Tüm Kategoriler


Sayfalar

redcat' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1452
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

redcat Son Yazıları

zmsz Yalnyzlyk

?u hayatta hemen hemen herkes yalnyzym diyor. Yinde bulundu?umuz metropol ya?amy yalnyzly?y da beraberinde getiriyor. Yalnyzlyk neye gre de?i?ir, kime gre hal alyr? Ben yalnyzym diyorum; kalben yalnyzym Aslynda atlatamady?ym bir travma adeta Konu?acak kimsem mi yok? Hayyr var Ailem kal

hyhhhhhh ...

sorun yalnyzlyksa e?errr bendee oooook bayramda bile ..

Mutluluk Anahtary

Mutluluk iin k?ydyn bir k?esine sahip oldu?um iyi ?eyleri, di?er tarafyna da sahip oldu?um kt ?eyleri yazdym. Evet, bir de baktym ki kt ?eyler iyi ?eylerin nne gemi? de artmy? bile Yyi ?eylerde; sevdi?im, parasyz pulsuz dnyanyn en iyi insany sevgilimi, hl parasyzlyktan dolayy evlenemed

Ylk Gr?te A?k

Ylk gr?te a?ka inananlardan mysynyz? Hayatta inanmazdym ta ki gerekten bunu ya?ayana kadar. Bir insany be? metre teden grp bir ?eyler olaca?yny bilmeniz, onunla hayat geirece?inizi bilmeniz bir his midir yoksa bir ?eyler hissetmeniz a?k mydyr? Tatilden dnerken uzaktan grp de tany?ty?ym

Ne Bir Dost, Ne de Arkada?

ok kalabalyk bir yerde oturmama ra?men i?im gere?i, ok fazla insanla konu?muyorum. Hi arkada?ym yok... Hayatta anla?abildi?i hi bir arkada?y ve dostu olmayan ben, hayatymyn en zor dnemini geiriyorum. Yalnyzlyk; ok insan tanyyorum ama hi biri ne dostum ne de arkada?ym... Hi kimse hi bir zam

Sayfa Gezinme: 1 (All)