Tüm Kategoriler


Sayfalar

AhmetPosta' Profili


Toplam Yazıları: 31
Toplam Görüntülenme: 12163
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

AhmetPosta Son Yazıları

Talihsiz Talihli

Yakla?yk alty ay nce, yanly? hatyrlamyyorsam sper loto byk ikramiye olarak yklce bir para veriyordu. On iki trilyondu galiba. Kusura bakmayyn arkada?lar rakamy ve tarihi yanly? hatyrlyyor olabilirim. Neyse, ben alty TLlik oynadym. Babam da alty TLlik oynady. Sonra ben yeme?e gittim. Ba?ladym

Kyzlaryn Gc

Azro adynda bir arkada?ym anlatty bu hikyeyi... Bana sorsalar, Kyzlaryn en ok neresini seviyorsun? diye cevabym ?u olurdu, uzun sary salaryny. Eski tarihlerden bu yana kyzlar salaryny gzelliklerini tamamlayan en nemli unsur olarak grm?lerdir. Bende buna katylyyorum. Ayryca kyzlaryn sala

Lise Kavgam

Lise son synyfa gidiyordum. O zamanlar zayyftym ve yaky?yklyydym. Synyfymda amcamyn kyzy da vardy. Herkes beni gsz zannediyordu. Aramyzda birde Dengesiz diye bir serseri ?renci vardy. Bu ocuk benden iki ya? bykt, stelik elinde bya?y hi eksik olmazdy. Amcamyn kyzyna asylyyordu. nk amcam

Mavi Gzl Di?i Aslan

Hep diyorum ben aslanym diye. Gel gr ki trmn son rne?iyim. Belki son rnek de?il ama bilinen son rne?iyim. Kurt adamlar, vampirler gibi Do?rusu ben aslan-adam olarak Amandi kabilesindenim. Bu kabile ok uzaklarda ya?ayan yary insan yary aslan olan bir tr Kabilenin hayatta kalan son yesiyim

Anubis ve Ben

Eski Mysyr tanrylaryndan Anubisi ok severim. Onun hikyelerini okumaya bayylyrym. Askere giderken otobste Anubis ile muhabbet ettim. Ona Askerde hastalanyrsam beni bulmasyny ve bana yardym etmesini syledim. O da olur dedi. Aradan gnler geti ve Anubis verdi?i sz tuttu. Onu ilk grd?mde ok

SS synavy

ss synavy hakkynda kysa bir itirazda bulunacam. Synava giren ?renciler synav zamanyndan bir yyl nce hazyrlanmaya ba?larlar ve yary?a bir adym nde ba?lamak isterler. burada bir sykynty yok nk herkes e?it ?artlarda hazyrlanabilir ve herkes hazyrlandy?y kadaryyla ba?aryly olur. yanly? olany; ?un

Ba?roldeyim

Daha geenlerde yine o ryalardan birini grdm. Ryamda gya ben, BEN 10 olmu?um. Her ?ey izgi filmdeki gibi ve Gwen ile arabada gidiyorum. Gwenin suratyny tutuyorum ve ona "?imdi nerede kaldyysan devam edelim" diyorum. Uyandym hayyrdyr in?allah! dedim. Aly?tym artyk kendimi, byle izgi f

Sihirli Pantolon

Arkada?lar anlatty?ym gerek ama inanylmasy ok zor onca olay var. Bu sefer anlataca?ym olay benim bile a?zymy bir kary? aykta byrakty. niversitede eski kyz arkada?ymyn beni be?enmesi iin Pendikte bir pantolon bakyyordum. zel bir pantolon olmasyny istiyordum. ok yer gezdim ama hi biri iime s

Gerekten Aramyzda Kalsyn

niversitede okulun son gn son synava girmeden nce bir ocuk synyfa girip kar?yma geti. ok yaky?yklyydy. Bana bakty, sonra gitti. ocu?un Azrail oldu?unu o zaman anlamamy?tym. Daha sonra anladym... ocuk o an bana ?unlary anlatty: "Yleride ben senin o?lun olaca?ym. Annemi merak ediyorsun de

Gelecek Benim!

Son on yylda dnya zerindeki bazy devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatynda byk de?i?iklikler oldu. rne?in Facebook, Amerika-Irak sava?y, AKPnin ba?a gelmesi, Trk toplumunda ba?takiler tarafyndan ya?atylan din smrleri vb. ?eyler... Yyllar geldi geti Ben bunlaryn olaca?yny yyllar

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)