Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52023
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Maziden 3 (Final)

Gzlerini dallaryn arasyndan syzan gne? y?ynlary ile aty, kepi yznden d?m?, salarynyn peremi terlemi?, ter ?akaklaryndan yana?yna inmi?ti. Hava her ne kadar sycak olsa da terlemesinin sebebi uykuda kaldy?y bir saati a?kyn srede grd? anlamsyz, kbus kary?ymy rya olabilirdi. Sa? tarafyna

Çok Üzüldüm

Bu Fenerbah�eye acymaya ba?ladym. Ylk yarydaki gibi ikinci yaryda da 5-6 hafta ge�sede normale bari d�nseler. Kendi sahasynda bile ma� kazanamaz oldu. Takymyn ba?ynda 2.D�nya Sava?y gazisi bir hoca, forvet hattynda oklary t�kenmi? bir ok�u! (Guiza) olursa olaca?y budur. Acyyorum Ale

Maziden

O sabah saat 5de Mara?ly Nbeti avu? hyrsla ko?u?a girdi, avazy ykty?y kadar ko?u? kaallllkkkk!! diye ba?yrdy. I?yklar yandy?ynda Mara?ly avu? kendini dy?ary zor atty. nk nbetisi oldu?u blk, bu tr davrany?lardan pek haz etmezdi. En son yata?yndan ykan 2.Timden Dzceli onba?yydy. Gz

Maziden 2

Bu sefer adyny ok duyduklary ama daha nceden hi girmedikleri bir blgeye geldiler. 1.Blk Operasyon ba?lama noktasyny yanly? hesaplamy?, Dzceli Onba?ynyn 2.Bl?ne biraz daha gneye kaymalary konusunda telsiz emri verilmi?ti. Bu biraz daha gneye kayma mesafesi yakla?yk 15 kilometre kadardy. B

Akyl Nerde?

Akyl ya?ta de?il ba?tadyr demi? byklerimiz. Ne kadar do?rudur bilinmez. Bir de ok ya?ayan de?il ok gezen bilir demi?ler. Bu konuda da istisnalar vardyr elbet. Bence her iki konuda da do?ru sentezleme yapylmaly. Bazen akyl ya?tadyr, bazen ise ba?ta. En makbul olany ise ya?taki akyly ba?taki i

Hey Dj

Bu sabah ola?andy?y olarak, radyo dinleyerek gittim gidece?im yere. nl bir radyo kanalyny dinliyorum. Bayan dj, canly yayyna konuk alyyor. Konuk bir erkek, asker oldu?unu sylyor. Dj soruyor; "?afak ka?" Konuk cevaplyyor; "356". Dj kafasyna gre teselli veriyor; "Ohoo! Bitmi? yav bir ?ey kalma

Uykum Var!

Son gnlerde uykusuzluk problemi ekmeye ba?ladym. Son bir aydyr aly?ma sistemim nceki aylara gre de?i?ik ama pekte farkly sayylmaz. Ne kadar ok uyursam uyuyayym uyandy?ymda bir uykusuzluk hali var stmde. nceleri gnlk 4-5 saat uyursam yeterli gelirdi, ?imdi ise nerdeyse 7-8 saat uyur o

Neden?

Neden hep bir byk olarak affeden, her ?ekilde seven, kollayan, hatalary grmezden gelen taraf olmalyyym? Neden kkler byklerinden hep bu bahaneler ardyna gizlenip, hep olumlu davrany?lar beklerler? Bunun ady suistimal olmuyor mu? Anlayamyyorum!

Acaba!

Bu gn grev icaby Ystanbul dy?ynda bir yurt k?esine gittik. (Ayny Yere bu ayki 3. gidi?im) Dy?ardan bakylynca cafe-bfe, bakkal, ay oca?y kary?ymy bir mekana girdik. Yanymdaki arkada? limonlu bir soda istedi, i?letmeci bayan "limonlu soda yok" dedi. Arkada? da, "limonlu yoksa, elmaly soda ver o z

Kod Ady: Ayakkaby

?u anda adyny hatyrlayamady?ym Irakly bir gazeteci, A.B.D´nin yolcu ba?kanyna ayakkaby fyrlatmy?. Hatta fyrlatty, nk olay ertesinde hemen hemen tm gazetelerde bu konu az ok yer almy?, resmi ise basylmy?ty. Bu Iraklylary anlamak mmkn de?il. Saddam´y sevmezler, heykelini dverler, S

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)