Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52020
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Satylyk Ada

Satylyk Ada Kybrys Bu kitaby ilk grd?mde isminden dolayy bana itici gelmi?ti. Sonrasynda nszn okuyunca cazip geldi, aldym ve okudum. Kybrys Bary? Harektyny, ncesini ve sonrasyny anlatan gzel bir kitap. Yazary Erol Mtercimler. Kendi gemimizi batyry?ymyzdan, Lefko?aya giri?imize, Alb

Ki?isel Analizimdir

Yine bir seim sonrasy geldi atty.. Typky seimlerin gelip atmasy gibi do?al bir durum. Kim kazandy, kim kaybetti? Genel baky? aysyyla bunu zaman gsterir diyebiliriz. Sonuta halk iradesi sandy?a yansydy ya da yansyttyryldy! zel detaylara bakacak olursak; CHP Kylydaro?lu rzgryny, Kylydaro?

Umut

Vizyondaki yeni filmlere gz atarken ilgimi eken bir film; "Umut". Oyuncu kadrosunda gl sayylabilecek tercihler yapylmy?. Yyllaryn deneyimi Fikret Hakan, Kurtlar Vadisinin Entrikacy Yyldyzy Zafer Algz, Zeynep Toku? ve bana gre bu tarz bir filmde ba? rol oynamasy srpriz olan Selim Erdo?an! N

?amp...!

Ben byle bir yary? grmedim. ?ampiyon adaylary bir birlerini yenemiyorlar, yenenler ise kk sularda bo?uluyor. Bu kk su deyimi mecazidir, asla ne Bursanyn ne Eski?ehirin ne de Antepin eme?ini grmezlikten gelmek de?ildir. Bitime dokuz hafta kaldy ve be? takym ?ampiyonluk yary?ynyn iin

Nevruz

Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldy?y kayytlar, MS. 2. yzyyldaki Pers Ymparatorlu?u kayytlarydyr, ancak bundan ok daha ncesindeki (yakla?yk M. 648 ve 330 yyllary arasynda) Pers Ymparatorlu?u altynda ya?ayan de?i?ik milletlerin Pers ?ahyna Nevruz gnnde hediyeler getirdi?ine dair bilgiler mevc

Mkemmeliz

Ynsano?lu tuhaf yaratyk. Tamamen bencillik ve egolar zerine kurulu bir manevi yapyya sahip. Bende dhil! En byk icraaty ise srekli kendine yontmak, kendi ykarlaryny kovalamak, anlyk mutluluklar iin hyrs yapmak, hyrsynyn esiri olmak. Bu satyrlarymy yazarken hi kimsenin bu yazyyy zerine almaya

Gln Kaderi

Hayatyn uzayyp giden ileli yollarynda, zaman gelir bir gl ykar kar?yna. Gl gldke, dikeni elini acytsa da iini ysytyr. Dikeninin dikenli?i verdi?i kk bir syzynyn tesine gemez, geemez. Belli ki solup gidecektir bir sre sonra. Solmak dalyndan kopmu? gln kaderidir. Solaca?yny bile bile

Yzmir; Gzel ?ehir

Hafta sonu i? dolayysyyla Yzmirdeydim. En son Yzmiri on iki yyl nce grm?tm. O zaman bir gnl?ne de olsa gezme fyrsatym olmu?tu. Bu sefer ise sadece bir ak?am fyrsat bulabildim, maalesef Yzmirin me?hur ayazy ve so?u?u bize pek yardymcy olmady. ?imdi Kordon, Konak, Alsancak diye, tek tek saya

Hsn Kuruntu

27 Ocak 1931de Ystanbulda ba?layan hayat serveni iki gn nce yine Ystanbulda sona erdi. Biz onu ekranlarda hep babacan, cana yakyn, aile babasy karakterlerinde grdk. Gazanfer zcanyn bir nebzede olsa, kendi karakterini, canlandyrdy?y karakterlere de katty?yny d?nyorum. 80li yyllarda

A.B.D Yin De?i?im Zamany

Obama, Ysrailin boykot kararyna aldyrmadan, Nisan ayynda Birle?mi? Milletlerin Ysvirenin Cenevre kentinde dzenleyece?i; Irkylyk, Irky Ayrymcylyk ve Yabancy D?manly?yna Kar?y Dnya Konferansynyn ikincisine katylma karary almy?. Geri o zamana kadar iki aylyk bir sre var ama koca A.B.D ba?ka

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)