Tüm Kategoriler


Sayfalar

oburice' Profili


Toplam Yazıları: 6
Toplam Görüntülenme: 3382
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

oburice Son Yazıları

Ayny Sorunlar Farkly Hayatlar

Hep ayny ?eylerden muzdaribiz: a?k, sevgili, arkada?, aile, ss, hayaller... Yazdyklarynyzy okurken dahi "Ba?kasy okusa benim yazdy?ymy zannedecek." diye geiriyorum iimden. Ya?amlar farklyydy, evet. Ama ya?ananlar aynyydy. En samimi arkada?ynyzyn (ki o bir erkek) sevgilisi "Onunla gr?meni istemi

Bir Hafta / Yedi Gn

Hibir edebi zevk amacy ta?ymadan syrf iimi dkebileyim diye anlataca?ym iimden geenleri! En yakyn arkada?ym a?yk oldu. Bir sevgilisi var ve mutlular. Ufak tefek tuz biber kavgalar ve kyskanlyk krizleri haricinde tabii ki... Arkada?ym her ak?am intiharyn e?i?ine geliyor; kendi kendine a?lyyor,

Depresyondayım!

�ok uzun s�redir i�imde bir sykynty var. Ayryca yakla?yk iki yyldyr g�nde on iki saate yakyn uyuyorum. Buna ra?men yorgunluk, h�lsizlik had safhada. Hi�bir ?eyden zevk almyyorum. Hayattaki her ?ey �ok bo? geliyor. �evremdeki her ?eyin �ok anlamsyz oldu?unu d�?�n�yorum.

Ne Oldu?unu Bilsem...

Pek fazla kullandy?ym bir deyim var bu aralar: "B?rme kz oturdu!" Tek fark, gerek anlamynda kullanyyor olmam bu sz be?ini. Aynen o ruh halindeyim. Sanki tam midemle kalbimin arasyndaki o muntazam bo?lukta bir ?ey oturuyor. Can sykyntysy olarak da tarif edilebilir tabii. Ama daha tesi gibi ge

Feminist

Bir mr boyu "feminist" yalanynyn arkasyna sy?ynanlary tanydym; genli?ini bu yalanla rtenleri... A?kyn aptal kyzlaryn i?i oldu?unu, erkeklerin yaradyly? amacynyn kadynlary zmek oldu?unu, hi ?yk olamayaca?yny, a?kyn gerek olmady?yny, a?k romanlarynyn, filmlerinin sama oldu?unu, "onu d?

Niye mi Buradayym?

Kkl?mden beri yazarym. Okulu beklemeden drt ya?ynda okuma-yazmayy ?renmi?im zaten. ?iirler yazdym, denemeler, piyesler, vs. Ki?isel geli?im kitaby yazma giri?imim bile vardy. Artyk yazamyyorum; daha do?rusu yazdy?ymy be?enmeyip karalayyp atyyorum. Yazdyklarymy insanlara okutmaya ekiniyorum a

Sayfa Gezinme: 1 (All)