Tüm Kategoriler


Sayfalar

guelacti' Profili


Toplam Yazıları: 111
Toplam Görüntülenme: 32610
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

guelacti Son Yazıları

4X4 Lzym

Evlili?imin yedinci ayyndayym, hatyrlyyorum da nceleri kolay kolay uyuyamazdym. ok hareket eden biriyim; Acaba dnsem uyanyr my? diye dakikalarca ayny pozisyonda bekledi?imi bilirim. Sonuta ya e?im kendi uykuda dnyordu ya da ben beklerken uyuyordum. ?imdi siz bana "Ne alaka Guelacti?" diyece

Viyana 3

Bu sefer ben yoktum aralarynda. Aslynda e?imin byrakmasy gerekiyordu beni havaalanyna ama olmady. Bu sefer gitmek istiyordum, telefon geldi "Sakyn gelmeye kalkma ortada kalyrsyn, odany iptal ettiler" dedi telefonun di?er ucundaki. Sebebi belliydi, istifa ettim... Oh rahatladym. stmden a?yr bir y

Hayaller, Kyryklary ve Ben

Ben hayal kurmam, hedef koyarym; ady stnde "hayal" gerekle?mez. Bunu der bunu bilirdim yeni bir ?ey daha ?retti bana hayat. Ula?amady?ym hedefim ve gerekle?tiremedi?im ?eyler "hayal" oldu. Biraz pozitif d?nmek iin "hayal" kavramyny kendim iin dzenlemek geldi iimden. Artyk benim iin "

Oyun!

?yle bir baktymda sitemiz sessiz geldi. Biraz canlanmak iin bir oyun oynayalym. Oyunumuzun ady "stdeki ye nasyl biri?" Altdaki ben nasyl biriyim?

Kendimle Bary?mak

Olmuyor i?te; Bazy ?eyleri hazmedememekle, sinirlenmekle olanlar her zaman ki gibi bana oluyor. Karar verdim madem ki sevmedi?im ki?ileri, olaylary hayatymdan ykaramyyorum o zaman onlarla iyi geinece?im. Artyk kendimi ku? gibi hafif hissediyorum, in?allah kanatlarymy kyrmazlar.

Yine Grip

Ba?ymyn belasy, her mevsim kurtulamady?ym hain grip... Anlamy? olmaly ki haftaya izinli oldu?umu, yine geldi beni buldu. ok bitkinim, her tarafym a?ryyor. ok myzmyzlanyr oldum ama myzmyzlanmakta haksyz myyym? Bu mevsimde ekilecek hastalyk de?il ki...

Y?i ile Evlenmek

Bir ka gn nce aly?yrken ok sinirlendim ve m?terilerin olmady?y bir anda patladym. Y? arkada?ym "Guelacti ne yapabilirsin ki? Bu senin i?in." dedi. Tabi ben daha da ok sinirlendim ve dayanamadym. "Sonbaharda yokum artyk byrakyyorum, burada aly?aca?ym diye sinir hastasy olamam!" dedim. Duydu?

Bulamyyorum

Y?imden byktym, grnd? gibi rahat bir i? de?il. Stresine hi de?inmiyorum bile. Uzun lafyn kysasy i?imi byrakmayy d?nyorum. Yki yolu var tabi bunun, ya ocuk yapaca?ym ya da devam okuyaca?ym. Ylk seenek sz konusu de?il, daha yeni evliyiz ve bir ka sene ocuk d?nmyoruz. Bana kalan tek

Ah be Amcam

Normal bir gne benziyordu, gelen giden m?teriler susmayan yazycy derken birden ellerinde ilalarla yorgun bir amca girdi ieri; "Ne olur bana yardym edin!" diye yalvaryyordu adeta. Amcayy zor sakinle?tirdik, beyin ameliyaty geirmi?. Adamca?yzyn tek derdi, diabet ilalary ve inslin i?nesi. sosya

Ko?!

Sabah erkenden kalk, i?e git. ?ubede bir ki?i eksik, millet tyky? tyky?, nefes almak yok aly?. Fazla mesai yap, boynun tutulsun ba?yn a?rysyn, strese gir hata yap. Evine git kocan beklesin, yemek derdi t derdi temizlik derdi di?er yandan. Hafta sonun bunlarla gesin. Sonra yine tekrar sil ba?tan

Sayfa Gezinme: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Sonraki (Tamamı)