Tüm Kategoriler


Sayfalar

eylulkizi' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 954
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

eylulkizi Son Yazıları

Saadetin Temeli

Klasik bir laf vardyr; parayla saadet olmaz diye. Ne kadar do?ru bir laftyr bilinmez. Gnmzde evliliklerin o?u mali nedenlerden dolayy bitiyor. Bir de para olmadan hi bir hayalini gerekle?tiremiyorsun. kuru? para kazanaca?ym diye insanlaryn a?yz kokusunu ekiyorsun. O zaman para neden

Hayallerim Tkendi

En byk hayalim istedi?im meslekle ilgili bir okul okumakty. Ona yakyn bir ?eyler okudum... Bir i?im olsun, ayaklarymyn zerinde durabileyim istedim. Btn abam buydu zaten ama okudu?um okul hi bir i?e yaramyyor. ?uan i?siz evde oturuyorum. Tek ?ansym KPSS, o da ne kadar gereki bir synav belli

Sadece Merak

Ynternetten tany?ty?y biriyle gr?p ?yk olan ve evlenen birileri var my? Ynternetten tany?ty?yn birisine ne kadar gvenebilirsin ki... Bazen de d?nyorum, yz yze ya?ady?yn, her gn yanynda olan insanlary da zaman getike hi tanymady?yny anlyyorsun. Ynternetten tany?ty?ymyz birisine ?ans ver

Kimseyi Sevmedim

Ytiraf etmem gereken, iimde tutmak istemedi?im bir ?ey bu Hayatymda hi kimseyi sevmedim. Ne annemi ne babamy ne de karde?imi ?uan biriyle ykyyorum ama onu da sevmiyorum. nk kimsenin sevmeye de?er oldu?unu d?nmyorum...

Sayfa Gezinme: 1 (All)