Tüm Kategoriler


Sayfalar

darkrainbow' Profili


Toplam Yazıları: 7
Toplam Görüntülenme: 7679
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

darkrainbow Son Yazıları

Beklemek!

  Sanırım çoğu zaman beklemeyi seçeceğim. Sırada, durakta, kuyrukta ve aşkta… Hep karşıdan bakacağım hayata, hiçbir zaman cesur davranıp içine atılamayacağım. Ve bundan çok pişmanlık duyacağım. Bile bile be

Sizi Seviyorum

Burayı seviyorum, sizi seviyorum... Ystedi?im zaman gelip, sorgusuz-sualsiz bir ?eyler payla?abilece?im bir yer oldu?unu bilmek �ok g�zel bir ?ey. Zaman geliyor rastgele gezindi?im ?u sayfalarda �yle farkly ?eyler okuyorum ki hayata dair bir ?eyler �?reniyorum. "Vay be b�ylesi de

Verdi?in Hafiflik

Seni hissedebiliyorum, bende byrakty?yn bo?lu?u hissedebiliyorum. Senin ba?kasyndan ho?landy?yny ?rendi?im zaman, elimde eriyen kar gibiydin. Sen gittin, elim kaldy, ben kaldym... Yalnyzdym, gzlerim takyly kaldy gkyznde. Y?te o anlarda daha ok hissettim bo?alan umutlarymy, acyyy... Kalbimde by

Gelecekteki Sevgili

Uzaklarda, hatta ok uzaklarda... Utan verici, kyrycy, zc anylardan arynmy? bir ?ekilde kar?yla?mak isterdim seninle. Mkemmel bir ortama gerek yok ya da romantik. Sadece beni o an sevmeye ba?lady?yn bir zaman olsun istiyorum. Kim oldu?um, ne yapty?ym, nasyl grnd?m silinsin istiyorum aklynda

Anlasana

Ba?tan sylemek gerekirse bu yazy tamamen iini dkme, neri isteme veya anlamsyz bir yazy olabilir. Tesadflere inanmayy seven ama filmlerdeki ve e?itli insanlaryn ya?ady?y tesadfleri ya?amayan bir insanym. Anlasana.... Anlasana.... diye ba?yrmak geliyor iimden.Seni seviyorum. Geen mata be

yleymi? Gibi

Annem, "sen ?ansly bir kyzsyn" derdi. Sonbahar kyzysyn, sertsin, hoyratsyn, zgrsn... Halbuki ky?yn do?mu?tum ben. So?uktum, iticiydim... Belli ki?iler tarafyndan sevilirdim. Y?te o zamanlar ba?ladym yleymi?im gibi yapmaya; ky?ken, sonbaharmy?ym gibi davranmaya... O zamanlar e?lenceliydi, nemsiz

Sen ve Sensizlik

Seni beklerim; gelece?ini bilsem, hep beklerim... Senin olmady?yny bildi?im sokaklardan gitmek zor geliyor bana. Seni istiyorum. Ynadymdan my, aly?kanly?ymdan my, bilmiyorum. Seninle olmak varken sensiz olmak gsz kylyyor beni. Sensiz batyrmak istemiyorum gne?i, yanymda olmasan bile sen de gne?i

Sayfa Gezinme: 1 (All)