener ?enin bayan hali Oyuncu kadrosunda yetenekli ve yakyn zamanda ekilen dizilerle adyny duyurmu? ok tanydyk yzler de var.Biri

Sary Zeybek

Yorgundu mrnn on iki yylyny kytada, de?i?ik cephelerde d?manla sava?arak geirmi?ti. O bir askerdi Gerek vatan sevdalylarynyn deste?ini de alarak Anadoluyu Trkszle?tirme hareketine dur dedi lke kurdu, i ve dy? ?er odaklary ile mcadele etti Zeki bir askerdi bir o kadar da devlet a

Reenkarnasyon (Karmasyon)

Uzun zaman olmu? yine Klavyemiz paslanmadan bir iki cmle ili?tirelim araya. De?inilecek konu sykyntysy ekiyorum bu aralar. Sonbahar da bitti bitecek ?imdi o konuya girsem ge kalmy? olurum, ky? iin de erken olur ?u sonbahar gese de hznleri de ekip getirse kendisi ile beraber. Gmse ky?yn a

Dertli Dertli

Ynsan ncelikle kendini bilecek... Derdi olany anlarym, derdini dile getiremeyene ise zlrm, sonuta dy?a vurumu ve ifade etme yetene?i azdyr ve bu durum kabul edilebilir. Bir de derdinin ne oldu?unu bilmeden "derdim var!" diye ortada gezenler vardyr. Onlara da "Gel yamacyma nedir derdin bir

Siyah Kar

Kitabyn ady; Siyah Kar. ?airin ikinci ?iir kitaby Ylk ?iir kitaby, Mavideki Sevgiliye Mektuplar 2007 yylynyn ?ubatynda yayynlandy. Genelde insan odakly ve toplumsal gzleme dayaly kendine zg ?iirler yazan ?air, ilk kitabynyn ba?arysynyn ardyndan yyllyk bir aly?manyn rn olarak ikin

Mekn

Uygun meknlara uygun insanlar manty?yndan hareketle srekli karalanan bir meknda daimi ikamet etmek insana ne gibi bir kayyp ya?atyr biraz durup d?nmek lazym. Srekli mekny ktleyerek, iindeki canly varlyklary da ktlemi? olmaz myyyz? Yoksa mekn drt duvardan ibaret iinde cansyz materyalle

Platon-ik Felsefe Anlayy?y

Lise yyllarynda felsefe dersinde hoca anlatyrdy pek bir ?ey anlamazdyk. Hoca sadece anlatyrdy. Bizim kitabyn aynysyndan onda da vardy ve bizim okudu?umuzu aynen bize geri okurdu. Kendinden bir ?ey katmaz, katmasy da beklenemezdi nk Felsefe dersine Edebiyat Hocasy giriyordu. Komik O da bir ?ey m

Kurgu zerine Bo? Kelimeler

Hibir ?ey grnd? ve sanyldy?y gibi de?ildir Ajan filmleri ba? diyaloglaryndan birisi Ya da ?yle; Her ?ey yeni ba?lyyor Ben birinci konudayym ikincisine aklym ermez. Ynsano?lu hayal kurmak ve kurdu?u hayal zerine senaryo yazmak konusunda mkemmel bir donanyma sahip(tir). Bu faaliyetler

Forza Brezilya

FIFA 2010 Dnya Kupasy Organizasyonu malumunuz Ylk defa bir Afrika lkesinde oynanmaya ba?lady. Ylk iki gn malary takip etme fyrsatym olmady, yalan olmasyn Cumartesi ak?amy oynanan Yngiltere ABD maynyn son 10 dakikasyny izleyebildim. K?yt zerindeki favorilerin ilk malarda tam performans gst

Komedi Bir Sanat

Gerek sinema dnyasynda gerekse TVde boy gsteren pek ok komedi-mizah oyuncusu var. Herkesin malumu ben demesem de zaten herkes az ok biliyordur. Ben genelleme yaparak komedi mizah oyuncusu diyerek girdim konuya. Aslynda bu tarzyn pek ok daly var; Komedi-dram, stand-up, kara mizah, do?alama vs

Soruyorum; Neden?

Syradan bir ar?amba gn sabahy, hava kapaly ve sykycy. Ya?mur ya?acak ama yeni gelin gibi nazlanyyor. Arkada?larla Ystanbul zerindeki bu karabulut seremonisinin 23 gn daha srece?i konusunda tahminlerde bulunuyoruz. Yaz gn havanyn kapaly olmasy ayryca bir sykynty veriyor. ?u anda kendimle el

SSKly Ufaklyk

Sanal alemde ba?y-bo? gezindi?im zamanlaryn birin de ok ilgin bir haberle kar?yla?tym. Kylydaro?lu torununu erken emekli olsun diye 10 aylykken SSKly olarak gstermi?. Tarihinden anladym ki bu haber geen mahalli seimlerden hemen nce pompalanmy? gndeme. O zamanlar bu haber dikkatimi ekmemi?t

Ho?geldin Bursa

Sper Ligde 2009/2010 Sezonu sona erdi. Hepimize hayyrly u?urlu olsun. D?enler zaten belliydi son haftaya girilirken. Kalpler Bursa ve ?kr Sarao?lunda atty bu ak?am. Sonuta Onurlu bir direni? gsteren Trabzonun da katkysyyla Bursaspor ?ampiyon oldu. Trabzonun Trkiye Kupasy kar?yly?y son

Vizesiz Rusya

Rusya ile 30 gn gemeyen ziyaretlerde vize kalkty. Bu dy? politika aysyndan iyi bir geli?me. Benim de?inece?im konu ise tamamen duygusal. Rusya ile kara synyrymyz yok, olsa da karayoluyla Moskova ok uzak. Artyk cebine pasaportu koyan bir sr prosedrle u?ra?mak zorunda kalmayacak, atlayacak ua

Baykal Down

Gndeme bomba gibi d?t. Zamanlamasy tarty?ylyr, anlamly da gelebilir. Sonu olarak yyllaryn siyasetisi kurt politikacy Baykal istifa etti. Baykal da bir insan yanly?y ile do?rusu ile Ba?yna gelenleri etik olarak do?ru bulmak mmkn de?il. Bir insanyn en zayyf en mahrem yerinden vurmak bence hi

Mayys 1 (Bayramymsy Faaliyet)

Yine direni?lerin ve hakkyn kazanylmasy adyna mcadelenin rn olan bir gnn anlam ve nemine de?inmek istiyorum. Anlam ve nemi yyllardyr 1 Mayys = Taksim denklemi ile hafyzalarda kalsa da ne yazyk ki bu devrimci bayramynyn kkeni A.B.Ddir. Yroni bir durum. Bu yyl Taksim Meydany kutlamalar ii

Sende mi Gizem?

Olay yeri Bodrum, yer; 23 Nisan tren alany. Ne olur Gizem hadi herkes bize bakyyor! Bo?aydy yalvarmalary kk merin Gizem de tipik bayan triplerine girmi?ti. O kadar kalabaly?a aldyrmadan dans etmedi merle. Bu mer kesin ak?am eve alkoll gelmi?tir, ya da nemli bir gn unutmu?tur ya da mar

23 Nisan (Ters K?e)

ncelikle bu bayramyn tarihi srecine bir gz atalym. Bu bayram; TBMMnin ayly?ynyn birinci yylynda kutlanmaya ba?lanan 23 Nisan Mill Bayramy ve 1 Kasym 1922de saltanatyn kaldyrylmasyyla, nce 1 Kasym olarak kabul edilen, sonra 1935te 23 Nisan Mill Bayramyyla birle?tirilen Hkimiyet-i Milliye

vn Beni!

Yine aklyma yazy yazmak geldi... Siyaset ve gncelden uzak, alakalem -be? cmle dkmek istedim. Dn ak?am ma vardy, aslynda ma genel bir kavram, sportif mcadelenin genel ady. Futbol kar?yla?masy demek daha do?ru olur. Yazy gncele do?ru kaymaya ba?lady. Aman ne yapayym gelsin hayat bildi?

Acil Nitelikli Yardym a?rysydyr

Arkada?lar ok vaktinizi almayaca?ym. Bizim amatr kmede bir takymymyz var, ?ampiyonlu?a oynuyor ama teknik direktr sykyntymyz var. Paramyzda var ama eli aya?y dzgn bir hoca bulamadyk. Yki haftadyr ligde syfyr ekiyoruz. Son dakikalary takymymyz ykaramyyor. Geen Per?embe mahalle maymyz vardy

Tarih ve Tekerrr

Takvimler 6 Kasym 1991i gsteriyordu. TBMMde yemin treni dzenleniyor. Krsye suratynda meymenetten eser olmayan Diyarbakyr Milletvekili geliyor... Trke ba?lady?y yemin trenini Krte sonlandyryyor, ortalyk kary?yyor Sonrasyndaki sre bellidir. O konuyu uzun uzadyya i?lemeye gerek yok.

Palyao

Yimden komik bir ?eyler yazmak geldi. Uzun zamandyr d?nyordum yazmayy ama komik olsun diye de bir abam ve planym yoktu. Gecenin saat bilmem kaynda aklyma d?t, bende bari komik olsun dedim. Bu i?in ba?langy kysmy, gelin grn ki yle komik yazaca?ym demeyle komik yazy yazylmyyor. yle iste?

TBMM Meydan Muharebesi

Adyna yaky?any yapty yine TBMMnin de?erli vekilleri. Ne de olsa bizim vekillerimiz, bizim aynamyz. Y? artyk iyice y?yryndan ykty. Bunlaryn hepsi de silah ta?yyor, yakyndyr lobilerde birbirlerini vurmalary. Konu her ne olursa olsun demokratik tabanly bir mecliste fikir beyan edenlerin fikirler

Antisemitizm

Bir Fransyz dergisinde ykan makaleye gre Ysrail Dy?i?leri Bakanly?y Ba?bakan Erdo?any Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y Antisemitizmi krklemekle sulamy?. Bu bir haber do?rusu yanly?y tarty?ylyr. Ama grnen o ki, Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y birilerini bir ?eyleri krklemesine gerek yokBunu

Ankara Meydan Muharebesi

Ankaranyn gbe?inde bir fiyasko ya?anmakta yakla?yk 1,5 aydyr. Tekel i?ileri onurlu ve hakly direni?lerini devam ettirmekteler. Y?lerini, ekmeklerini geleceklerini hatta ocuklarynyn geleceklerini kaybetmemek adyna her yolu denemekteler. Siyasi otorite ise her zamanki gibi bildi?ini okumakta ayny

Patrik!

Yeni gndem; Fener Rum Patri?i(Bu yazynyn hi bir yerinde Patri?in ady gemeyecektir) Amerikadaki bir medya kurulu?una verdi?i deme ile gndeme d?en yeni ybanymyz Sayyn(!) Patrik, armyha gerildiklerinden falan bahsetmi?. Heybeliada Ruhban Okulu sorunundan falan dem vurmu?. Y?in enteresan yany

Benim Gndemim

Uzun zaman olmu? yazmayaly Uzun dediysem iki ay falan, eminim merakla beklemi?sinizdir yazy yazsam da okusanyz diye. Gndem ok yo?un bu aralar; aylymdy, grip a?ysyydy, Ercan Saati olayy, falan filan Bu arada Cem Garipo?lu da yakalandy, gzmz aydyn! Sucuk-ekmek hasreti olmasa belki de bunu

Karabulut (Bir Cinayetin Ardyndan)

Karabulut ailesinin zerinde karabulutlar dola?maya ba?lady Karabulut cinayetinin taraflary birbirlerini yemeye devam ediyorlar(my?). Olayyn ok ayryntysyna girmeyip uzaktan takip etti?im kadaryyla konu hakkynda biraz yorum yapmak istiyorum.Baba (Sreyya) Karabulut, Garipo?lu ailesinden bir ka

30 A?ustos

Birinci Dnya Sava?y sonunda imzalanan Mondros Mtarekesi ve Sevr Antla?masyyla yurdumuz tamamen elimizden alynyyor, vatanymyzda hr olarak ya?ama hakkymyza son veriliyordu. Yzyyllardyr zerinde ba?ymsyz olarak ya?ady?ymyz bu topraklar d?manlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.

Sondan Bir nceki ?ans

Son zamanlarda Sondan bir nce diye bir kavram yerle?ti kafama Ynsan ili?kilerinde son ?ans olayyna inancym gittike azalmaya ba?lady. Klasiktir o cmle; Bu senin son ?ansyn! Peki ya sonra? Aslynda farkynda de?ildir son ?ansy veren, aslynda bu ?ans mantyk olarak kendisinin de son ?ansydyr. Yro

Satylyk Ada

Satylyk Ada Kybrys Bu kitaby ilk grd?mde isminden dolayy bana itici gelmi?ti. Sonrasynda nszn okuyunca cazip geldi, aldym ve okudum. Kybrys Bary? Harektyny, ncesini ve sonrasyny anlatan gzel bir kitap. Yazary Erol Mtercimler. Kendi gemimizi batyry?ymyzdan, Lefko?aya giri?imize, Alb

Ki?isel Analizimdir

Yine bir seim sonrasy geldi atty.. Typky seimlerin gelip atmasy gibi do?al bir durum. Kim kazandy, kim kaybetti? Genel baky? aysyyla bunu zaman gsterir diyebiliriz. Sonuta halk iradesi sandy?a yansydy ya da yansyttyryldy! zel detaylara bakacak olursak; CHP Kylydaro?lu rzgryny, Kylydaro?

Umut

Vizyondaki yeni filmlere gz atarken ilgimi eken bir film; "Umut". Oyuncu kadrosunda gl sayylabilecek tercihler yapylmy?. Yyllaryn deneyimi Fikret Hakan, Kurtlar Vadisinin Entrikacy Yyldyzy Zafer Algz, Zeynep Toku? ve bana gre bu tarz bir filmde ba? rol oynamasy srpriz olan Selim Erdo?an! N

?amp...!

Ben byle bir yary? grmedim. ?ampiyon adaylary bir birlerini yenemiyorlar, yenenler ise kk sularda bo?uluyor. Bu kk su deyimi mecazidir, asla ne Bursanyn ne Eski?ehirin ne de Antepin eme?ini grmezlikten gelmek de?ildir. Bitime dokuz hafta kaldy ve be? takym ?ampiyonluk yary?ynyn iin

Nevruz

Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldy?y kayytlar, MS. 2. yzyyldaki Pers Ymparatorlu?u kayytlarydyr, ancak bundan ok daha ncesindeki (yakla?yk M. 648 ve 330 yyllary arasynda) Pers Ymparatorlu?u altynda ya?ayan de?i?ik milletlerin Pers ?ahyna Nevruz gnnde hediyeler getirdi?ine dair bilgiler mevc

Mkemmeliz

Ynsano?lu tuhaf yaratyk. Tamamen bencillik ve egolar zerine kurulu bir manevi yapyya sahip. Bende dhil! En byk icraaty ise srekli kendine yontmak, kendi ykarlaryny kovalamak, anlyk mutluluklar iin hyrs yapmak, hyrsynyn esiri olmak. Bu satyrlarymy yazarken hi kimsenin bu yazyyy zerine almaya

Gln Kaderi

Hayatyn uzayyp giden ileli yollarynda, zaman gelir bir gl ykar kar?yna. Gl gldke, dikeni elini acytsa da iini ysytyr. Dikeninin dikenli?i verdi?i kk bir syzynyn tesine gemez, geemez. Belli ki solup gidecektir bir sre sonra. Solmak dalyndan kopmu? gln kaderidir. Solaca?yny bile bile

Yzmir; Gzel ?ehir

Hafta sonu i? dolayysyyla Yzmirdeydim. En son Yzmiri on iki yyl nce grm?tm. O zaman bir gnl?ne de olsa gezme fyrsatym olmu?tu. Bu sefer ise sadece bir ak?am fyrsat bulabildim, maalesef Yzmirin me?hur ayazy ve so?u?u bize pek yardymcy olmady. ?imdi Kordon, Konak, Alsancak diye, tek tek saya

Hsn Kuruntu

27 Ocak 1931de Ystanbulda ba?layan hayat serveni iki gn nce yine Ystanbulda sona erdi. Biz onu ekranlarda hep babacan, cana yakyn, aile babasy karakterlerinde grdk. Gazanfer zcanyn bir nebzede olsa, kendi karakterini, canlandyrdy?y karakterlere de katty?yny d?nyorum. 80li yyllarda

A.B.D Yin De?i?im Zamany

Obama, Ysrailin boykot kararyna aldyrmadan, Nisan ayynda Birle?mi? Milletlerin Ysvirenin Cenevre kentinde dzenleyece?i; Irkylyk, Irky Ayrymcylyk ve Yabancy D?manly?yna Kar?y Dnya Konferansynyn ikincisine katylma karary almy?. Geri o zamana kadar iki aylyk bir sre var ama koca A.B.D ba?ka

Maziden 3 (Final)

Gzlerini dallaryn arasyndan syzan gne? y?ynlary ile aty, kepi yznden d?m?, salarynyn peremi terlemi?, ter ?akaklaryndan yana?yna inmi?ti. Hava her ne kadar sycak olsa da terlemesinin sebebi uykuda kaldy?y bir saati a?kyn srede grd? anlamsyz, kbus kary?ymy rya olabilirdi. Sa? tarafyna

Çok Üzüldüm

Bu Fenerbah�eye acymaya ba?ladym. Ylk yarydaki gibi ikinci yaryda da 5-6 hafta ge�sede normale bari d�nseler. Kendi sahasynda bile ma� kazanamaz oldu. Takymyn ba?ynda 2.D�nya Sava?y gazisi bir hoca, forvet hattynda oklary t�kenmi? bir ok�u! (Guiza) olursa olaca?y budur. Acyyorum Ale

Maziden

O sabah saat 5de Mara?ly Nbeti avu? hyrsla ko?u?a girdi, avazy ykty?y kadar ko?u? kaallllkkkk!! diye ba?yrdy. I?yklar yandy?ynda Mara?ly avu? kendini dy?ary zor atty. nk nbetisi oldu?u blk, bu tr davrany?lardan pek haz etmezdi. En son yata?yndan ykan 2.Timden Dzceli onba?yydy. Gz

Maziden 2

Bu sefer adyny ok duyduklary ama daha nceden hi girmedikleri bir blgeye geldiler. 1.Blk Operasyon ba?lama noktasyny yanly? hesaplamy?, Dzceli Onba?ynyn 2.Bl?ne biraz daha gneye kaymalary konusunda telsiz emri verilmi?ti. Bu biraz daha gneye kayma mesafesi yakla?yk 15 kilometre kadardy. B

Akyl Nerde?

Akyl ya?ta de?il ba?tadyr demi? byklerimiz. Ne kadar do?rudur bilinmez. Bir de ok ya?ayan de?il ok gezen bilir demi?ler. Bu konuda da istisnalar vardyr elbet. Bence her iki konuda da do?ru sentezleme yapylmaly. Bazen akyl ya?tadyr, bazen ise ba?ta. En makbul olany ise ya?taki akyly ba?taki i

Hey Dj

Bu sabah ola?andy?y olarak, radyo dinleyerek gittim gidece?im yere. nl bir radyo kanalyny dinliyorum. Bayan dj, canly yayyna konuk alyyor. Konuk bir erkek, asker oldu?unu sylyor. Dj soruyor; "?afak ka?" Konuk cevaplyyor; "356". Dj kafasyna gre teselli veriyor; "Ohoo! Bitmi? yav bir ?ey kalma

Uykum Var!

Son gnlerde uykusuzluk problemi ekmeye ba?ladym. Son bir aydyr aly?ma sistemim nceki aylara gre de?i?ik ama pekte farkly sayylmaz. Ne kadar ok uyursam uyuyayym uyandy?ymda bir uykusuzluk hali var stmde. nceleri gnlk 4-5 saat uyursam yeterli gelirdi, ?imdi ise nerdeyse 7-8 saat uyur o

Neden?

Neden hep bir byk olarak affeden, her ?ekilde seven, kollayan, hatalary grmezden gelen taraf olmalyyym? Neden kkler byklerinden hep bu bahaneler ardyna gizlenip, hep olumlu davrany?lar beklerler? Bunun ady suistimal olmuyor mu? Anlayamyyorum!

Acaba!

Bu gn grev icaby Ystanbul dy?ynda bir yurt k?esine gittik. (Ayny Yere bu ayki 3. gidi?im) Dy?ardan bakylynca cafe-bfe, bakkal, ay oca?y kary?ymy bir mekana girdik. Yanymdaki arkada? limonlu bir soda istedi, i?letmeci bayan "limonlu soda yok" dedi. Arkada? da, "limonlu yoksa, elmaly soda ver o z

Kod Ady: Ayakkaby

?u anda adyny hatyrlayamady?ym Irakly bir gazeteci, A.B.D´nin yolcu ba?kanyna ayakkaby fyrlatmy?. Hatta fyrlatty, nk olay ertesinde hemen hemen tm gazetelerde bu konu az ok yer almy?, resmi ise basylmy?ty. Bu Iraklylary anlamak mmkn de?il. Saddam´y sevmezler, heykelini dverler, S

Klavye Kahramanlaryna!

Klavye delikanlylaryna bir a?rydyr bu; Erkek, bayan farketmez. Kendinizi farkly kimlikler ardyna gizleyerek yapty?ynyz mide bulandyrycy hareketlere, etti?iniz alakasyz kfrlere ve hakaretlere belli bir sre sonra dnp bir bakyn. Loglarynyz varsa dnp tekrar tekrar okuyun. Ve hlen daha yapty?yny

Ho?geldin Barak !

Yeni kresel liderimiz hepimize hayyrly, u?urlu olsun. Seim propoganda dneminde salladyka sallayan Barak Obama ABDnin bilmem kayncy ba?kany oldu. Bize etkilerine gelince.. Her?ey nasylsa aynen yle devam edecek. McCainde gelse ABDnin ba?yna bende gelsem hi bir ?ey de?i?mezdi. nk kim gel

Basky Balyk

Bu gn ?leden sonra, hem canymyn sykyntysyndan hemde midemin a?rysyndan1 saatli?ine evden dy?ary yktym. Ne alakaysa deniz havasy iyi gelir hesaby. Neyse uzatmyyayym, iskeleye indim. Bfeden bir gazete aldym, iskele korkuluklaryna yaslanaraktan hem okumaya hemde balyk tutanlary seyretmeye ba?

Bedel deyenlere Binlerce Selam Olsun

Gazilerimiz, destan yazan gazilerimiz ve yazylan o destany okuyamayankutsal ?ehitlerimiz. Bu gn Cumhuriyet Bayramy. Her bayramyn bedeli vardyr. Bu bedeli deyen binlerce insanym... Bizim bu gnleri grmemizi sa?layan o yce insanlar. Ysimleri gkte ki her bir yyldyza yazylasy, kanlary mcevherler

Uzaklarda Arama

Son zamanlarda ne aradyysam hep alakasyz yerlerde bulmaya ba?ladym. Uzakta arady?ym burnumun dibinde, yakynymda arady?ym ise grnemeyecek kadar uza?ymda. Sebebi neydi peki bunun? Ezbercilik anlayy?y my? Ya da kendine ok gvenmek mi? Arady?ymy arady?ym yerde bulurum d?ncesi mi? Y?in gerekilik b

Hayallerim Yykyldy

Dnden plan yapmy?tym.. Bu gn kendimi dy?ary atyp, yorulasyya kadar gezecektim.. Ama olmady, eve tykylyp kaldym. Kimin kabahati? Hi kimsenin, yaz de?il ki havalara bahane bulayym. Aslynda bir Taksim-Ystiklal hatty iyi gelirdi ama gzm kesmedi. Devremle de bu ara irtibaty kopardyk. Kar?y tarafa da

Dolar ve Dolmaz...

?imdi bazy ekonomistler ne diyecek acaba? Hemen hepsi, o?u Amerikan patentli Tv kanallarynda yyllardyr dktryor ama kimseye bir faydalary oldu?unu sanmyyorum. Dolar kuru d?kken dy? bor bilmem ka milyar dolar diyen bir takym evre e?rafy, dy? borcun yakla?yk %20-25 oranynda azalmasy anlamyna g

Allah Damperine Zeval Vermesin

Hayatymda grd?m en entersan sahnelerden birisi. Adam karysyna (sanyrym karysydyr) yklemi? yk, damperli kamyon gibi.Kendisi de bir eli cebinde, di?er elinde sigara tellendire tellendire oban gibi eskort etmekte. Kadynyn yznde ise; "Eve bir varsaydym da ?u yk bir indirseydim de, ?u davaryn

Kyser Soze

Yyllar nce Ola?an ?pheliler isimli bir filim izlemi?tim. O filimdeki bir karakter beni ok etkilemi?ti; Kyser Soze. Ne yapmy?ty da etkilemi?ti beni? Kendisine kar?y ailesini zaaf olarak kullananlaryn gz nnde karysyny ve ocuklaryny hi d?nmeden tabancayla tek tek ldrm?t. O sahne gzm

Gaflet mi, zgrlk m?

Romanya Milli Takymynyn ?u anda adyny anymsayamady?ym bir futbolcusu; Milli Mar?ymyz bize co?ku vermiyor, de?i?tirilirse hite fena olmaz gibisinden bir deme vermi? Avrupa Basynyna. ?imdi uzaktan bakan biri olarak, o Romen futbolcunun ve Romanyalylaryn sorunu diyorum. Belki deme arpytylmy? ya

Galapagos´ta Trk Yzi

Galapagos Adalarynyn nerede oldu?unu bilen var my? Az nce canym sykyldy Google Earth programyyla bir dnya turu yapayym dedim, aklyma da bu adalar geldi. Hep belgesellerde duyardym adyny, koca koca kaplumba?alar falan aklymda kalmy?. Aradym buldum Byk Okyanusta ekvator zerinde Ekvator Cumhuriy

Gitti?in Yola Dikkat Et

Bu hikyeyi yyllar nce bizim memleketteki yerel bir radyoya katylan konuk dinleyici anlatmy?ty, aynen aktaryyorum. O geceki konu dinleyicilerin ba?laryndan geen ilgin ve komik olaylar. Dinleyici kamyon ?ofrl? yapan nakliyeci bir abimiz. Ve ?imdi sz ona byrakyyorum;Adapazaryna

Ylgin Detaylar

Rusya yine domatesimize ambargo koymu?. Bu konuda merak etti?im iki ?ey var; yanylmyyorsam geti?imiz yyllarda da Rusya byle bir ambargo koymu?tu. Ambargo kalkty?ynda neden haberimiz olmuyor? Di?er merak etti?im nokta ise; Rusun yemedi?i domatesleri kim yedi? Bu sabah bir yerde okumu?tum; halkyna

Hamsi Tava

Her mevsimin, her nimetin ayry bir gzelli?i, ayry bir tady vardyr. rnek olarak; balyklaryn bile mevsimine gre pi?irme yntemleri ve mevsimine gre hangisinin yenilece?i konusunda tercihler vardyr. rnek verecek olursak; hamsinin tavasy, inekopun yzgarasy, karidesin ha?lamasy makbuldr. Kadynyn i

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)