Tüm Kategoriler


Sayfalar

SIGINAK' Profili


Toplam Yazıları: 9
Toplam Görüntülenme: 2955
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

SIGINAK Son Yazıları

Grnmeyene Ynanmak

Listenizde neler var acaba grnmeyene inandy?ynyz? Yce yaratycy Allah(c.c), duygular, saygy drstlk vs. kavramlar, sevgi, ama Hangilerini kullanyyorsunuz desem? Sadece grdklerimiz ya?amyyor dnyada. Gremedi?imiz birok kavram da ya?yyor bizle. Bunlary grebilmek iin izlememiz gerekiyor. D

Nemelazym

Gnmzde "nemelazymcylyk" aldy ba?yny gidiyor. Herkes ba?kasyndan adeta kamakta... Ba?kalarynyn sorunlaryyla ilgilenmek ya da yardymcy olmak a?yr geliyor. Bencil bireylerden olu?an bir toplumun yeleri olduk. Hal byle olunca toplumun ykarlary n planda olmuyor. Yrekten birlik ve btnlk ilkesi

Tanymak

Ynsany tanymak iin kullanylan yntemler ne kadar ok... Hatta bazylary var ki ok ilgin. Ynsanlary birbirine daha ok d?ryor. Ayk ve samimiyetsiz ili?kiler hemen belli oluyor ve de doyurucu olmuyor. Lakin birok ki?i de bunu oldu?u gibi kabul edip sahte ya?amaya devam ediyor. Y?in garip tarafy

Tatil Ba?lady

Gnlk planlar dy?ynda plansyz ya?ayaca?yma seviniyorum. Gezdi?im yerlerde belki internet bulamayaca?ym. Belki yazylarymy yazamayaca?ym ama olsun... D?ncelerin olgunla?masy adyna dinlenmeliyiz hepimiz... De?i?ik mekanlar, yeni insanlar ve zledi?im akrabalarym... Uzun bir yolculuk mzik e?li?inde

De?er Katmak

En son ne zaman bir ?eye, birine ya da bir olaya de?er kattynyz? E?inize, ocu?unuza, annenize, arkada?ynyza, ya da tanymady?ynyz birine Oturup d?nyor muyuz acaba? Ya?amymyzdan ne kadar sorumluyuz? Ve de?er katmak ne demek acaba? Bunu d?nyor muyuz? Ynsanyn temel ihtiyalaryna cevap bulabilmek

Yarynynyzy Nasyl D?nrsnz?

Ynsanlar iin mr boyunca hep yarynlar olacak. Yaryny d?nmek, sadece merak etmeyi ierir. Yarynyn nasyl olaca?yny d?nmek ise yaryna ait planlar yapmayy ve bunlary uygulamayy ierir. Bir de ki?isel ve toplumsal yarynlar var hayatymyzda. Toplumsal yarynymyzyn nasyl olaca?yna birlikte karar veriyo

İçimizdeki Derin Boşluklar

Konunun do?ru anla?ylmasy i�in bir a�yklamada bulunmak yerinde olacaktyr. Sa?lykly utanma ve sa?lyksyz utanma tanymlary... Sa?lykly utanma g�c�m�z�n nelere yetip nelere yetmedi?ini anlamamyza yardym eder. Bu duyguya �mahcubiyet� denir. Mahcubiyet duygusu al�akg�n�ll� olmay

Var Olmak

Ana rahmine d?t?mz andan itibaren varyz. Do?a bizi kabul etmi? Annelerimiz bizi do?urarak biyolojik aydan kabul etmi? Buraya kadar kimse sorun ya?amaz. Asyl kabulmzse bundan sonra ba?lar Etkile?im iinde oldu?umuz her ki?inin bizde olu?turdu?u iz ile kendimizi tanymlaryz ve kabul edili

Merhaba

Yeni bir pencere atym hayatyma; gzel kokular geliyordu. Ba?ymy uzattym ve ?yle bir baktym dy?aryya. Yzlerce yeni tebessm Ho? geldin seslerini duyuyorum kulaklarymda. Yazylarymyn, d?ncelerimin araly?ynda iime do?an mutluluk hissiyatyyla, y?yk dolu gzlerle bakyyorum dnyaya

Sayfa Gezinme: 1 (All)