Tüm Kategoriler


Sayfalar

necoxxx' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 13288
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

necoxxx Son Yazıları

Karde?im Gibiydin

Biliyorsunuz alty ay evvel kayynvalidemi kaybettim. Cumartesi gn altyncy ayy dolacakty. Ama henz onun acysy tazeyken bir acy daha eklendi. ar?amba gn kayyn birader kalp krizi geirmi? evde yalnyzmy?. Ne yazyk ki onu da kaybettik. Acymyz ok byd.

Evimizin Dire?i

Evimizin son dire?i son mihenk ta?y; Pembu?umuzu kaybettik. Aylardyr ekti?i yzdyraplar sona erdi ama bizi acylara gargetti. Onu tanydy?ymda ok toydum, ogluyla arkada? olmu?tum o arkada?ymyn annesinden ok benimde annemdi. Kyrk yyl oldu ona evlat olaly. O artyk yok, acymyz iimize sy?myyor.

Emeklinin Sesi

Sayyn devlet byklerimiz! Biz emeklileri d?nd?nz iin ok sa? olun. Bizler iin fedakrlyk yapmanyza gerek yoktu. Biz bu kadar byk bir zammy hak etmedik. Sizlerin daha ok ihtiyacy var. Biz bu zammy hak etmedik; nk namusumuzla vergimizi dedik, primlerimizi yatyrdyk ve emekli olduk. Asyl

Yalnyz Kaldym

aydyr yalnyzym. E?im annesinin rahatsyzly?yndan dolayy evde de?il. Kaynanamyn aya?y ?ekerden dolayy kesilince,hanym ona bakmak zorunda kaldy. Bende yalnyzlary oynuyorum evde.

Hey Gidi Gnler

Torunum da asker artyk. Do?du?u gn hatyrlyyorum da, yyllar ne abuk gemi?. Daha dn gibi babasyny asker edi?im. ?imdi ise o?lu byyp asker olmu?... Cmlesinin evlady hayyrlysyyla gidip gelsin in?allah. Allah yollaryny ayk etsin onlary korusun.

Ne Yapardynyz?

Aylardyr sohbet edip, syrlarynyzy payla?tygynyz, dostum dedi?iniz, arkada?ym dedi?iniz, ona dost ve arkada?lyktan ba?ka bir gzle bakmady?ynyz, ya?a sizden kk olan biri size a?yk oldugunu sylese ne yapardynyz? Ylk tepkiniz nasyl olurdu? Bu durumu nasyl kar?ylardynyz? Buyrun bakalym, byle ii

De?erli!

En de?erli ?ey nedir sizce? En kyymetli olan, telafisi mmkn olmayan. Bazen onunla yary?yryz, bazen tembel tembel yatarak ldrrz. Bazen bir arkada?ymyz lzumsuz ziyaretiyle onu bizden alar. Bazen nasyl geti?ini anlayamayyz, oysa ki mr geivermi?tir. Biz fark etmesek de bizim iin her zaman e

Bir Kadyn

Henz dokuz ya?ynda, anne-babasy gurbete aly?maya giderken, onu babaannesine emanet etmi?. Vatanynda okusun, gelenek ve greneklere sahip yksyn diye. Dokuz ya?ynda z be z amcasynyn tecavzne u?ramy?. Gnlerce sren tecavze katlanamamy?. A?lamy? syzlamy?! Sonunda ailesi onu da Almanyaya yanla

Huzur

Huzur nedir? Bilen anlatsyn. Nasyl bir ?eydir? Nerede bulunur? Yarym asry a?an mrmde, ben tarifini ve adresini bulamadym. Hadi gen dostlarym siz anlatyn.

Hainler!

Yine hain saldyry, yine 15 ?ehit Ba?ymyzdaki, seip meclise getirdi?imiz byk ba?lar birbiriyle u?ra?yrken, hainler bo? durmuyor. Koltuk kavgasyny byrakyn, lkenin haline bakyn seilmi? byk ba?lar! ?ehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ba? sa?ly?y dilerim. Vatan sa? olsun!

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)