Tüm Kategoriler


Sayfalar

ava41' Profili


Toplam Yazıları: 10
Toplam Görüntülenme: 8008
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ava41 Son Yazıları

Aklım Karmakarışık

Uzun zamandyr bulundu?um ?ehirden gitmenin pe?indeydim. E?im istemiyordu ve her konuyu a�y?ymda kavga ediyorduk. Ge�en g�n kendisi konuyu a�ty. �Ocak ayynda seni g�nderece?im, daha �nce de olabilir. Hazyrlykly ol.� dedi. ?a?yrdym, tepki veremedim o an. Y?in k�t� tarafy beni te

Ne Yapmalyyym?

Nereden ba?lasam anlatmaya bilmiyorum... Alty yyllyk evliyim... Evlili?im istedi?im gibi gitmiyor. Nedenlerine gelince o kadar ok ki... Kendim mi sorun yapyyorum bilmiyorum? Bildi?im tek ?ey ben bu ?ehirde ve bu evde ok mutsuzum. E?imin kendi ayaklary stnde duramamasy, ailesinin evlili?imizde o

Ah ?u Ablam

Bu yaz ailemin yanyna gittim. Her?ey ok gzeldi ta ki ablam rahatsyzlanyncaya kadar. Benim dnmeme iki gn kala grip oldu. Bazy nedenlerden dolayy gemi? olsuna yanyna gidemedim. Bana darylmy? bir aydyr arayyp sormuyor. Babam "sen kksn, zr dilemelisin" diyor. ?imdi sulu ben mi oldum? Hak

Kilo Takyntysy

Diyet yaparak ve zayyflama hapy kullanarak kilo vermi?tim. Bundan ay nce verdi?im kilolary tekrar geri aldym ve yetmi? be? kilo oldum. Bugn tartyldym ve yykyldym O kadar ok moralim bozuldu ki sinirimden a?lyyorum. Daha nce kilo takyntym yoktu, e?im ve eltim sa? olsun, beni bunalyma soktular.

Deprem

Bu yyl 19 Mayys´ta gerekle?en 5.9 ?iddetindeki depremi ya?adym ve hl daha depremin n arkasy kesilmedi. Psikolojim o kadar bozuldu ki sanki her an deprem olacakmy? gibi geliyor. Glck depremini de ya?ady?ym iin bu durumdan kurtulamyyorum. Srekli panik iindeyim. Allah´a dua ediyor

Ah ?u Yalnyzlyk

Kendimi o kadar ok yalnyz hissediyorum ki kapysyny alyp gidebilece?im, oturup dertle?ebilece?im hi kimsem yok. Bayram geliyor, kaygysy bana ?imdiden d?t. Bu bayram sevdiklerimin yanynda olamayaca?ym... Bu ?ehir bana dar geliyor. Aly?amadym, sevemedim ben buralary... Bir kurtulu?u var mydyr

Anla?ylmaz Bir Durum

Evliligin nasyl bir?ey oldu?unu halen anlayamadym. Ba?ymda o kadar ok "dyr dyr" eden var ki... Ben e?imle mi nikahlyyym yoksa annesi ve babasyyla my? Bu durum beni ok fazla rahatsyz ediyor. E?iminse umrunda bile de?il. Kyzdy?ym zaman "sabret" deyip i?in iinden ykyyor. Allahym sen bana sabyr, e

Hayatymyn Anlamy

Benim canymyn bir parasy, hayatymyn anlamy gzel kyzym... O kadar ok seviyorum ki bana her?eyi unutturabiliyor. Ne e?im ne de annem babam, herkesden nce kyzym geliyor. Allahym ona uzun mrler versin, bahtyny ayk etsin, gelece?ini gzel eylesin. Tek iste?im bu...

Kilolarla Başım Dertte

Hamilelik d�neminde �ok fazla kilo aldym. Bir kysmyny ge�en yyl vermi?ken bu yyl tekrar geri aldym. Ne yaptyysam aldy?ym kilolary geri veremiyorum. �areyi zayyflama haplarynda aryyorum. Bakalym denenecek ba?ka y�ntem kaldy my... Bu durum ger�ekten canymy �ok sykyyor.

mr Dedi?iniz ?u Andyr

Bekrken ok hareketli ya?ayan biriydim. O deli dolu gnlerim hep heyecan doluydu. ?imdi ise evliyim, bir de kyzym var. Arkama dnp bakty?ymda o kadar bo? ve anlamsyz ya?amy?ym ki her?eyi... Sevgiyi hak etmeyene sevgi, de?eri hak etmeyene de?er, daha hangi birini sayayym ki... ?u anda gemi?imde ya

Sayfa Gezinme: 1 (All)