Tüm Kategoriler


Sayfalar

guelacti' Profili


Toplam Yazıları: 111
Toplam Görüntülenme: 32524
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

guelacti Son Yazıları

Elma mı, Armut mu?

Kalbim a?ryyor yine. Mantyk ayryly?y yapty?ym o adamyn bug�n Facebook profiline baktym. Ve o k�t sa�ly g�zel kadyny g�rd�m.Ne mi oldu? Kyskandym!Ama buna bile hakkym yok. Terk edip giden, evlenen, �ocuk do?uran, y�z �st� byrakan bendim.En son ne demi?tim? Ark

Kadın Olmak!

Ne kadar da zormu? kadyn olmak. Ynsan ?ekilden ?ekile girer mi? Yeter Allah a?kyna! Her kafadan bir ses �ykyyor. En iyisi ba?tan anlatmak... Ben babamyn sevmekten dahi sakyndy?y, hep ?ymartmamak i�in tersledi?i k���k kyzyydym. E kolay my �� o?lundan sonra do?an, ge� gelen minik ky

Ben Geldim

Nerdeydin, diye sormayyn? Evimdeyim, bir yere gitti?im yok. Sadece kendimi hamster gibi hissediyorum. Sabah kalk, tekere gir ve ak?ama kadar ko?. Sabah kalk tekrar sil ba?tan. ok ?kr sa?ly?ym yerinde. O?lu?um da iyi... Geinip gidiyoruz i?te. Aslynda sadece "merhaba" demek istedim. O?lan uyanmada

Büyüdüm mü?

Kendimi bug�n eski yazylarymy okurken buldum. Koskoca d�rt sene ge�mi?, zaman ge�tik�e dertlerim de de?i?mi?. Sanki benimle onlarda b�y�m�?. Aslynda hi� b�y�mek istemezdim hep korkardym, sanki dertlerin artaca?yny sorumluluklarymyn �o?alaca?yny hep biliyordum. Biliyordum t

?i?ko!

Hamileli?im ilerledikce enime do?ru epeyce bydm. ?imdiye kadar dokuz kilo aldym. oraplarymy giyerken zorlanyyorum, e?ilemiyorum. Bir sr bedensel kysytmalar ya?yyorum. Btn bu dertler yetmezmi? gibi, sanki ben halimden ok memnunmu?um gibi, bir de benim ba?ymyn belasy ye?enim btn bunlaryn s

Yasa?yn Cazibesi

Bir ka hafta nce hamileli?e ba?ly olarak diyabet oldu?umu ?rendim. Ylk nce ok korktum ama tedirginli?im abuk geti. Sonucun ertesi gn bir diyetisyenle gr?tm. Uzun uzadyya beslenme aly?kanlyklarymy ve bunlary nasyl de?i?tirmem gerekti?ini anlatty. Tabii ?eker lme aleti de verdi. En ne

Trke Olimpiyatlary Elemeleri

Dn benim iin ok zel bir gnd... Her sene televizyondan izledi?im, kaybedenin olmady?y Trke Olimpiyatlarynyn ya?ady?ym lkedeki elemelerini canly olarak izledim. Benim iin en zel an, geen senenin ?arky dalyndaki birincisi Patricia Garberin performansy oldu. Hem keman aldy, hem syledi. O

Kapyda Kaldym

Bundan bir gn nce sabah kahvaltydan sonra ama?yrlary makineye attym. Bendeki niyet aly? - veri?ten sonra ama?yrlary dy?aryya bahedeki tellere asmak. Ama; hem evde ama?yr olmayacak hem de rutubet riskini ortadan kaldyrmak. Eve dndk, antalary mutfa?a byraktym. Makineyi bo?alttym, e?im a?yr o

World of Warcraft

Okulda bir arkada?ym vardy ocuk tam bir W.O.W (World of Warcraft) oyunu hastasyydy. O zamanlar ok gndemde olan bir oyundu... Bu oyun yznden kavgalar ykmy?. Hatta inde bir gen, arkada?yny bu oyun yznden byaklamy?. Yine bir gn bu arkada?ymyza takylyyorum "cretli olsa yine oynar mysyn?" d

Gven

Bugnlerde kafama takty?ym bir sorun var. E?imin ailesi bana bir trl gvenmiyor. D?nyorum hi bir syrlaryny bilmedim ki onlary ele vereyim. Nereden kaynaklanyyor bu gvensizlik anlayamyyorum. Ama ben de salak de?ilim ki psikiyatri blmnde yatan grmcemin "sadece" karny a?ryyormu?. Her zaman

Sayfa Gezinme: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Sonraki (Tamamı)