Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sword76' Profili


Toplam Yazıları: 94
Toplam Görüntülenme: 52020
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:


Sword76 Son Yazıları

Klavye Kahramanlaryna!

Klavye delikanlylaryna bir a?rydyr bu; Erkek, bayan farketmez. Kendinizi farkly kimlikler ardyna gizleyerek yapty?ynyz mide bulandyrycy hareketlere, etti?iniz alakasyz kfrlere ve hakaretlere belli bir sre sonra dnp bir bakyn. Loglarynyz varsa dnp tekrar tekrar okuyun. Ve hlen daha yapty?yny

Ho?geldin Barak !

Yeni kresel liderimiz hepimize hayyrly, u?urlu olsun. Seim propoganda dneminde salladyka sallayan Barak Obama ABDnin bilmem kayncy ba?kany oldu. Bize etkilerine gelince.. Her?ey nasylsa aynen yle devam edecek. McCainde gelse ABDnin ba?yna bende gelsem hi bir ?ey de?i?mezdi. nk kim gel

Basky Balyk

Bu gn ?leden sonra, hem canymyn sykyntysyndan hemde midemin a?rysyndan1 saatli?ine evden dy?ary yktym. Ne alakaysa deniz havasy iyi gelir hesaby. Neyse uzatmyyayym, iskeleye indim. Bfeden bir gazete aldym, iskele korkuluklaryna yaslanaraktan hem okumaya hemde balyk tutanlary seyretmeye ba?

Bedel deyenlere Binlerce Selam Olsun

Gazilerimiz, destan yazan gazilerimiz ve yazylan o destany okuyamayankutsal ?ehitlerimiz. Bu gn Cumhuriyet Bayramy. Her bayramyn bedeli vardyr. Bu bedeli deyen binlerce insanym... Bizim bu gnleri grmemizi sa?layan o yce insanlar. Ysimleri gkte ki her bir yyldyza yazylasy, kanlary mcevherler

Uzaklarda Arama

Son zamanlarda ne aradyysam hep alakasyz yerlerde bulmaya ba?ladym. Uzakta arady?ym burnumun dibinde, yakynymda arady?ym ise grnemeyecek kadar uza?ymda. Sebebi neydi peki bunun? Ezbercilik anlayy?y my? Ya da kendine ok gvenmek mi? Arady?ymy arady?ym yerde bulurum d?ncesi mi? Y?in gerekilik b

Hayallerim Yykyldy

Dnden plan yapmy?tym.. Bu gn kendimi dy?ary atyp, yorulasyya kadar gezecektim.. Ama olmady, eve tykylyp kaldym. Kimin kabahati? Hi kimsenin, yaz de?il ki havalara bahane bulayym. Aslynda bir Taksim-Ystiklal hatty iyi gelirdi ama gzm kesmedi. Devremle de bu ara irtibaty kopardyk. Kar?y tarafa da

Dolar ve Dolmaz...

?imdi bazy ekonomistler ne diyecek acaba? Hemen hepsi, o?u Amerikan patentli Tv kanallarynda yyllardyr dktryor ama kimseye bir faydalary oldu?unu sanmyyorum. Dolar kuru d?kken dy? bor bilmem ka milyar dolar diyen bir takym evre e?rafy, dy? borcun yakla?yk %20-25 oranynda azalmasy anlamyna g

Allah Damperine Zeval Vermesin

Hayatymda grd?m en entersan sahnelerden birisi. Adam karysyna (sanyrym karysydyr) yklemi? yk, damperli kamyon gibi.Kendisi de bir eli cebinde, di?er elinde sigara tellendire tellendire oban gibi eskort etmekte. Kadynyn yznde ise; "Eve bir varsaydym da ?u yk bir indirseydim de, ?u davaryn

Kyser Soze

Yyllar nce Ola?an ?pheliler isimli bir filim izlemi?tim. O filimdeki bir karakter beni ok etkilemi?ti; Kyser Soze. Ne yapmy?ty da etkilemi?ti beni? Kendisine kar?y ailesini zaaf olarak kullananlaryn gz nnde karysyny ve ocuklaryny hi d?nmeden tabancayla tek tek ldrm?t. O sahne gzm

Gaflet mi, zgrlk m?

Romanya Milli Takymynyn ?u anda adyny anymsayamady?ym bir futbolcusu; Milli Mar?ymyz bize co?ku vermiyor, de?i?tirilirse hite fena olmaz gibisinden bir deme vermi? Avrupa Basynyna. ?imdi uzaktan bakan biri olarak, o Romen futbolcunun ve Romanyalylaryn sorunu diyorum. Belki deme arpytylmy? ya

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)