Tüm Kategoriler


Sayfalar

necoxxx' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 13731
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

necoxxx Son Yazıları

Bayram Geliyor.

Varmysynyz benimle bulu?maya. Herkes bykleriyle kkleriyle bulu?up bayramla?acak, ama birileri varki bir ziyareti yolu bekleyecek.Elini pene sarylyp evlat hasretini giderecek. Varmysynyz bu bayram darulacezede bulu?alym. Korkmayyn onlar bizden bir?ey beklemiyor. Bekledikleri sadece hatyrla

Kimsiniz?

zerlerinde zel uniforma. Hastanede, postanede, aly?veri? merkezlerinde her gn kar?yla?yyoruz. Bulunduklary mekanyn yerle?im planyny bile bilmeyen ama kostak kostak yryp caka satan bu ki?ilere zel gvenlik deniyor. Hastanede ya?ly hastayy iteleyip kakalyyorlar. Spastik zrl ba?ka bir has

Neden?

Geldiniz kyz istediniz, verdiler. Pazar gn ni?an yapyldy. Glnd, e?lenildi. Saly gn haber saldynyz "vazgetik" diye. Bu mudur insanlyk, ne istediniz garipten? Siz onlary, onlar sizi yeni tanydy. Madem istenmiyordu, neden yzk taktynyz, neden istediniz? O gen kyzyn ryalaryny neden yyktynyz?

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)