Tüm Kategoriler


Sayfalar

necoxxx' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 13735
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

necoxxx Son Yazıları

Yalnyz Adam

Hastane koridorunda rastladym ona. Syrasyny bekliyordu besbelli, duru?u dik ve magrurdu. Ama gzlerinde hzn vardy. Belli etmeden etrafy szyor, o?luyla, kyzyyla, gelini ve torunuyla gelenlere gyptayla bakyyordu. Belki onunda sevdikleri, yanynda olmasyny istedikleri vardy ama yalnyzdy. Oda kapysyn

Gl Severim

Gl severim dikeni olmazsa. Sevdi?imi anlayamam dikeni batmazsa. Ynsan acy ekece?ini bile bile sever yaradanyn yaratty?yny. D?t?m, dvld?m anlayamam canym yanmazsa. Acylar ba?lamaz bymeyince. Sevdalar ba?lamaz sevilmeyince. Yaralar aylmaz ki terk edilmeyince. Zaman en iyi ila geer der

Kamak Ystiyorum

Yyllar evvel u?runa evimi, barkymy, annemi, babamy terkedip geldi?im bu ?ehirden kamak istiyorum. Neden mi? Syleyeyim. Ben bu ?ehre medeniyet ?renip, adam olmak iin gelmi?tim. Oldum mu bilemiyorum ama bir ok dostum Ystanbul efendisi oldu?umu syler. Ama bu ?ehir bu yk kaldyramyyor artyk.

Ystiyorum

Beni benden iyi tanyyan, param kadar aly? veri? yapty?ym, mahallemin insanlaryny tek tek ismen tanyyan, tanymady?y kimselere mahalle insanlarynyn adresini vermeyen bakkalymy geri istiyorum. D?nlerde, lmlerde beraber a?layan, beraber glen, elinde sprge soka?yny spren, kom?usu aken tok y

Bir ynar Daha Devrildi

mrn hayyr i?lerine adayan, binlerce talebenin okuyup, lkemize hayyrly insan olarak yeti?mesine vesile olan nl i? adamy Kadir Has vefat etti. Kendisine rahmet, geride kalanlara ba? sa?ly?y diliyorum...

Nasyl Evlat Bu?

Sabah i? yerine gitti?imde acy ve beni derinden yaralayan bir haber aldym. Bir arkada?ym, z o?lu tarafyndan dvlerek ldrlm?. O adam o?lunu okutabilmek iin, ak?am i? yky?y p toplardy. Onu o ?ekilde okutup asker etti, evlendirdi. Cumartesi yine hurda toplamy? gidiyordu Ya?ar sen kalp h

Affedemem Seni

Bir boynuma sarylsan, bir psen yanaklarymdan. Baksan bu?ulu gzlerinle. Affedebilir miyim seni? Ama yle zledim ki bana sarylyp akyl dany?many. yle zledim ki kokunu. Btn bunlara ra?men affedebilir miyim seni? Sen kanymsyn, canymsyn bana veda etmeden gidebilecek misin? Ben gelmezsem,

Unutamadym

Biliyor musun glm? Bu gn yyl dnmmz. Otuz yedi yyl bitti ayrylaly. Ne sen beni, ne ben seni unutamadyk. Biliyorum bu gece sende uyumayacaksyn benim gibi. A?layarak el ele oturup severek ayrylmaya karar vermi?tik , ?u soruyu sormu?tuk hep bizim suumuz sevmek mi? evet lesiye sevmekti suumuz

Dost Aryyorum

Yine ya?mur ya?yyor yslanyyorum. Yine lodos var ?yorum arkada?. Yasty?ym kaldyrym ta?y, yorganym gk yz. Bir dost eli aryyorum tutup kaldyracak. Bir kucak aryyorum symsycak saracak. Bir ift gz aryyorum, sevgiyle bakacak. Bir dost aryyorum beni anlayacak.

Bir ?ehit Annesinin Szleri

Bugn Yozgat Bogazlayan Kaymakamy Kemal Beyin yobazlarca katledili?inin 88. yyl dnmyd. Orada bir ?ehit annesinin konu?masy vardy, acysy taze ama vatan sevgisi ok bykt. Bir ?ehit anasy; "ama bir o?lum daha var ?ehit verecek, Rabbim bir o?ul daha verse onada kyna yakarym, vatana kurban diye

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)