Tüm Kategoriler


Sayfalar

mrvkcr' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1266
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

mrvkcr Son Yazıları

De?i?imin Ady: Tiyatro

Hayatymy de?i?tirmek istiyorum. Bir k?eye ekilip a?lamak de?il, kaybettiklerime yanmak de?il, bende olmayyp ba?kalarynda olanlara bakyp zlmek de?il Bunlary artyk yapmak istemiyorum. Farklyly?y bulmak istiyorum. Tiyatroya ok byk bir ilgim var. Bundan sonra hayatymy tiyatro zerine kurmak ist

Kendimi Unuttum

Vicdanym ile isteklerim arasynda kalmak kadar kt bir ?ey olamaz... Bir yanda ailem bir yandan isteklerim ve gelece?im Her ?eye ra?men ok sevdiklerim, bir seneyi a?kyn bir sre zld?m, u?runa her gn gzya?lary dkt?m bir olaya bu kadar yakynken ?imdi vazgemek Kararlarym ve sonulary o

Yeniden

Zordur hayata tutunmak, ya?amak, sevmek, sevilmek. ok zordur... Canym acyyor, artyk iimin, yre?imin rd?n hissedebiliyorum. Daha kckken ben insanlaryn ne kadar kt olabilece?ini ?rendim. Hep hatalar yaptym belki de ama bu kadar a?yr cezalary hak etmedim... Aradan on ay geti, ben hl

Gzel Bir Gn

Gzel bir gn geirdim. Evden uzak olmak beni mutlu ediyor. Bilmiyorum yanylyyorum belki ama kendi evrem bana zntden ba?ka bir ?ey kazandyrmyyor. Eski?ehirdeyim ve gerekten gelip gezilmesi gereken bir yer. Uzun zamandyr byle e?lenmemi?, glmemi? ve gezmemi?tim. ok mutlu oldum. Buna ihtiyac

Kk de Olsa Bir Umut

Bazen imknsyzy istiyorum. Hi olmayacak ?eyleri, belki aresizli?imden, belki de zoru sevdi?imden istiyorum. Sonunda hibir ?ey kazanamayaca?ymy bile bile ok aba harcyyorum. Hep bir umutla istediklerimi gerekle?tirmeye aly?yyorum ki belki bu hayattan ve evremden kurtulabileyim. Biliyorum ki ke

Sayfa Gezinme: 1 (All)