Tüm Kategoriler


Sayfalar

guelacti' Profili


Toplam Yazıları: 111
Toplam Görüntülenme: 32446
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

guelacti Son Yazıları

Elma mı, Armut mu?

Kalbim a?ryyor yine. Mantyk ayryly?y yapty?ym o adamyn bug�n Facebook profiline baktym. Ve o k�t sa�ly g�zel kadyny g�rd�m.Ne mi oldu? Kyskandym!Ama buna bile hakkym yok. Terk edip giden, evlenen, �ocuk do?uran, y�z �st� byrakan bendim.En son ne demi?tim? Ark

Kadın Olmak!

Ne kadar da zormu? kadyn olmak. Ynsan ?ekilden ?ekile girer mi? Yeter Allah a?kyna! Her kafadan bir ses �ykyyor. En iyisi ba?tan anlatmak... Ben babamyn sevmekten dahi sakyndy?y, hep ?ymartmamak i�in tersledi?i k���k kyzyydym. E kolay my �� o?lundan sonra do?an, ge� gelen minik ky

Ben Geldim

Nerdeydin, diye sormayyn? Evimdeyim, bir yere gitti?im yok. Sadece kendimi hamster gibi hissediyorum. Sabah kalk, tekere gir ve ak?ama kadar ko?. Sabah kalk tekrar sil ba?tan. ok ?kr sa?ly?ym yerinde. O?lu?um da iyi... Geinip gidiyoruz i?te. Aslynda sadece "merhaba" demek istedim. O?lan uyanmada

Büyüdüm mü?

Kendimi bug�n eski yazylarymy okurken buldum. Koskoca d�rt sene ge�mi?, zaman ge�tik�e dertlerim de de?i?mi?. Sanki benimle onlarda b�y�m�?. Aslynda hi� b�y�mek istemezdim hep korkardym, sanki dertlerin artaca?yny sorumluluklarymyn �o?alaca?yny hep biliyordum. Biliyordum t

?i?ko!

Hamileli?im ilerledikce enime do?ru epeyce bydm. ?imdiye kadar dokuz kilo aldym. oraplarymy giyerken zorlanyyorum, e?ilemiyorum. Bir sr bedensel kysytmalar ya?yyorum. Btn bu dertler yetmezmi? gibi, sanki ben halimden ok memnunmu?um gibi, bir de benim ba?ymyn belasy ye?enim btn bunlaryn s

Yasa?yn Cazibesi

Bir ka hafta nce hamileli?e ba?ly olarak diyabet oldu?umu ?rendim. Ylk nce ok korktum ama tedirginli?im abuk geti. Sonucun ertesi gn bir diyetisyenle gr?tm. Uzun uzadyya beslenme aly?kanlyklarymy ve bunlary nasyl de?i?tirmem gerekti?ini anlatty. Tabii ?eker lme aleti de verdi. En ne

Trke Olimpiyatlary Elemeleri

Dn benim iin ok zel bir gnd... Her sene televizyondan izledi?im, kaybedenin olmady?y Trke Olimpiyatlarynyn ya?ady?ym lkedeki elemelerini canly olarak izledim. Benim iin en zel an, geen senenin ?arky dalyndaki birincisi Patricia Garberin performansy oldu. Hem keman aldy, hem syledi. O

Kapyda Kaldym

Bundan bir gn nce sabah kahvaltydan sonra ama?yrlary makineye attym. Bendeki niyet aly? - veri?ten sonra ama?yrlary dy?aryya bahedeki tellere asmak. Ama; hem evde ama?yr olmayacak hem de rutubet riskini ortadan kaldyrmak. Eve dndk, antalary mutfa?a byraktym. Makineyi bo?alttym, e?im a?yr o

World of Warcraft

Okulda bir arkada?ym vardy ocuk tam bir W.O.W (World of Warcraft) oyunu hastasyydy. O zamanlar ok gndemde olan bir oyundu... Bu oyun yznden kavgalar ykmy?. Hatta inde bir gen, arkada?yny bu oyun yznden byaklamy?. Yine bir gn bu arkada?ymyza takylyyorum "cretli olsa yine oynar mysyn?" d

Gven

Bugnlerde kafama takty?ym bir sorun var. E?imin ailesi bana bir trl gvenmiyor. D?nyorum hi bir syrlaryny bilmedim ki onlary ele vereyim. Nereden kaynaklanyyor bu gvensizlik anlayamyyorum. Ama ben de salak de?ilim ki psikiyatri blmnde yatan grmcemin "sadece" karny a?ryyormu?. Her zaman

4X4 Lzym

Evlili?imin yedinci ayyndayym, hatyrlyyorum da nceleri kolay kolay uyuyamazdym. ok hareket eden biriyim; Acaba dnsem uyanyr my? diye dakikalarca ayny pozisyonda bekledi?imi bilirim. Sonuta ya e?im kendi uykuda dnyordu ya da ben beklerken uyuyordum. ?imdi siz bana "Ne alaka Guelacti?" diyece

Viyana 3

Bu sefer ben yoktum aralarynda. Aslynda e?imin byrakmasy gerekiyordu beni havaalanyna ama olmady. Bu sefer gitmek istiyordum, telefon geldi "Sakyn gelmeye kalkma ortada kalyrsyn, odany iptal ettiler" dedi telefonun di?er ucundaki. Sebebi belliydi, istifa ettim... Oh rahatladym. stmden a?yr bir y

Hayaller, Kyryklary ve Ben

Ben hayal kurmam, hedef koyarym; ady stnde "hayal" gerekle?mez. Bunu der bunu bilirdim yeni bir ?ey daha ?retti bana hayat. Ula?amady?ym hedefim ve gerekle?tiremedi?im ?eyler "hayal" oldu. Biraz pozitif d?nmek iin "hayal" kavramyny kendim iin dzenlemek geldi iimden. Artyk benim iin "

Oyun!

?yle bir baktymda sitemiz sessiz geldi. Biraz canlanmak iin bir oyun oynayalym. Oyunumuzun ady "stdeki ye nasyl biri?" Altdaki ben nasyl biriyim?

Kendimle Bary?mak

Olmuyor i?te; Bazy ?eyleri hazmedememekle, sinirlenmekle olanlar her zaman ki gibi bana oluyor. Karar verdim madem ki sevmedi?im ki?ileri, olaylary hayatymdan ykaramyyorum o zaman onlarla iyi geinece?im. Artyk kendimi ku? gibi hafif hissediyorum, in?allah kanatlarymy kyrmazlar.

Yine Grip

Ba?ymyn belasy, her mevsim kurtulamady?ym hain grip... Anlamy? olmaly ki haftaya izinli oldu?umu, yine geldi beni buldu. ok bitkinim, her tarafym a?ryyor. ok myzmyzlanyr oldum ama myzmyzlanmakta haksyz myyym? Bu mevsimde ekilecek hastalyk de?il ki...

Y?i ile Evlenmek

Bir ka gn nce aly?yrken ok sinirlendim ve m?terilerin olmady?y bir anda patladym. Y? arkada?ym "Guelacti ne yapabilirsin ki? Bu senin i?in." dedi. Tabi ben daha da ok sinirlendim ve dayanamadym. "Sonbaharda yokum artyk byrakyyorum, burada aly?aca?ym diye sinir hastasy olamam!" dedim. Duydu?

Bulamyyorum

Y?imden byktym, grnd? gibi rahat bir i? de?il. Stresine hi de?inmiyorum bile. Uzun lafyn kysasy i?imi byrakmayy d?nyorum. Yki yolu var tabi bunun, ya ocuk yapaca?ym ya da devam okuyaca?ym. Ylk seenek sz konusu de?il, daha yeni evliyiz ve bir ka sene ocuk d?nmyoruz. Bana kalan tek

Ah be Amcam

Normal bir gne benziyordu, gelen giden m?teriler susmayan yazycy derken birden ellerinde ilalarla yorgun bir amca girdi ieri; "Ne olur bana yardym edin!" diye yalvaryyordu adeta. Amcayy zor sakinle?tirdik, beyin ameliyaty geirmi?. Adamca?yzyn tek derdi, diabet ilalary ve inslin i?nesi. sosya

Ko?!

Sabah erkenden kalk, i?e git. ?ubede bir ki?i eksik, millet tyky? tyky?, nefes almak yok aly?. Fazla mesai yap, boynun tutulsun ba?yn a?rysyn, strese gir hata yap. Evine git kocan beklesin, yemek derdi t derdi temizlik derdi di?er yandan. Hafta sonun bunlarla gesin. Sonra yine tekrar sil ba?tan

Kysmetim Ayldy

Evet evlilik bana yarady. Yolda bile evirip "Sen kimin kyzysyn, ka ya?yndasyn?" diye soran teyzeler var. Evlenirken e?ime "Babam Hacdan geldikten sonra niye istemediniz?" diye sorunca hep "Benden nce ba?kasy isteseydi" diyordu. Glp geiyordum. Adam haklyymy?.

Abime

Bazy ba?lar vardyr yakynynda olmasa bile insany bir birine eker. Yyllardyr tanyyormu? biliyormu? gibi. Ynsanyn adeta kahramany olu verir.?imdiye kadar gsterdi?in sabyr iin ok te?ekkr ederim. Yyi ki varsyn, iyi ki seni tanymy?ym Metin abi.

Kilo Aldym

Yster evlilik yarady deyin. Yster stresten kendini yeme?e verdin deyin. Kilo aldym i?te. Ve a kalmadan kilo verdirecek bir diyete ihtiyacym var. Bilenler bu forml benden esirgemesin ltfen.

Ben Geldim

Selam millet, ben geldim. Anlatacak o kadar ok ?ey varki. ?imdilik kysaca zetleyeyim evleniyorum, ev aldyk. Sizleri ok zledim.

Cumhuriyet Bayramy

Bir ka gn nce tesadfen duymu?tum yarynyn 29 Ekim, yani Cumhuriyet Bayramy oldu?unu. Tam 86 yyl nce Trkiye Byk Millet Meclisinde ilan edilmi? Cumhuriyet. Yani yurtda?lara seme ve seilme hakky verilmi?.Havale yapyyordum, "bugn alabilirler mi?" diye soruyordu m?terim. "Hayyr bugn ?le

Viyana 2

Yine yle bir gnd; elimde bavulum d?tm yollara. Bu defa yalnyz de?ildim. Babam ve annem vardy, otobsle kendimde gitmiyordum. Havaalanyna geldi?imde arabadan inmiyorlardy. Daha ieri girmeden mdrm aryyordu. "Alo, ben geldim" diyip kapatyyordum telefonu. Kysa bir sre sonra Viyanayy gece saatl

Nereye Byle?

Tam ykmazlaryn ortasyndayym. Ne istedi?imi ne yapaca?ymyn bilememezli?in tedirginli?i ile yrpynyyorum. Bir yandan mr boyu havale yapyp hesap my aaca?ym diyorum. Di?er yandan oku oku nereye kadar devam edece?im ki diye d?nyorum. ok mu acele ediyorum, yoksa ge mi kaldym?

Dnm Noktasy

Bugn yine yle bir gnd, sabah saati kurdu?um vakitten daha erken uyandym. Tela?lanmadan sakin bir ?ekilde hazyrlandym, kahvalty yapamayan ben biraz olsun bir ?eyler aty?tyrdym. Ve yeni yurduma do?ru yola yktym. Ylk gnmd, yeni yzler yeni bir ortam, yeni bir hayatla mcadele ?ekli beni bekliyo

Ayy?y?yma-Unutmadym!

Gzel biri varmy?, hep yardym eden, herkesin derdini dinleyen, bykayan usanmayan. Aslynda kendininde derdi okmu? ama hi syzlanmazmy?, hep ?kredermi?, hep sabredermi?. Aslynda hakkynda o kadar ?ey varki anlatylacak, sylenecek... Biliyorum, okuyunca mahcup olacak, zaten kelimelerde anlatmaya yet

Hepsi Ben

Daha bu sabah durgundum, otobs beklerken salaryma konan kar tanelerini izliyordum. Ama onlara dokunmuyordum, her zaman ?yen ben; aldyry? etmiyordum so?u?a. Mantomun kollaryny avulamy?, ceplerime sokmu?tum ellerimi. Beremden ykan salarym iyice beyazla?yyordu, otobs gecikti. Sinirlenmiyordum,

7.Trke Olimpiyatlary

Gnmzde bir yandan 3.Dnya Sava?y ne zaman ve neden ykar? konulu kitaplar yazylyrken di?er yandan dnya ocuklary, inadyna el ele verecek. Bykler birbiriyle sava?yrken, bir araya gelemezken onlar el ele verecek, ayny dili konu?acaklar arkada?lyk kuracaklar. Yleride, ?imdiki byklerinin yap

Annemden Nasihatler

?imdiye kadar hep, "El kapysy var kyzym, ?ren grd?n bana ise ?rendi?in kendine" diyen anneme bir haller oldu. Her zaman anlayy?ly, sabyrly her ?eye ra?men yuvayy ayakta tutmamy ?tleyen annem de?i?ti. Ama ne de?i?im, kulaklaryma inanamadym "Kyzym sen perdeleri tleyene kadar kocana pencereler

Kod Ady: DNA

Sizinde ba?ynyza geliyor mu hi? Bir yeriniz a?ryyor, gemeyince doktora gidiyorsunuz ve sonuta bilmem ka bin ki?ide bir grlen bir zelli?inizin oldu?unu ?reniyorsunuz. Hla benimle ya?yt olan bir st di?im duruyor, altyndan normal di?te gelmiyor. Yine ki azy di?im oldu?u iin grnmyor. Bir

Kpeli Erkek

?imdiye kadar hep kpeli bir erkek grnce iimden "iyiki abilerimde yok" diyordum. Ama byk konu?ma de?ildi benimkisi, kpe takan erkekleri hi sevmedi?im iindi. Zaten renkler ve zevkler tarty?ylmaz, takanlara kary?mam. Bugn byk abim geldi, otururken cep telefonunu verdi "Senin cady gere

Hain Grip

Sonunda tatile yktym. Okul yok stres yok ne gzel dinlenecektim ki galiba grip oluyorum. Belirtileri grmeye ba?ladym. Sevinsem mi zlsem mi kararsyzym. Yok yani, synav dneminde hasta olsam daha kt olacakty. Ama ?imdi de okul yok, ne gzel gezecektim. Galiba baky? aysyna gre de?i?ken bir duru

Kalbim Titriyor

Hergn iki dnya arasynda gidip geliyorum, ikisinede ayry pencerelerden bakyyorum. Birbirine kary?tyrmadan, ikisinide oldu?u gibi de?i?tirmeden yargylamadan. Niye byle? Neden byle davranyyorlar demeden. Hesapsyzca kabullendi?im iki ayry dnya. Sabah kapyyy ardymdan ekip gidince kapanyr bir d

Yanly? Cevap

Bugn hocama gittim. Haftaya dnem devimi tanytmam gerek eksik var my diye sormak iin. Ba?lyklara gz atacakty sadece, korktu?um iin yalnyz gitmedim. Biraz sapyk adam, ne olur ne olmaz diye. Elimdeki k?yda bakty, "Resimde koy" dedi. "Tamam!" dedim, arkada?yma bakyyor "Bak bak, bana nasylda glm

Hani Bencil Olacaktym?

Bundan yakla?yk bir ay nce kendime sz verdim. Artyk bencil olacaktym, kendimi d?necektim samalamayacaktym. Kendimden kayp, kendi hayatyma seyirci kalmayacaktym. Sonuta Her ?ey herkes gelip geiyordu, geride yalnyz kalan ise bir tek ben oluyordum. Abim demi?ti; "Adil ol!", evet derin bir nef

Telefon Sapy?ym

Bundan be? yyl nce telefonuma sapyk dadandy. O zamanlar kurtulmak iin elimden geleni ardyma koymadym. Defalarca numaramy de?i?tirdim faydasyzdy. Hatta paranoyak oldum aryyordu ve "?imdi felanca yerdesin" diyordu ve herzaman haklyydy. Fazla naz a?yk usundyryr derler ya i?te o hesap bir sre sonra

Patlamaz Abi!

Bugn abime bilgisayar almaya gittik. Her?ey gayet normaldi, eve gittik bilgisayary kurdum fi?lerini takdym. Elektrik anahtaryny amady?ymy sanyyordum, gzme kyrmyzy olan akym paneli takyldy. Benim bilgisayarymda yoktu yle bir?ey, merakyn gz yksyn tuttum bunu ektim. Birden bir patlama sesi bil

Amerika

Tesadfen ke?fetmi? Christopf Kolombus (Kristof Kolomb) Amerikayy. Aslynda Hindistana baharat almak iin yola ykmy? gemiyle. Kyzylderililer ya?yyormu? orada. Yabancylary beyaz tenli ve parlayan zyrhlaryn iinde grnce tanry sanmy?lar. Her ?eylerini payla?my?lar ama beyaz adamlar hep daha fazl

Bir Yanym ve Di?er Yanym

Bir yanym "unutamam" diyor, di?er yanym silmeye hazyr. Bir yanym acy ekiyor, di?er yanym hafifliyor, derin bir nefes alyyor. Bir yanym "sadece sevdim" diyor, di?er yanym "salaksyn sen ok safsyn" diyor. Bir yanym "ne yapaca?ym ne olacak" diyor, di?er yanym "bir ryaydy uyanyyorsun" diyor. Bir yanym

Viyana

Yine yle bir gnd; elimde bavulum yanlyz ba?yma d?tm yollara. Garip olan hi heyecanlanmamy?tym, el sallayanym yoktu trene byrakan biri de. Sadece anneme sarylmy?tym ykarken babamla telefonda konu?mu?tuk. Bir ka gn nce abimle yapty?ymyz tarty?ma aklyma geliyordu, neymi? efendim yanlyz g

Ailesi Nerde?

Geen gn evde otururken tavanda bir rmcek dikkatimi ekti. Mendille alyp penceren attym, in?allah lmemi?tir. Tekrar yerime getim, ama rahat edemedim. Koltu?u ektim bi?ey yok. Annem sinirlendi "Ne aryyon, gece vakti?" diye sordu. "Deminki rmce?in ailesini." dedim, sanki rmcek ailesi aramak

Ne Umdum Ne Buldum

Bundan birka ay nce burada seimler vardy. Politikadan nefret eden biriyim. Abimle konu?urken "Komnistleri se; onlardan ba?kalary yabancylary istemiyor" dedim. Babam da vardy ve bir ?ey demedi. Aradan haftalar geti. "Seninle konsere gidelim mi?" diye sordu babam. Aslynda acayip stresliydim ama

D?tm

Yine Otobs, yine ben ve yine bir olay. ?imdiye kadar hep arkada?laryma otobste ba?laryna gelenlere glm?tm. Ee ne demi?ler "Glme kom?una gelir ba?yna". Bugn izme giyiyim dedim haliyle biraz daha ge yktym evden. Otobs tam kalkmak zereydi bende zayyfym, gencim ya normalde kapynyn arasyndan

Samalyyorum

Son birka haftadyr ben bende de?ilim. yle bir isteksizlik hal oldu ki bende, iimden hi bir ?ey yapmak gelmiyor. Di?er yandan kendimi yle bir gzel oyalyyorum ki, ba?ymy ka?yyacak zaman bulamyyorum. Sabah ok erken kalkyp evi temizlemeden ykmyyorum. Okula gidiyorum, eskisi gibi canym sykyl

Synyf Farky

Okullar ayldy?ynda arkada?ym ufak bir i? teklifinde bulundu babasynyn aly?ty?y ?irketin yeni bir projesi iin web sitesi kurulaakmy?. nce fazla zamanym yok diye pek sycak bakmadym "Ki?i ba?y 100 avro verecek" dedi hemen aklyma zel paraly synavlar geldi "BEC (Business English Certifikate) iin n

Uzak Dur!

Yoklu?unda sana lanetler okudum, kyzdym. Ne kadar kt huyun varsa onlary aklyma getirdim. Szm ona senden so?umak iin elimden geleni yaptym. Hl manty?ym seni kabul etmiyor. Sen gelecektin ben hesap soracaktym, kyzacaktym, ba?yracaktym. Sen geldin Beni zdn, kyrdyn, ezdin getin. Sen

Oturma Parasy

Geen gnlerde arkada?ym e?yalaryny dzenlerken eski bir fatura bulmu?; getirdi. Daha eskimemi? hatyralar canlandy. Elimizde fatura, bir?ey sylemeden ba?ladyk glmeye. Bundan iki sene nce Ytalya´ya gezmeye gitmi?tik. Bir gnn de Venedik´te geirdik. nce otobsle gittik sonra feribot

Terk Edildim

Bir buuk sene bekledim, gn saydym. Geldi ve terk etti! senem bo?una my gitti? Bilmiyorum ama pi?man olacak bir?ey yapmadym. Kyzgynda de?ilim, sanki dy?ardan kendi hayatymy izliyorum sadece. Umursamaz oldum.. Vurdum duymaz oldum..

lm

Dn annemle ay ierken, televizyonda Bary? Akarsu´nun klibi yayynlanyyordu. Allah rahmet etsyn. Sz ister istemez lmden ayldy. Bir sre konu?tuk, lm sonrasyydy, vs... Bir ka dakika sonra gnlk i?lerin tela?yna d?t?m ?imdi anlyyorum. Sanky ben de?ildim o zlen. Bugn rya gryordu

ocuk Diyaloglary

Geen gnlerde cady ye?enim geldi yine, kom?um (Glaty) torununu yanyma byrakty. Yki tane nazly, cilveli minik insanla kaldym. Benim cadyya karde? gelecek haberide var di?er kyza bakty "Benim annemin karnynda bebek var" dedi. Bu kyz benim cadymdan byk olmasyna ra?men bilmiyor "ok yemek yemi?tir

Avrupa Birli?i Hayal Oluyor

Yeni Avrupa Birli?i Reformunu kabul etmeyen Yrlandayla birlikte, Avrupa Birli?inde hem fikir olup bir karar almak hayal oldu. Dolayysyyla zaten 27 lkeyle bir sonuca varamayan Avrupa Birli?i yeni ye almayy durdurdu. Yani Trkiyenin Avrupa Birli?i Hayalleri suya d?t. Btn sorun Yrlandanyn direk d

A?abeyime

Seni ok zlyorum. Halbuki bir telefon kadar yakynsyn, hatta sadece onbe? dakika uza?ymdasyn. A?abey ben galiba bydm veya korkuyorum ondan bunlary yazyyorum. Sana ektirdiklerim aklyma geliyor, geriye bakyyorumda senin yerinde olsaydym katil olurdum herhalde... Birde sana kyzardym gitmeni is

Sana Geldim

Yine daraldym bunaldym, hayatymdan bezdim. Belki de isyan ettim fark etmeden, hayattan byktym. Her?ey beni bo?ar oldu, iim iime sy?mady. Koskoca dnyada yalnyzdym sanki. Tutunacak bir dal aradym. Niye aryyordum ki? Sonra kendime kyzdym, "Tvbe" dedim. Sen varken niin ben byle d?nyordum ki?

Grd?m En Gzel Kyz Sensin

Dn televizyonda kanallary gezerken, bir kanalda Okan Baylgeni grdm. Aslynda ilk ba?larda adama sinir oluyordum ama gzm aly?tyka konu?masy, tavry, mizahy da ho?uma gitmeye ba?lady. Bence o; Huysuz Virjinin biraz daha sert ?ekli. Konu; "Grd?m en gzel kyz sensin". Baktym bir programa k

Bir ift Kara Gz

Bugn okula sadece arkada?ymdan kitap almak iin gittim, ba?ym a?ryyordu zaten ders dinleyecek halde de?ilim. Otobse bindim aklymda cuma gnk girece?im son synav var. Ne sorar, ka saat srer, ne gelir? Kendi kendime daldym gittim, hi farketmedim bir ift kara gz beni szyormu?. Tam bakty?ym no

Doktorlar ve Grev

Doktorlar grev yapmaly my? Sonuta Hipokrat yemini ediyorlar, insanlaryn hayatlaryny kurtarmak onlaryn vazifesi. Bugn btn bran? ve aile hekimleri grev yapty. Sz konusu sa?lykken grev yapylmasy do?ru mu?

Global Dnya

Yyi midir kt mdr bu dnyanyn global hali tam anlayabilmi? de?ilim. Tabi ki bu baky? aysyna gre de?i?iyor. Geen gnlerde dersin birinde hoca yine globallik hakkynda konu?uyordu. "Geen sene buradaki st fiyatlary ykty, nk Avustralyadaki inekler hastalanmy?" dedi. Ben koptum, yanymdaki ky

Zaman

Seni d?nyorum da; benim iin bir muammasyn. Sahi, sen nesin? D?nyorum da beklerken hi gemiyorsun; sanki duruyorsun, sonra gemi?e bakyyorum ve fark ediyorum aslynda su gibi akmy?syn. Bazen de isyan edesim geliyor sana. Tam "Gemesin, bitmesin" diyorum, bir de bakmy?ym geip gitmi?sin. Sen ne

ocuk ?arkylary

Kendi ocuklu?umu d?nnce saf saf syledigim ?arkylar geliyor aklyma "kk araba, byk araba.." diye. Tam hatyrlamyyorum ne sylediklerimizi ocukken ama biz masumduk, yani simdiki ocuklara gre... Bizim ?arkylarymyz gzeldi. ?imdiki kk ocuklara bakyyorum 7 ya? alty ne slyediklerine ?a?yp

En Gzel Hediye: Fare

Bundan bir ka hafta nce cady ye?enimle bilgisayarymda izgi film izliyorduk. Benim farem baya ya?ly oldu?undan ekranyn zerinde kendili?inden yryor. Bu durum cadyyy rahatsyz etmeye ba?lady. "f hala, Mouseun (faren) niye byle yapyyor ya." diye sylenmeye ba?lady. "O senden bile ya?ly, artyk es

Yzyirmi

Bugn kalkty?ymda gzlerim hala ?i?ti. Dn gece sinemaya gittim, son iki gn kalmy?ty. O kadar duygulandim ki filmi izlerken... Hikayesini biliyordum ama o kadar gzel ekilmi? , o kadar gzel ki... Kendimi 1914 yylynda gibi hissettim. Sanki bende ordaydym. Sanki o cephane ta?yyan yzyirmi ocu?u

Kundak

Bugn eve geldi?imde annem eski bohalary ykarmy?, havalandyryyordu. Beni grnce hemen bir katly kuma? saklady. Grmemi? gibi yaptym. Kuma?yn oldu?u yerdeki di?er katly kuma?y aldym, atym; bir metre beyaz kuma?, mavi minik kelebekler vardy. "Anne bu ne?" diye sordum "abinlerin kunda?y" demesin mi

Sensiz Seninleyim 2

Merhaba. Sen gideli tam bir yyl olmu?, zaman ne kadar abuk geiyor de?il mi? Sanki seni yeni yolladym, hala kar?ymda gibisin. Baky?yn, duru?un, o gzlerindeki ifade hi gzmn nnden gitmedi. "Uzun sre, ne diyeceksin?" diye sormu?tun. "Sayyly gn, bu da geer" demi?tim. Sen glm?tn, her ?ey ak

Ykinci Aysun Vakasy

Nedir bu kendini be?enmi?, ?hret budalasy, boya kplerinin, da?daki obanlardan istedikleri? Birdi ?imdi iki oldu. Ne de farky varmy? da?daki obanyn, ?ehirdeki insandan? Bunlar kendilerini ne sanyyorlar, bir insanyn onuruyla oynamak bu kadar basit mi? Da?daki obana kurban olun siz e mi?

Minik Blbl

Kar?y kom?umun iki ya?ynda o?lu var. Benim yatty?ym oda onlaryn yatak odasyyla biti?ik. Birgn evlerini gezdirmi?ti. Biz buraya ta?yndy?ymyzda daha yeni yeni yryordu. ?imdi maa?allah kocaman oldu. Duvarlar ince oldu?u iin, ister istemez sesleri geliyor. Banyo yapty?yny hemen anlarym zaten.

Maskesi D?t

Bugn synyf arkada?ymyn benzi uuktu, gzlerinin alty simsiyah... Solgun, yorgun , bitkin mi bitkin duruyor. Kendisini pek sevmem ama ilk kez bu kadar kt grdm. Ne de olsa synyf arkada?ym diyerek yanyna gittim; "iyi misin, neyin var?" diye sordum. Sormaz olaydym. Kyz ba?lady glmeye: "Sabah g

D?mekten Beter Oldu

Yine bir gn okuldan ykmy? otobse binmi?tik. En uzun yolculu?u ben yapty?ym iin sa? olsunlar bana yer vermi?lerdi. Kyz arkada?larym da ayaktaydy. Buradaki otobslerde ters koltuklarda var yani gidi? istikametine ters ynde. Baktym bizim kyzlardan biri iyi tutunamamy?, "D?eceksin!" diye ikaz etti

Sensiz Seninleyim

Merhaba, sana bugn sensizli?i anlataca?ym, nk sen hi sensiz kalmadyn. Ben sensizim, nceleri sudan ykmy? balyk gibiydim. Daha do?rusu a?lamaktan yzecek kadar bir nehir de ykardy ama bir ka ay sonra aly?maya ba?ladym. Seni aryyordum telefonun kapaly, aslynda biliyordum kapaly oldu?unu ama yi

Sayma Ak D?t

Henz 20 ya?yma girmeme iki ay var, ve benim saymyn bir teli bembeyaz. Geen gnlerde aynanyn kar?ynda saymy tararken fark ettim. Ylk i?im abilerimin, ki en kc? 6 ya? byk, salaryny kontrol etmek oldu. Hi birinde beyaz yok annemin babamyn ya?laryna gre ok az beyazlary var. Yani yrsi bir du

Elisabeth

Ylk kez 11 ya?yndayken babasy tecavz eder Elisabethe, annesine bile anlatamaz utancyndan. Defalarca evden kaar, ama bulununca geri baba evine yollarlar. Genlik dairesine ?ikyet eder ama nafile, Elisabethe yardym edilmez. 18 ya?yna girince babasy bodruma kapatyr. Soranlara, evden katy, ya?yny

Kader Nedir?

Kader dedi?im ?ey neyi ierir? Tam olarak neler kaderdir? Biz sadece yaradanyn yazdy?yny oynuyoruz yani oyuncak myyyz? Her ?ey kaderse ahiret yurdundaki synav niin? Evlenece?im ki?iyi kendim mi belirlerim veya o da my kader? Bu gibi sorulary herkes kendine sormu?tur, soranlar vardyr diye ara?ty

Hayatymyz ?ifre

Artyk her yere ?ifre, kod, pin lazym derken hangisini kafamda tutaca?ymy ?a?yrdym. o?unu zaten kendimiz seiyoruz, ama birde seemediklerimiz var, bankomat ?ifresi gibi. Tam bir saattir ?ifremi koydu?um yeri aryyorum, yle bir saklamy?ym ki kendim bile bulamyyorum. Artyk bankaya gidip tekrar ?ifre

Kuran Ziyafeti

Dn burada (Avusturyada) Kuran Ziyafeti programy dzenlendi. Yim hala huzurla dolu. Gitmek iin ok u?ra?tym ve gittim. Ezan sesine bile hasret ya?yyoruz buralarda, bana ok iyi geldi. Hafifledim, iim huzurla doldu sanki. Yimdeki sykyntylar gitti, yzmde glmseme var dnden beri. Yn?allah uzun

Kim Kime Hkim?

Dn kitap okurken bir cmle beni ok etkiledi: "Sz a?zymyzda iken biz ona, a?zymyzdan yktyktan sonra o bize hkim olur". Syleyeceklerimizi iyice d?nmemizin ve sylediklerimizin de arkasynda durmamyzyn ne kadar nemli oldu?unu anladym. Payla?mak istedim, nk burada gerekten ok konu?uyoruz.

Y?lettim, Pi?manym!

Ben i?letme ve muhasebe okuyorum. Bunu duyanlaryn yapty?y i?ren bir espri de var; "Kimi i?letiyorsun?" diye. Bundan yakla?yk bir sene nce gerekten birini i?letmi?tim. Nerden bile bilirdim ki bir gn kar?yma ykaca?yny. Eski bir kyz arkada?ym vardy beni hep Hyrvatlara benzetirdi. Geen seneydi syc

Kim Kimin Aksesuary?

Geen gn kyz arkada?ym "erkekler kadynlaryn aksesuarydyr" dedi. Bence kadynlar erkeklerin aksesuary, nk kadynlar ok ssl. Veya tarihe bakty?ymyzda kadynlar ya nl bir erkekle evli olduklary iin me?hurdur veya gzellikleri yznden.

Kim Olmak Ysterdiniz?

Merak ediyorum, elinizde fyrsat olsaydy, 24 saat iin kimin yerine gemek isterdiniz?

Mazo?ist

Synyf arkada?ym kendine zarar veriyor. Her zaman uzun kollu giyiniyor veya mini etek giydi?i zaman da hep kalyn orap giyiyor, yani tenini gstermiyor. Rahatsyz oldu?undan veya din sebebten de?il bu giyim tarzy. G?s dekoltesi oluyor bazy kyyafetlerinde. Okulda dedikodu aldy ba?yny gidiyor, neymi?

Kayyp Kyzkarde?ler (Viennas Lost Daughters)

Bu yyl Yabancy Film Oscaryny, Avusturya yapymy bir film aldy. Bende Avusturyada ya?ayan biri olarak merak ettim, nasyl bir film diye. Filmin konusu, ilgilenenler iin ok ilgin, Holocausta ilgi duymayanlaryn ise uykusu gelebilir. Hitler zamanynda, 2. Dnya Sava?ynyn ba?ynda, Avusturyadan Yngilte

Yntikam

Bir ka haftadyr durmadan Amerikadan bana Viagra reklmy geliyordu e-mail olarak. Bir gn yine maillerime bakarken "Yine Viagra" dedim. Arkada?ym ?a?yrdy; "Sana da my geliyor?" dedi. "Bana da geliyor o maillerden" diyerek di?er arkada?ym da lafa kary?ty. Glmeye ba?ladyk, i?i ?akaya vurdum "Viagra

Sahtesin

Her ?eyin sahte, yzn, sayn, boyun, hepsi yapma. Kirpiklerin takma, gzlerin lens, burnun estetikli, dudaklaryn silikonlu. Salaryn kaynakly, g?slerin silikonlu, tyrnaklaryn, porselen di?lerin bile sahte. Gnmzde her ?eyimizi, istedi?imiz gibi de?i?tirme imknymyz var. ?unu merak ediyorum, def

ocuk Gzyle Hamilelik

ocuklaryn hamilelik anlayy?y beni ldrd! Abimin hanymy hamile ve di?er abimin kyzy ya?ynda cady, bizde oturuyorduk. Kuca?ymda otururken "Hala onun karnynda bebek mi var?" diye sordu. "Evet, orda bebek var yazyn gne?ler ok olunca do?acak." dedim. Epeyce bir sre geti kula?yma yakla?ty; "Hala

Annesiz Be? Gn

Bir evlat olarak ?imdiye kadar giden bendim, ama geen hafta annem gitti. Gezmeye gidip evi d?nmeyen, gnn gn eden hep ben oldum. Syra annemdeydi, gezmeye yolladyk. O kadar iyi anlyyorum annemi, evde kalanlary. Hibir zaman yapmady?ym ?eyleri yaptym. En basiti p dkmek, hergn ne pi?irsem der

Yntihar Kader mi?

Hemen hemen herkes bir intihar haberinden sonra kendine sormu?tur, Yntihar kader mi?. lece?imiz gn yani ecelimiz gelmeden kendimizi ldre bilir miyiz? Bu sorulary kendime ok sordum ve ara?tyrdym hepsinin cevabyny buldum sizinle de payla?mak istiyorum, birbirimizi aydynlatmalyyyz. Yntihar etmek

lm Sayyor

Dn bir televizyonda e?cinseller hakkynda bir tarty?ma programy vardy. Telefona ba?lanan bir e?cinsel gen, 27 ya?ynda nversite mezunu. Aids oldu?u halde fuhu? yapty?yny itiraf etti. Y? bulamyyormu?, dy?lanyyormu?. O kadar ok tiksindim ki, gece burnum ka?ynmaya ba?lady sivilce ykyyor sandym. Yat

Maillere Dikkat!

Arkada?lar, geenlerde bana bir E-Posta geldi. Aman dikkat edin size de gelirse. Mail bir bankadan geliyor. Neymi?, bilgilerimizi gncelleyecekmi?iz. Hemen bizim Y?letme hocasyna sordum. "Fishing" diye adlandyrylan, bir e?it banka bilgilerini alma yntemiymi?. Bana Mail Trk bankasyndan geldi?i i

E?cinsel Koca

Kadynyn biri evine dnyor, apartmandan yksek mzik sesleri geliyor. Ylgintir ki, mzik sesi kendi dairesinden gelmekte. Zile basyyor, kocasyny aryyor, fakat ne cevap veren var, ne de kapyyy aan. Anahtarla kapyyy da aamyyor, i taraftan kilidin zerinde anahtar takyly. Kadyn tela?lanyyor, itfaiy

Gller Aty

Adymyn hikayesini anlatmak istiyorum. nk soranlar oluyor "Ne demek?" diye. "" harfi ykmady?y iin "ue" yazdym. Sonradan de?i?tirme umuduyla yani "guelacti" yerine "glacti" olabilir mi diyerek editrlerimize sordum ama nafile, olmuyor. Ancak teselliyi buldum nk adym ok eksantrikmi?. Bana da

zenilen Hayatlar

Bizim milletimizde, hepimizde de?il ok skr de, biraz Avrupaly gibi olma, onlar gibi ya?ama zentisi oldu?unu gryorum televizyonlardan falan. Evden kaan kyzlar, isyan eden genlerimizde var malesef. Ben Avrupa´da ya?yyorum, biraz anlatayym burasy nasyl diye dedim. Burada kyzlarda (hep

Vatanda? Ol Diyorlar

Onbir senedir Avusturya´ da , ailemle birlikte ya?yyorum. ?renciyim, muhasebe ve i?letme okuyorum. Ailem yani nce sadece annemdi, artyk babamda Avusturya vatanda?y ol diye ysrar ediyorlar. Ama ben istemiyorum, derdimi de anlatamyyorum . Okul bitince zaten Trkiye´ ye dnmek istiy

Mesajla lm Haberi

Bugn aslynda her gnk gibi normal bir matematik dersine ba?ladyk. Tek normal olmayan matematik ?retmenimizdi. Kadyn hata stne hata yapty. Sonunda sebebini anlatty. Karde?i lm? ve lm haberini mesajla yollamy? abisinin karysy. Byle bir ?ey yapylyr my hi?

Saygy Bu Olsa Gerek

Avusturya´da ya?yyorum ve grenciyim. Oru tutuyorum. Drt senedir Avusturyaly Hristiyan arkada?ym her Ramazan´da yemek veya bir ?ey imek iin benden uzakla?yyor, "yanynda yemem" diyor. Di?er taraftan okulda ok alevi var. Hepsi ayni degil tabii ama bir gn yine oruluyum ve kyz kar?ymd

ok Mutluyum

Bugn erkek arkada?ym arady. Kendisi asker, ka aydyr haber alamyyordum. Bir de ?ehit haberleri gelince st ste. ok mutluyum, payla?mak istedim

Tacizci ?retmen

Geen gn bo? dersimiz vardy ve biyoloji gretmenimiz elinde bir sopa okulda gezinip duruyor. Bende bir synyf arkada?ymla (erkek), di?er bir synyf arkada?ymyzy bekliyoruz ayaktayyz. Bu gretmen geldi, geerken elindeki sopayla kalama vurdu, glerek gitti. Neye ugrady?ymy anlayamadym, a?zym ayk kal

O?lany Taciz Ettim

Geen gnlerde arkada?ymyn ni?any vardy, gittik. Di?er bir kyz arkada?ymla oynarken kyzyn yz birden kyzardy. E?ildi ve dedi ki; "O?lany taciz ettim, elim de?di poposuna". "Ee nasyl ya?" dedim. "Yyi iyi sert" dedi. Hayat nasyl olurdu acaba her?ey biraz ters olsa?

Kendini Pazarlyyor

Hep sanyrdym ki; hayat kadynlari zorlanyr. Ne bileyim, kt yola zorla d?erler falan, acyr dururdum. Bir kyzla tany?tym okulda. Kyz kendini pazarlyyor.

Kyyafet ylgynly?y

Bugne kadar grmedi?im kalmady. Karda ky?ta, gbe?i aykta olandan tutunda, satanistlere kadar ar?aflylardan, yary yplak sokak da gezene kadar, aklynyza ne gelirse! Ama geen gn, a?zym ayk kaldy. Okul yky?ynda, ocu?un birinin ceketinin syrtynda Yspanyolca o. ocu?u yazyyordu, byk har

Kendimi Rafa Kaldyrdym

Artyk vakti geldi. Hep sevdim, hep bekledim. Belki de senin iin bir kitapty kendi yazdy?yn veya okudu?un. Hani elinden hi d?rmedi?in, kimseye byrakmady?yn, hep ba?ryna basty?yn Ama bir ?eyler oldu iste, ya kitap bitti noktayy koydun. Ya da sen de?i?tin ve gerek duymuyorsundur veya bu hikaye

Korkudan ldm

ok iyi bir kyz arkada?ym var her?eyimi anlatty?ym, derdini dinledi?im. Sekiz senelik bir arkada?lyk, kyz Avusturyaly. Annesi ile babasy hi evlenmemi?, babasy ?imdi evli kyzla ilgilenmiyor. Yani ailevi problemleri bolca olan bir arkada?ym. Bir gn yine mesajla?maya ba?ladyk. Babasyndan dertliydi "y

Ellerim Nasyr Tuttu

?renciyim ve aileme yk oldu?umu d?nd?m iin aly?maya ba?ladym. Keza geen sene durumumuz hi iyi de?ildi. Okuldan kalan zamanlar da veya tatillerde, niversite ?retmenimin evini temizliyordum. Harly?ym ykyyordu. Hatta geen sene, tm okul masraflarymy kar?yladym. Artyk aly?myyorum ama

Ayryly?y Sen Ystedin

Neden her?eyi tam kabullenmi?ken, her?eyi oluruna byrakmy?ken, kendimi rafa kaldyrmy?ken canymy yakyyorsun? Her?ey zaten zor. Kendin istemedin mi bu ayryly?y? Seni hi anlamyyorum!

Yn?allah

Bildi?imiz gibi Euro 2008 de grubumuza Ysvicre ykty. Dn basyny takip etti?im kadary ile herkez pek memnun de?ildi. "Korktu?umuz ba?ymyza geldi" diye haberler duydum. Ve bu gn otobste okula gelirken yanymda oturan adam gazete okuyordu. Ba?lyk aynen ?yle "Ysvicreliler Trklerin intikamyndan korku

Ystenmeyen ocu?um

Kendinizi nasyl hissederdiniz, ananyz veya babanyz size; "kyzym seni istemiyorduk, tane o?lumuz vardy zaten" derse? Evet beni istemiyorlarmy?. En byk a?abeyimle aramda tam on ya? var, en kkle de alty. Sizi bilmem ama ben kendimi kt hissediyorum. Siz siz olun kazara, istemeyerek ocu?un

Ne Oldu Sana?

Neden konu?muyorsun benimle? Abi dedim sana, btn derdimi, sorunlarymy, kimsenin bilmedi?i syrlarymy verdim. Yary yolda my byraktyn beni abi? Ltfen artyk konu? benimle. Hatam, kusurum olduysa zr dilerim. Benim iin ok de?erlisin.

Bary?tyk

Askerim izine geldi ve bary?tyk. Galiba insan gururu bir kenara byrakynca her?ey dzeliyor. Tabi kar?yndaki zr dilerse daha da iyi oluyor. Artyk yzm glyor.

Din Bir Masada

Geen gnlerde arkada?ym, kyz Avusturyaly dinine d?gn bir Hristiyan, beni yeme?e davet etti. Bize gelir, gider. Bende izin aldym, yola yktyk kyzla, okuldan sonra. Yolda giderken "Annem de arkada?yny a?yrmy?" dedi. "a?yramaz my, ne var ki bunda?" dedim. "Kadyn Yahudi" dedi. Gldm "Ne olmus, bt

I?ynlama

Geen gn duyduklaryma inanamadym laf nerden ayldy bilmiyorum. Matematik dersindeyim, kadyn birden bulundu?umuz kampuste ki Profesrn birinden bahsetti. Ylgin olan adam y?ynlama zerinde deney yapyyormu? "Ba?ardy, fotonlary y?ynlady" dedi. Ynansam my inanmasam my bilmiyorum, ama iim rperdi.

Gvenmek

Bu hafta sonu ba?yma gelen pi?mi? tavu?un ba?yna gelmemi?tir herhalde. Eskiler bilir bir ara kendimi rafa kaldyrmy?tym, neyse o aralar telefon sapy?y dadandy. nce benim askeri sandym nk hafta sonuydu. "Sen kimsin?" diye sordu. Bende benimkini sanyyorum ya, adymy syledim, kendi adyny syledi.

Sayfa Gezinme: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Sonraki (Tamamı)