Tüm Kategoriler


Sayfalar

laf_ebesi_35' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 1183
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

laf_ebesi_35 Son Yazıları

Srpriz Hediye

Yine yardymlarynyza ihtiyacym var. Buradaki yorumlary seviyorum nk herkes iinden geldi?i gibi yazyyor. 10 ?ubatta en yakyn dostumun do?um gn, hemen ardyndan 11 ?ubatta da sevgilimin do?um gn var. ?imdiden bir mekn ayarladyk ama hediyeler hala kafamy kurcalyyor. Srpriz ya da ?a?ylacak der

Yeniden Ba?lasa

Anlayamyyorum... Hala birbirini seven ama ayrylmy? iki insan tekrar nasyl bir araya gelebilir? D?nyorum d?nuyorum ama bir yolunu bulamyyorum. Bunun ady gurur mu? Ylk adymy erkekten mi beklemeli yoksa gidip konu?maly myyym? Ne yapaca?ymy bilemedim. Tavsiye ve nerilerinize ihtiyacym var.

Deli Gnl

Belki de ?yle d?nmeli insan: "O istemiyorsa ben niin u?ra?ayym?" Ama o?u zaman yle olmuyor i?te... Bir gl? ona olan tm kyzgynly?ynyzy alyp gtryor. Bilirsiniz ki akly ba?ka yerde, ba?ka birindedir. Yine de vazgeemezsiniz ondan. D?nrsnz, d?nrsnz, d?nrsnz... Acaba ortamdan

Beni "Yok" Saydy

Hani bazen olur ya ok seversin ama kendine gvenemezsin. Y?te byle her gn takylyrsyn; konserdi, yemekti, muhabbet falan filan zamanla ho?lanyrsyn. Onla takyldy?yn iin millet zaten sizi sevgili sanyr ama o odun ki?ilik gider senin arkada?laryndan birinden ho?lanyr ve malum soruyu yneltir; Bana

Sayfa Gezinme: 1 (All)