Tüm Kategoriler


Sayfalar

Biri' Profili


Toplam Yazıları: 14
Toplam Görüntülenme: 6941
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

Biri Son Yazıları

Ne Kalyr?

Hepimizin hayatynda "ke?ke olmasa" dedi?imiz bir ok any vardyr. Hele ocuklu?unuz masal gibi gememi?se herkesi ve her ?eyi unutmak istersiniz. Fakat hayatymyzyn her yerinde kar?ymyza ykarlar. Ve biri size belki de hayatynda kurdu?u en anlamly cmle olan "hi kimseyi kaybedece?in bir e?yadan ok s

A?k nedir

Merhaba arkada?lar bir ka gn nce kendi romanymy yazmaya karar verdim biraz yardym istiyorum bilirsiniz ki a?k greceli bir kavramdyr. ?imdi size sorum "a?k sizce nedir ?  " fikirlerinizi bekliyorum.

Kitap A?ky

Yeni gndemimiz romanlarym, ben ve annem. ok syk kitap okurum. Okudu?um kitaplary satyn alyp ktphane yapmayy da ok seviyorum. ?imdi halk ktphaneleri var falan diyecekseniz ama unutun. Burada yle bir ktphane yok var ama kitap yok... Gel gelelim annem benim kitaplaryma kar?y. Kadyn kendi

Buyur Burdan Yak!

Geenlerde okulda bir ocuktan ho?landy?ymdan ve d?t?m utan verici durumdan bahsetmi?tim sizlere. Rezillikte son nokta o de?il ?imdi anlataca?ymmy? me?er. Synyf arkada?larym ho?landy?ym ocu?un kim oldu?unu ?renmi?. Ben de ho?landy?ym ocu?un synyf arkada?ymyn abisi oldu?unu ?rendim. Arkada?la

Rezillikte Son Nokta

Okulda bir ocuktan ho?lanyyorum. Benden bir synyf byk... ok ?eker birisi Ben de sapyk gibi srekli onu seyrediyorum do?al olarak. Bu gn yine kantinde onu seyrediyordum. Masa tenisi oynuyordu. Allahyn i?ine bakyn ki top aya?ymyn altyna geldi. Ben almak iin e?ildim me?er oda e?ilmi?. Topa elim

ylesine Ya?amak

Rollerini oynayan tiyatro oyuncularyna benziyoruz, azcyk farkla. Onlaryn elinde yazyly bir metin ve yyllaryn tecrbesi var, bizim elimizde ise koca bir hi. Ama hepimiz oynuyoruz i?te. Peki ya ksersek ne olur? Oynamaktan vaz geti?imizde mesel... Gelip elimizden tutacak, oyuna geri a?yracak biril

Zaman Yla Olmady

Zamanla geer denilen ?eyler gerekten zamanla geiyor mu? Y?te bunu merak ediyorum do?rusu. nk ben henz yle bir ?erefe nail olmu? de?ilim. Ate? yanyp yanyp kl olduktan sonra, snm? m oluyor yani? Hi sanmyyorum... Aksine ufak bir rzgarda o ate? eskisinden daha ?iddetli yanmaya ba?lyyor. Pe

Keilerim ar?yya Katy

Sanyrym keileri kayrmaya ba?lyyorum. Geen gece ryamda okulun koridorundaydym, dersim bo?tu ve yslyk alarak yryordum. Birden synyflardan birinden mdr yardymcysy ykty ve utanmaz seni dedi ve beni disipline verdi. Ceza olarak da ne oldu?unu hatyrlamady?ym bir ?eyi yykamakla grevlendirildim

Kalbim Acyyor

Onu kaybettim. O artyk benim a?kym de?il. Ve yaryn do?um gn... Onun hakkyndaki her ?eyi bilmek ve yanynda olamamak... Tanrym tarif edemeyece?im bir acy... Kalbim o kadar ezildi ki bu ykn altynda ka?yttan bile ince... Tek darbe ve sonra her ?ey parampara... Kar?ysyna bile ykamyyorum, korkuyorum

Fazla mı Oluyorum Acaba?

Çok tuhaf bir durum yaşıyorum. Genelde ne?eli, g�ler y�zl� bir insanym. Fakat okul kapysyndan i�eri�girince birden bire b�t�n ne?em kayboluyor. Diktat�r birine d�n�?�yorum. Herkesin ve her ?eyin m�kemmel olmasy gerekiyor birden bire. Suratsyzla?ynca da arkada?lary

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)