Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52023
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Mira

Mira, Recep ayynyn 27. gecesi gerekle?mi?tir. Yce efendimiz Hz. Muhammed(S.A.S) bu gece, Mekkedeki Mescid-i Haramdan, Kudsteki Mescid-i Aksaya gtrlm? ve oradan da Burak isimli binekle gkleri a?arak, Cebrailin bile giremedi?i Sidretl Mntehayy geerek Allahyn katyna ula?my?tyr

Aylaryn Mjdesi

AramyzdaKalsyn.com ynetimi olarak Aylaryn mjdecisi mbarek Regaip Kandilini kutlar, hayyrlara vesile olmasyny temenni ederiz. Bu gece edilecek dualaryn kabulun ve gnahlarymyzyn affyny Yce Yaratandan dileriz.(AMYN)

Recebim

Ya?y henz 17 Kirli tyrnaklary, yypranmy? parmaklary vardy. Esmer teninde hafiften sakallary ve byyyklary belirmi?. Koca ?ehrin ykn syrtlamy?asyna anlatty, Drt karde?iz, en by? benim Btn yaz aly?aca?ymdan son bir kez Ystanbulu grmek istedim. Bu cmleler dudaklaryndan dklrken tuha

Mayys 19 (Kllerden Do?u?)

O kadar nemli bir gndr ki Trkiyedeki stat ve spor salonlarynyn en az yarysyna ismi konulmu?tur. Buna mahalle, sokak, cadde hatta ile adyny da katarsak etki alany baya?y bir geni?tir. Ne anlam ifade etti?ini anlamak iin biraz durup d?nmek gerekir. Hepimiz tarihi az ok biliriz. En azyndan be

Annelerin Gn

Kli?e denilince aklyma Hatyra defterinde kalbinden temiz bu sayfaya bana ayyrdy?yn iin sana ok te?ekkr ederim cmlesi gelir. Okulun son senesinde ya da erkekler iin askerde teskereye ok az bir sre kala hatyra defterlerinde bu cmle ile syk syk kar?yla?yrsynyzKonuya girerken bile baydym

Usame Bin Ladin

Usame Bin Ladin; Uluslararasy kabul edilmi? kriterlere gre O bir terrist... Geri onun terristli?ini bir de ABD ve Smrgeci Batynyn elinden ok ekmi?, anasy a?lamy? insan topluluklaryna da bir dany?mak lazym ama onlaryn gr?lerine pek de?er verildi?ini sanmyyorum.Dnya onu yakla?yk 10 y

Akıllı Olun

Oldum olasy sevmem ?u Nisan 1 ?akalaryny� G�z�mde �e?ek ?akasy� ile aralarynda hi�bir fark yoktur. E? dost akrabanyn dolayly yollardan intikam alma g�n� gibidir. Yemezsen olay � ?aka yaptyk, bu g�n Nisaaaan 1!� olayyna ba?lanyr. Yersen, �kyvran ?imdi sen bunu uzun zamandyr

Ybrahim Tatlyses (Tek Kur?un)

Kim hakkynda ne d?nrse d?nsn... Bence son yyllarda Trkiyede yapty?y mzikle oldu?u kadar adyyla da bir marka haline geldi. "Byk ba?yn derdi byk olur" demi? eskiler. Ve dn gece... ?i?lide silahly saldyryya u?rady. Durumu a?yr... Saldyryda Tatlysesin yardymcysy Buket akycy da y

Kelebek Etkisi

Bu, "Olaylaryn ba?yna dnmek mmkn olsa acaba neleri de?i?tirirdim?" sorusu ile ba?layan bir etki Kelebek etkisi serilik bir filme konu olmu? karma?yk bir d?nce sistemi. Uygulanabilirli?i mmkn olsa gerekten hayatlar, ili?kiler akyl almaz boyutlarda srp giderdi. D?nd?m zaman ise hay

Kainatyn Efendisi

Mevlit Kandili ya da Veladet Kandili, Kainatyn Efendisi Hz. Muhammet Mustafa(AS)nin do?um gndr. Hicr Rebiul-evvel ayynyn onikinci gecesine kar?ylyk gelmektedir. Mevlid, kelime anlamy olarak "do?um zamany" demektir. Bu gecenin tm Mslmanlara ve insanly?a hayyrlar getirmesini, edilen dualary

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)