Tüm Kategoriler


Sayfalar

necoxxx' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 13733
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

necoxxx Son Yazıları

Karde?im Gibiydin

Biliyorsunuz alty ay evvel kayynvalidemi kaybettim. Cumartesi gn altyncy ayy dolacakty. Ama henz onun acysy tazeyken bir acy daha eklendi. ar?amba gn kayyn birader kalp krizi geirmi? evde yalnyzmy?. Ne yazyk ki onu da kaybettik. Acymyz ok byd.

Evimizin Dire?i

Evimizin son dire?i son mihenk ta?y; Pembu?umuzu kaybettik. Aylardyr ekti?i yzdyraplar sona erdi ama bizi acylara gargetti. Onu tanydy?ymda ok toydum, ogluyla arkada? olmu?tum o arkada?ymyn annesinden ok benimde annemdi. Kyrk yyl oldu ona evlat olaly. O artyk yok, acymyz iimize sy?myyor.

Emeklinin Sesi

Sayyn devlet byklerimiz! Biz emeklileri d?nd?nz iin ok sa? olun. Bizler iin fedakrlyk yapmanyza gerek yoktu. Biz bu kadar byk bir zammy hak etmedik. Sizlerin daha ok ihtiyacy var. Biz bu zammy hak etmedik; nk namusumuzla vergimizi dedik, primlerimizi yatyrdyk ve emekli olduk. Asyl

Yalnyz Kaldym

aydyr yalnyzym. E?im annesinin rahatsyzly?yndan dolayy evde de?il. Kaynanamyn aya?y ?ekerden dolayy kesilince,hanym ona bakmak zorunda kaldy. Bende yalnyzlary oynuyorum evde.

Hey Gidi Gnler

Torunum da asker artyk. Do?du?u gn hatyrlyyorum da, yyllar ne abuk gemi?. Daha dn gibi babasyny asker edi?im. ?imdi ise o?lu byyp asker olmu?... Cmlesinin evlady hayyrlysyyla gidip gelsin in?allah. Allah yollaryny ayk etsin onlary korusun.

Ne Yapardynyz?

Aylardyr sohbet edip, syrlarynyzy payla?tygynyz, dostum dedi?iniz, arkada?ym dedi?iniz, ona dost ve arkada?lyktan ba?ka bir gzle bakmady?ynyz, ya?a sizden kk olan biri size a?yk oldugunu sylese ne yapardynyz? Ylk tepkiniz nasyl olurdu? Bu durumu nasyl kar?ylardynyz? Buyrun bakalym, byle ii

De?erli!

En de?erli ?ey nedir sizce? En kyymetli olan, telafisi mmkn olmayan. Bazen onunla yary?yryz, bazen tembel tembel yatarak ldrrz. Bazen bir arkada?ymyz lzumsuz ziyaretiyle onu bizden alar. Bazen nasyl geti?ini anlayamayyz, oysa ki mr geivermi?tir. Biz fark etmesek de bizim iin her zaman e

Bir Kadyn

Henz dokuz ya?ynda, anne-babasy gurbete aly?maya giderken, onu babaannesine emanet etmi?. Vatanynda okusun, gelenek ve greneklere sahip yksyn diye. Dokuz ya?ynda z be z amcasynyn tecavzne u?ramy?. Gnlerce sren tecavze katlanamamy?. A?lamy? syzlamy?! Sonunda ailesi onu da Almanyaya yanla

Huzur

Huzur nedir? Bilen anlatsyn. Nasyl bir ?eydir? Nerede bulunur? Yarym asry a?an mrmde, ben tarifini ve adresini bulamadym. Hadi gen dostlarym siz anlatyn.

Hainler!

Yine hain saldyry, yine 15 ?ehit Ba?ymyzdaki, seip meclise getirdi?imiz byk ba?lar birbiriyle u?ra?yrken, hainler bo? durmuyor. Koltuk kavgasyny byrakyn, lkenin haline bakyn seilmi? byk ba?lar! ?ehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ba? sa?ly?y dilerim. Vatan sa? olsun!

Yalnyz Adam

Hastane koridorunda rastladym ona. Syrasyny bekliyordu besbelli, duru?u dik ve magrurdu. Ama gzlerinde hzn vardy. Belli etmeden etrafy szyor, o?luyla, kyzyyla, gelini ve torunuyla gelenlere gyptayla bakyyordu. Belki onunda sevdikleri, yanynda olmasyny istedikleri vardy ama yalnyzdy. Oda kapysyn

Gl Severim

Gl severim dikeni olmazsa. Sevdi?imi anlayamam dikeni batmazsa. Ynsan acy ekece?ini bile bile sever yaradanyn yaratty?yny. D?t?m, dvld?m anlayamam canym yanmazsa. Acylar ba?lamaz bymeyince. Sevdalar ba?lamaz sevilmeyince. Yaralar aylmaz ki terk edilmeyince. Zaman en iyi ila geer der

Kamak Ystiyorum

Yyllar evvel u?runa evimi, barkymy, annemi, babamy terkedip geldi?im bu ?ehirden kamak istiyorum. Neden mi? Syleyeyim. Ben bu ?ehre medeniyet ?renip, adam olmak iin gelmi?tim. Oldum mu bilemiyorum ama bir ok dostum Ystanbul efendisi oldu?umu syler. Ama bu ?ehir bu yk kaldyramyyor artyk.

Ystiyorum

Beni benden iyi tanyyan, param kadar aly? veri? yapty?ym, mahallemin insanlaryny tek tek ismen tanyyan, tanymady?y kimselere mahalle insanlarynyn adresini vermeyen bakkalymy geri istiyorum. D?nlerde, lmlerde beraber a?layan, beraber glen, elinde sprge soka?yny spren, kom?usu aken tok y

Bir ynar Daha Devrildi

mrn hayyr i?lerine adayan, binlerce talebenin okuyup, lkemize hayyrly insan olarak yeti?mesine vesile olan nl i? adamy Kadir Has vefat etti. Kendisine rahmet, geride kalanlara ba? sa?ly?y diliyorum...

Nasyl Evlat Bu?

Sabah i? yerine gitti?imde acy ve beni derinden yaralayan bir haber aldym. Bir arkada?ym, z o?lu tarafyndan dvlerek ldrlm?. O adam o?lunu okutabilmek iin, ak?am i? yky?y p toplardy. Onu o ?ekilde okutup asker etti, evlendirdi. Cumartesi yine hurda toplamy? gidiyordu Ya?ar sen kalp h

Affedemem Seni

Bir boynuma sarylsan, bir psen yanaklarymdan. Baksan bu?ulu gzlerinle. Affedebilir miyim seni? Ama yle zledim ki bana sarylyp akyl dany?many. yle zledim ki kokunu. Btn bunlara ra?men affedebilir miyim seni? Sen kanymsyn, canymsyn bana veda etmeden gidebilecek misin? Ben gelmezsem,

Unutamadym

Biliyor musun glm? Bu gn yyl dnmmz. Otuz yedi yyl bitti ayrylaly. Ne sen beni, ne ben seni unutamadyk. Biliyorum bu gece sende uyumayacaksyn benim gibi. A?layarak el ele oturup severek ayrylmaya karar vermi?tik , ?u soruyu sormu?tuk hep bizim suumuz sevmek mi? evet lesiye sevmekti suumuz

Dost Aryyorum

Yine ya?mur ya?yyor yslanyyorum. Yine lodos var ?yorum arkada?. Yasty?ym kaldyrym ta?y, yorganym gk yz. Bir dost eli aryyorum tutup kaldyracak. Bir kucak aryyorum symsycak saracak. Bir ift gz aryyorum, sevgiyle bakacak. Bir dost aryyorum beni anlayacak.

Bir ?ehit Annesinin Szleri

Bugn Yozgat Bogazlayan Kaymakamy Kemal Beyin yobazlarca katledili?inin 88. yyl dnmyd. Orada bir ?ehit annesinin konu?masy vardy, acysy taze ama vatan sevgisi ok bykt. Bir ?ehit anasy; "ama bir o?lum daha var ?ehit verecek, Rabbim bir o?ul daha verse onada kyna yakarym, vatana kurban diye

Git

Git gitmek istersen, arkana bile bakma. nk ben olmayacagym. Ne dua ederim ne de beddua. Ne gz ya?y dkerim ne de gz ya?yny silerim. Seni iimden skp attym, hayalini bile kuramam. yle bir yere gmdm ki ziyaret bile edemem. Tek zleyecegim kendi hatyralarym...

Yine Mayyn

Arkada?lar ?imdi haberlerde dinledim. Yine mayyn, yine iki ?ehit. Bu insanlaryn eline silah verip da?a salan kan emiciler, ak?amlary rahat yatyyor mu? Bu vatan hepimizin. anakkale´de, Yemen´de, Sahra l´nde, Trablusgarp´dadedelerimiz omuz omuza sava?yp ?ehit oldular. Ben

A?lyyordu

Evet a?lyyordu o bir ?ehit annesiydi. Tv de gzme takyldy, ?ehitlikte anneler gnn kutluyordu ve evladyny, terr belasyna ?ehit vermi? bir anneydi. Tek iste?i vardy saygy grmek.Vatan sa?olsun ama biz ?ehit annelerine de biraz saygy gstersinler diyordu. Toplu ta?yma aralarynyn sayyn srcle

Darlaceze

Anneler gnnde gidemedi?im Darlaceze´ye bu gn gidebildim. Hepsinden zr diledim, nk zel gnlerde gitmeyi adet edindim ve orada ok gzel dostluklar kurdum. Ynanyn her gidi?imde bir eksik grecem diye dm kopuyor.

Gurur Duydum

Torunumla gurur duydum. Ylkokullar arasy yapylan basket ?ampiyonasynda, anakkale, de Yzmitli rakiplerini yenerek Trkiye ?ampiyonu oldular. O benim hem torunum hem o?lum, hem de hayat okulundaki ba?aryly bir talebem. Aslan torunum seni seviyorum

zlyorum

Sizlerin arasyna geleli iki yyl oldu. Gzel dostluklar kurduk, dertlarimizi, syrlarymyzy payla?tyk. Ama iyi ama kt yorumlar aldyk, ya?ly demediniz benide aranyzda grmekten memnun oldunuz. E?er tecrbelerimden sizlere bir seyler aktara bilmi?sem ne mutlu bana. Ama bazy arkada?larymyz varki gen y

Yardym Elinizi Uzatyn

Arkada?lar bu yazyyy bir gazetenin k?esinden aldym. Bu gen arkada?ymyz yrme engelli bir gen kyzymyz, bakyn ne yazmy?: "Bilmeyerek aldy?ym engelli maa?y yznden ceza geldi. Babamdan aldy?ym yetim maa?yyla 240 ytl be? karde? geinmeye aly?yyoruz. Bu cezayy demeye gcmz yok. Tekerlekli

Geri Verin

Benden aldyklarynyzy geri verin. Oda, oda kiraya verilen, her odasynda bir ailenin ya?adygy ah?ap binalarymy, tahta sandelyesinde ekirdek itleyip gazoz iti?im bahe sinemalarymy geri verin. Arnavut kaldyrymlarymy, Yedikule´deki marul bahelerimi, Bayrampa?a´daki enginar bahelerim

Hayata Ambargo Koymak

Nerden ykty diye sormayyn nk herkesin hayaty ambargolu. Kimine anne, kimine baba, kimine abiler, kiminede sevgililer koymu? ambagoyu, yalanmy? Bu ambargolar arkada?lyklary, dostluklary, saf sevgileri engelle,. hatta bazylarynyn egosunu tatmin etmek iin o dostluklar lr. Ayny okula gittigin ar

Bekleyen Birileri Var

Arkada?lar yaryn babalar gn. Her zaman yapty?ym a?ryyy tekrarlyyorum. Yaryn Darlacezeyi veya yakynymyzda bulunan ya?lylar yurtlaryny ziyaret edelim. Onlaryn bizlerden bekledi?i hediye de?il, sadece ilgi. Haydi bakalym; i?i olmayan, babasy olmayan dostlar yaryn kendinizi gsterin...

Sorumsuzlar

Ystanbul belediye ba?kany, tv ve radyo durmadan anons yapyyor. Sulary idareli kullanalym diye ama balkonlarda hala haly yykayanlar, bir kova suyla arabasyny yykamak varken hortumla yykayanlar var. Hele dkkanynyn camlaryny hortumla yykayan terbiyesizlere ben bir ?ey diyemiyecegim. Sizin yorumlarynyz

Farklydyr Sevmek

Farklydyr sevmesi insanlaryn, kimi kafese tykar ku?unu yle besler, alyr zgrl?n elinden, seviyorum sanyr. yle sandyka sykar kar?ysyndakini bunaltyr. Ufacyk bir fyrsat bulsa kamak, kurtulmak ister ku?. Aslynda korkusundan yapar insan bunu, kar?ysyndaki insana anlatamaz, anlatmasyny bilemez de

Sevmek Nedir?

Sevmek, sevilmek, bir mr boyu o sevgiyi ya?atmak yrek ister. Birlikte hayat denen mcadeleyi g?slemek anlayy? ister. Sevginin temeli budur. Kavga etmeden sorunlara are bulmak. Birbirlerinin kusurlaryny aramadan gemi?teki kusurlary unutup, gelecege mitle bakmak. Gerek sevgi, saygy, a?k ve ya

Sevgiliye

Ne desem yavan kalacak bu veda cmlesinin ardyndan. O yzden susuyorum. Bir veda, sessizce gidi? sadece. Hi bir szmn yankylanmamasy iin, acytmamasy iin. Neden isteme. Nedenleri hi sevmedim bilirsin, sende sevmezsin bilirim. Gzlerinde son ifade, dudaklarynda son titreyi?, bir hzn grmek ist

Dualar Yetmedi

Trafik canavary Bary?y aramyzdan aldy. Tm sevenlerin ba?y sagolsun. 6 gnlk ya?am sav?yndan lm galip ykty ne yazykki. Dualarymz yetmedi gen adam, yetmedi. Byk a?kyn mzik ksz kaldy. Mekanyn cennet olsun

Vah?et

Adana´da, 5 ya?yndaki kyz ocuguna tecavz ederek ldren sapy?y allaha havale ediyorum. 26 ya?yndaki amca o?lu tarafyndan tecavz edilerek, ldrlen kk Ceren´in, ailesine ba? sa?lygy diliyorum. Allah rahmet eylesin, kk kyz mekanyn cennet olsun.

Arkada?ym Pala

Dn seni grdm be koca adam, km?sn. Yanyna, yanyna gelmek istedim ama iim elvermedi. O koca adam bitmi? tkenmi?, omuzlary km? iim elvermedi arkada?ym. Sen bu hale d?ecek adam de?ildin. De?er miydi, gidenin arkasyndan de?er miydi be pala?

Badem Gzlme

Selam badem gzlm. Yine elimde kalem, nmde ka?yt sana yazyyorum. Ylk yazdy?ym heyacanla. Ben yazmaktan, sen okumaktan bykmadyn yyllardyr. Ama bu sana son mektubum, gnl sarayymyn sultany. zleceksin biliyorum ama elden ne gelir? nk yazacak kelam bitti, ka?yt bitti, kalem bitti. En nemlisi b

Dualarynyza Yhtiyacym Var

Dostlarym 2 a?ustos sabahy, kendim iin nemli bir muayeneye giriyorum. Yn?allah bunu da ba?aryyla atlataca?ym. Siz dostlarymyn dualaryna ihtiyacym var. Ltfen dualarynyzy eksik etmeyin

Merhamet Avcylary

Evet byk ?ehirlerde, byk hastaneleri mesken tutan, bizlerin merhametinden yararlanarak soyan insanlardan bahsediyorum. Kiminin elinde bir reete, kimi ocu?unun a?zyna bir maske takmy? merhamet avyna ykmy?lar. Ha birde yanlyz ve ya?ly hastalara yardym amacyyla yakla?yp, onun safly?yndan yararla

Sevdim

ocuklaryn gzlerini sevdim, iimde mutlulu?u ya?atty?y iin. Dinmeyecek sanylan fyrtynalary sevdim, ya?amyn her dneminde sava?mam gerekti?ini ?retti?i iin. Ynsanlaryn sorunlaryny dinlemeyi sevdim, ya?amyn gereklerini gsterdi?i iin. Eksikleri sevdim, her?eye sahip olmanyn insany mutsuz etti?in

Sev Karde?im

Bak ?u tepenin ardyndan dostum gne? dogacak. Alyp gidecek gece karanly?yny, kalkacak kasveti stmzden. Ko? kyrlarda gnlnce, kelebeklerle yary?. Kader deyip ba?lama ellerini, glmse hayata, kendine, dostlaryna. Basty?yn toprak gururlansyn ayaklarynyn altynda, ?iirler yaz gnlnce. ek ipini ked

Unuttuklarymyz

ocuklu?umuzda ya?ly birini grdk m, hemen ko?ar elindekileri alyr, gidece?i yere kadar gtrrdk. Onlar bah?i? vermek isterlerdi ama bizler kabul etmezdik. En gzel bah?i?, ba?ymyzy ok?ayyp te?ekkr etmeleriydi. ?imdi yle mi? Yanyna bir ocuk yakla?sa rahatsyz oluyorlar, kapka my yapacak diye.

Gitme Vakti

Artyk gidiyorsun lepiska salym, annen evleniyor. Sen de onunla gitmek mecburiyetindesin. Yoklu?una aly?mak ok zor olacak. Ama deden yle yokluklar ekti ki, sana da aly?yr. Tek dile?im sizlerin mutlulu?u. Dilerim mutlu olursunuz. Seni ve a?abeyini ok seviyorum bebe?im.

Ya?lanyyorum

50´li yyllary ya?adym. amurlu sokaklarda elik omak, birdirbir, uzun e?ek oynadym. Yoklu?u tattym, lambaly radyoda mzik dinledim, radyo tiyatrosunun, arkasy yarynlaryn tiryakisi oldum. 60´ly yyllary ya?adym. Yazlyk bahe sinemalarynda siyah beyaz film izledim. Tarabya´da, Dolmab

Genli?imi Ya?adym

Bu gn uzun bir yry? yaptym. Kuledibinden Tophane, Saly pazary, Fyndykly, Kabata?. Tophanenin otantik tarih fy?kyran ara sokaklaryndan, yrmek iimi aty. Hi g almayan bir semt olarak bakir kalmy?. Belli ki aralarynda yabancy istemiyorlar. Birka arkada?yma rastladym, epey sohbet ettik. Saly

?kr Ettim

Arkada?lar bugn yine Darulaceze´ye gittim. Orada grdklerimden sonra Yaradan´a sa?lykly bir beden verdi?i iin ?kr ettim.Orda insanlar birbirine nasyl yardym ettiklerini grdm. Gren grmeyene, yryen yrmyene, ayaktaki yatana yardym ediyordu. Bu insanlar belkide hayatta ilk defa

aldyrdym

Dn ak?am hanymla Eyp Sultan´y ziyarete gittik. Ziyaret dn? paramy aldyrdym. Sizlerde dikkat edin. Ben soyulduktan sonra, hanyma "antana dikkat et" dedim ama ben edemedim. Saglyk olsun. Ziyarete gidecek arkada?lar, bilhassa mnbslerde dikkatli olun. Mbarek gnde hyrsyzlar kol geziyor.

Y? Makinalary

Sabahleyin i? saatinde, trafikte sorumsuzca seyreden bu dev makinalara, kimse bir ?ey demiyor. Hele iki ?eridi ortalayyp kimseye yol vermeyen beton kamyonlary. ?ehir iinde kaldy diye fabrikalary kaldyryp, beton imalatylaryna arsalary pe? ke? eken zihniyeti kynyyorum. Y?imiz icaby sabahlary, baraj

Koca ynar

Sana geliyorum koca ynar, sana. Typky eski gnlerde oldu?u gibi Syrtymy gvdene dayayyp, hayat denen me?galeyi d?nmeye... Yazyn syca?ynda glgene, ky?yn so?u?unda kovu?una sy?yndy?ym gnleri anmaya. Geerken grdm, iine beton doldurulmu?, etrafyna kelepe vurmu?lar. Bilirim canyn acyr ama ses

Bayram Geliyor.

Varmysynyz benimle bulu?maya. Herkes bykleriyle kkleriyle bulu?up bayramla?acak, ama birileri varki bir ziyareti yolu bekleyecek.Elini pene sarylyp evlat hasretini giderecek. Varmysynyz bu bayram darulacezede bulu?alym. Korkmayyn onlar bizden bir?ey beklemiyor. Bekledikleri sadece hatyrla

Kimsiniz?

zerlerinde zel uniforma. Hastanede, postanede, aly?veri? merkezlerinde her gn kar?yla?yyoruz. Bulunduklary mekanyn yerle?im planyny bile bilmeyen ama kostak kostak yryp caka satan bu ki?ilere zel gvenlik deniyor. Hastanede ya?ly hastayy iteleyip kakalyyorlar. Spastik zrl ba?ka bir has

Neden?

Geldiniz kyz istediniz, verdiler. Pazar gn ni?an yapyldy. Glnd, e?lenildi. Saly gn haber saldynyz "vazgetik" diye. Bu mudur insanlyk, ne istediniz garipten? Siz onlary, onlar sizi yeni tanydy. Madem istenmiyordu, neden yzk taktynyz, neden istediniz? O gen kyzyn ryalaryny neden yyktynyz?

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)