Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52021
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Tarih ve Tekerrr

Takvimler 6 Kasym 1991i gsteriyordu. TBMMde yemin treni dzenleniyor. Krsye suratynda meymenetten eser olmayan Diyarbakyr Milletvekili geliyor... Trke ba?lady?y yemin trenini Krte sonlandyryyor, ortalyk kary?yyor Sonrasyndaki sre bellidir. O konuyu uzun uzadyya i?lemeye gerek yok.

Palyao

Yimden komik bir ?eyler yazmak geldi. Uzun zamandyr d?nyordum yazmayy ama komik olsun diye de bir abam ve planym yoktu. Gecenin saat bilmem kaynda aklyma d?t, bende bari komik olsun dedim. Bu i?in ba?langy kysmy, gelin grn ki yle komik yazaca?ym demeyle komik yazy yazylmyyor. yle iste?

TBMM Meydan Muharebesi

Adyna yaky?any yapty yine TBMMnin de?erli vekilleri. Ne de olsa bizim vekillerimiz, bizim aynamyz. Y? artyk iyice y?yryndan ykty. Bunlaryn hepsi de silah ta?yyor, yakyndyr lobilerde birbirlerini vurmalary. Konu her ne olursa olsun demokratik tabanly bir mecliste fikir beyan edenlerin fikirler

Antisemitizm

Bir Fransyz dergisinde ykan makaleye gre Ysrail Dy?i?leri Bakanly?y Ba?bakan Erdo?any Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y Antisemitizmi krklemekle sulamy?. Bu bir haber do?rusu yanly?y tarty?ylyr. Ama grnen o ki, Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y birilerini bir ?eyleri krklemesine gerek yokBunu

Ankara Meydan Muharebesi

Ankaranyn gbe?inde bir fiyasko ya?anmakta yakla?yk 1,5 aydyr. Tekel i?ileri onurlu ve hakly direni?lerini devam ettirmekteler. Y?lerini, ekmeklerini geleceklerini hatta ocuklarynyn geleceklerini kaybetmemek adyna her yolu denemekteler. Siyasi otorite ise her zamanki gibi bildi?ini okumakta ayny

Patrik!

Yeni gndem; Fener Rum Patri?i(Bu yazynyn hi bir yerinde Patri?in ady gemeyecektir) Amerikadaki bir medya kurulu?una verdi?i deme ile gndeme d?en yeni ybanymyz Sayyn(!) Patrik, armyha gerildiklerinden falan bahsetmi?. Heybeliada Ruhban Okulu sorunundan falan dem vurmu?. Y?in enteresan yany

Benim Gndemim

Uzun zaman olmu? yazmayaly Uzun dediysem iki ay falan, eminim merakla beklemi?sinizdir yazy yazsam da okusanyz diye. Gndem ok yo?un bu aralar; aylymdy, grip a?ysyydy, Ercan Saati olayy, falan filan Bu arada Cem Garipo?lu da yakalandy, gzmz aydyn! Sucuk-ekmek hasreti olmasa belki de bunu

Karabulut (Bir Cinayetin Ardyndan)

Karabulut ailesinin zerinde karabulutlar dola?maya ba?lady Karabulut cinayetinin taraflary birbirlerini yemeye devam ediyorlar(my?). Olayyn ok ayryntysyna girmeyip uzaktan takip etti?im kadaryyla konu hakkynda biraz yorum yapmak istiyorum.Baba (Sreyya) Karabulut, Garipo?lu ailesinden bir ka

30 A?ustos

Birinci Dnya Sava?y sonunda imzalanan Mondros Mtarekesi ve Sevr Antla?masyyla yurdumuz tamamen elimizden alynyyor, vatanymyzda hr olarak ya?ama hakkymyza son veriliyordu. Yzyyllardyr zerinde ba?ymsyz olarak ya?ady?ymyz bu topraklar d?manlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.

Sondan Bir nceki ?ans

Son zamanlarda Sondan bir nce diye bir kavram yerle?ti kafama Ynsan ili?kilerinde son ?ans olayyna inancym gittike azalmaya ba?lady. Klasiktir o cmle; Bu senin son ?ansyn! Peki ya sonra? Aslynda farkynda de?ildir son ?ansy veren, aslynda bu ?ans mantyk olarak kendisinin de son ?ansydyr. Yro

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)