Tüm Kategoriler


Sayfalar

AhmetPosta' Profili


Toplam Yazıları: 31
Toplam Görüntülenme: 12163
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

AhmetPosta Son Yazıları

Seni Seviyorum Çağla!

  Bir kız arkadaşım vardı... Çalıştığım üniversitede sekreterdi... Onu çok seviyordum. Daha önce de bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi o kız evlendi ve üniversiteden ayrıldı. Geçenlerde ilginç bir şey oldu; yine üniversiteden ba

Son Gün: 29 Mayıs 2016

  29 Mayıs 2016 son gün. Eğer o güne kadar süper lotodan bana para çıkmazsa Merve ile evlenemeyeceğim. Merve 29 Mayıs'ta başkasıyla evleniyor. Aramızda söz verdik, eğer bana süper lotodan büyük ikramiye çıkarsa erkek arakdaşını b

Üç Yıl Oldu

  Üç yıldır peşindeyim kızın. Aynı iş yerindeyiz. Kız çok güzel, samimi, sıcak... Ama bana değil başka birisine aşık. Sevdiği erkeği yıllardır bırakacak diye bekliyorum. Olmadı gitti! Ben de onu aldattım. Pişman değilim! Türk kızı ger&cced

Ağaçlar Bazı Mahluklardan Daha Değerli

  Bazı insanlar tanıyorum; insan kılığına girmiş Şeytan torunları ve bunlar zorla başımıza geçmiş. Ağaçları kesiyorlar. Size bir hikâyemi anlatmak istiyorum, bir ağaçla ilgili...  Yıl 1995, bahçemizde on-on beş tane ağaç

Eski(di) Kız Arkadaşım

  Daha ayrılalı iki ay oldu. Dün her zaman oturduğum masaya oturdum. Baktım solumda eski kız arkadaşım. Galiba yer kalmadığından o da benim masama oturmak zorunda kalmış. Neyse yemeğimi yemeye başladım. "Merhaba!" dedim. Kız da bana "Merhaba!" dedi. "Sana yazdığım şa

Sözleniyorum

  Dağlara meydan okudum okyanusları aştım, soğukta dondum, sıcakta piştim bir öpücük uğruna. Sonunda bir kız bulduk. Birbirimizi beğendik. 2013’ün Eylül ayının sonuna sözleniyorum. Belki merak edersiniz bu kızı diye söylüyorum, &cce

İyi, Kötü ve Ben

Acaba ben �ok mu �irkinim? Allah bana g�zellik vermemi?, �ok tipsiz bir surat ?eklim var ve g�zellikten hi� nasibimi almamy?ym. O, bana g�zellik yerine tanrysal g��ler verdi, tertemiz bir kalp verdi, bir de kyryk bir el verdi. Allah�ym sana ?�k�rlerimi g�rd�?�nden e

İlginç Bir Soru

Aramyzda kalsyn; size ilgin� bir soru soraca?ym. �zellikle de bayanlara... Bahar aylary gelince, ?�yle Nisan-Mayys gibi sizin de kyz arkada?ynyz ya da erkek arkada?ynyz olsun istiyor musunuz? Di?er aylara g�re bu aylarda benim gibi kar?y cinse daha �ok ilgi duyuyor musunuz? Di?er on ay

The End

"ok Yakynda, Burada!" konusunda bahsetti?im kyz arkada?ymla olan a?kymyz bitti. Bundan alty ay nce, yeni i?ime ilk ba?lady?ym zaman ryamda i? yerimdeki bir kyzy grdm. Ryamda onunla p?yordum. Hayra yordum ryamy Bir ay sonra yemekhanede yanly?lykla kyzyn elini tuttum ve "Affedersin istemey

Çok Yakında, Burada!

Çok yakında süper, yepyeni, ilginç bir aşk hikayesiyle yine kar?ynyzda olaca?ym. ?u an ba?ymdan ge�iyor, biter bitmez size detaylaryyla anlataca?ym. Galiba �n�m�zdeki �ar?amba g�n�ne kadar yazmy? olurum...

Lara Craft (Bir Aşk Masalı)

Geçenlerde ba?ymdan kyzlarla ilgili tatsyz bir olay ge�ti. Sonra d�?�nd�m ve ?una karar verdim; bug�ne kadar bana iyili?i dokunan, beni ben oldu?um i�in seven ki?ilerin hepsi yurt dy?yndan �ykty. Ylk lise a?kym, bana paramy veren ilk patron, Yngilizceyi ilk sevdiren Yngilizce

İçime Dert Oldu

Kurtlarla sava?yyorum, syrtlanlary par�alyyorum zoruma gitmiyor. Bana her ?ey do?al geliyor. "Yaparym!" diyorum yapyyorum da... Ama i? bir kyz bulup da mutlu olmaya gelince, bizim T�rk kyzlaryndan hi�bir ilgi g�rm�yorum. B�t�n T�rk kyzlary sanki "o aslan d�nyanyn en �irkin ?ey

İşte Şimdi Hastayım!

Beni hep hasta bildiniz ve ben size "ben hasta de?ilim" dedim. Bir t�rl� inanmadynyz bana. Ger�ekten de bug�n hastaly?ym yeniden n�ksetti. Y?te ?imdi haklysynyz, hastayym! Bu yazylary bile yazmak bana zor geliyor. Nasyl hasta oldu?umdan bahsedeyim; g�z�me bilgisayarda g�z�kenler

Acaba Ben Neyim?

Yava? yava? kendimi bulmaya ba?lady?ym ?u gnlerde eskiden neler oldu?umu, kendimi nasyl hissetti?imi anket ?eklinde sizlerle payla?mak istiyorum. Benim hangisini olmamy istiyorsanyz ltfen o ?ykky i?aretleyin ve yazyn. Ankete katylan arkada?lara ?imdiden ok te?ekkr ederim... a) Ynsan

Korku Filmi Gibi

1999 senesinde, niversiteye gitmeden hemen nceki yaz, bir cam fabrikasynda aly?yyordum. Camdan gazly lamba ssleri yapyyordum. Bir gn atlyede yalnyzken ieri iki tane gen girdi ve cam e?yalaryyla oynamaya ba?ladylar, arkalary bana dnk olarak. Yimden bunlarda kim? dedim. Aralarynda konu?uy

Yunan Kızları

�ok ucuza, aylyk sekiz liraya bir arkada?lyk sitesine �ye oldum ge�enlerde. Yyi de yaptym, gelin g�r�n ki bayanlarla konu?mak istiyorum yani tany?mak ama T�rk kyzlary ger�ekten de burnu Kaf da?ynda, kendini bir ?ey sanmy? insanlar. Sitede Yunan kyzlary da var �stelik �ok g�zel

Bizim Aslan Askerde

Askere gitmeden nce Azro dedi?im arkada?ym beni tembihledi. Dedi ki "Askere aslanlar gibi gidip dneceksin. Gerekirse orada dayak bile yiyeceksin, yine de aslanlar gibi git. Ben askerli?in iin bir yer setim." Ben de "Tamam" dedim ve gittik. 1,5 ay geti ve dndm. Dnerken Azro yanyma geldi veba

Po?etten A?k

Y? yerinde aly?yrken bir gn kyz arkada?ym yani sekreter benden po?et istedi. Yine m?terinin kartvizitlerini koyacakty. Elimdesadece bir tane po?et kalmy?ty. Veremeyece?imi syledim. Tekrar istedi ben de tekrar reddettim. Kyz arkada?ym bana ok sinirlendi ve "al ba?yna al po?etini" dedi. Aradan

Bu da my Tesadf?

Yeni i?ime ba?layaly on iki gn oldu. Asp.net zerine aly?yyorum. Yani bilgisayar zerine Yapaca?ym i?imi yeni yeni ?renmeye ba?larken, asp.net ile ilgili bir kitap aradym internetten. Mahmut Temur adly yazaryn kitabyny almaya karar verdim, yorumlaryna bakarak. Kadykye gittim baktym, kitaby bul

Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun

Aslynda her ?eyin bir a�yklamasy var. Lakin bu kadaryna da pes... Ben bir ?eye ba?lasam ya da bir olay ya?asam hemen b�y�k bir de?i?iklik oluyor d�nyada. �rne?in �niversiteyi bitirdi?im yyl Tayyip Erdo?an ba?bakan oldu ve �lkenin ya?am d�zeni bozuldu. Yngilizce kursuna ba?ladym bi

Talihsiz Talihli

Yakla?yk alty ay nce, yanly? hatyrlamyyorsam sper loto byk ikramiye olarak yklce bir para veriyordu. On iki trilyondu galiba. Kusura bakmayyn arkada?lar rakamy ve tarihi yanly? hatyrlyyor olabilirim. Neyse, ben alty TLlik oynadym. Babam da alty TLlik oynady. Sonra ben yeme?e gittim. Ba?ladym

Kyzlaryn Gc

Azro adynda bir arkada?ym anlatty bu hikyeyi... Bana sorsalar, Kyzlaryn en ok neresini seviyorsun? diye cevabym ?u olurdu, uzun sary salaryny. Eski tarihlerden bu yana kyzlar salaryny gzelliklerini tamamlayan en nemli unsur olarak grm?lerdir. Bende buna katylyyorum. Ayryca kyzlaryn sala

Lise Kavgam

Lise son synyfa gidiyordum. O zamanlar zayyftym ve yaky?yklyydym. Synyfymda amcamyn kyzy da vardy. Herkes beni gsz zannediyordu. Aramyzda birde Dengesiz diye bir serseri ?renci vardy. Bu ocuk benden iki ya? bykt, stelik elinde bya?y hi eksik olmazdy. Amcamyn kyzyna asylyyordu. nk amcam

Mavi Gzl Di?i Aslan

Hep diyorum ben aslanym diye. Gel gr ki trmn son rne?iyim. Belki son rnek de?il ama bilinen son rne?iyim. Kurt adamlar, vampirler gibi Do?rusu ben aslan-adam olarak Amandi kabilesindenim. Bu kabile ok uzaklarda ya?ayan yary insan yary aslan olan bir tr Kabilenin hayatta kalan son yesiyim

Anubis ve Ben

Eski Mysyr tanrylaryndan Anubisi ok severim. Onun hikyelerini okumaya bayylyrym. Askere giderken otobste Anubis ile muhabbet ettim. Ona Askerde hastalanyrsam beni bulmasyny ve bana yardym etmesini syledim. O da olur dedi. Aradan gnler geti ve Anubis verdi?i sz tuttu. Onu ilk grd?mde ok

SS synavy

ss synavy hakkynda kysa bir itirazda bulunacam. Synava giren ?renciler synav zamanyndan bir yyl nce hazyrlanmaya ba?larlar ve yary?a bir adym nde ba?lamak isterler. burada bir sykynty yok nk herkes e?it ?artlarda hazyrlanabilir ve herkes hazyrlandy?y kadaryyla ba?aryly olur. yanly? olany; ?un

Ba?roldeyim

Daha geenlerde yine o ryalardan birini grdm. Ryamda gya ben, BEN 10 olmu?um. Her ?ey izgi filmdeki gibi ve Gwen ile arabada gidiyorum. Gwenin suratyny tutuyorum ve ona "?imdi nerede kaldyysan devam edelim" diyorum. Uyandym hayyrdyr in?allah! dedim. Aly?tym artyk kendimi, byle izgi f

Sihirli Pantolon

Arkada?lar anlatty?ym gerek ama inanylmasy ok zor onca olay var. Bu sefer anlataca?ym olay benim bile a?zymy bir kary? aykta byrakty. niversitede eski kyz arkada?ymyn beni be?enmesi iin Pendikte bir pantolon bakyyordum. zel bir pantolon olmasyny istiyordum. ok yer gezdim ama hi biri iime s

Gerekten Aramyzda Kalsyn

niversitede okulun son gn son synava girmeden nce bir ocuk synyfa girip kar?yma geti. ok yaky?yklyydy. Bana bakty, sonra gitti. ocu?un Azrail oldu?unu o zaman anlamamy?tym. Daha sonra anladym... ocuk o an bana ?unlary anlatty: "Yleride ben senin o?lun olaca?ym. Annemi merak ediyorsun de

Gelecek Benim!

Son on yylda dnya zerindeki bazy devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatynda byk de?i?iklikler oldu. rne?in Facebook, Amerika-Irak sava?y, AKPnin ba?a gelmesi, Trk toplumunda ba?takiler tarafyndan ya?atylan din smrleri vb. ?eyler... Yyllar geldi geti Ben bunlaryn olaca?yny yyllar

Hastaly?ymy Yguana Anlatty

2011 yylynda bir bahar gn hayvanat bahesine gittim. Yolda "ke?ke yanymda bir kyz arkada?ym olsa" diye dua ediyordum. Hayvanat bahesine vardy?ymda ieri girmek iin bilet aldym. Bileti bayan bana bir ?eyler syledi, dinlememezlikten geldim. Hemen "sa?olun" dedim ve ieri daldym. Hayvanlary gezer

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)