Tüm Kategoriler


Sayfalar

Katara' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 15186
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

Katara Son Yazıları

Gzel Sayfa

Arkada?lar eminim siz de benim kadar bu siteyi ok seviyorsunuzdur. Her dershane yky?ynda beni velim gelmeden dy?ary ykarmadyklary iin bilgisayarda her hangi bir sayfa amak zorunda kalyyorum. Aslynda zorunda kalmak de?il; canym sykylyyor Ben de bu siteyi ayyorum, can sykyntymy gideriyorum. Bu

Maya Takvimi ve Kyyamet

Bu aralar internette grd?me gre herkes 21 Aralyk´tan bahsediyor. Merak ettim neymi? bu 21 Aralyk diye ve ?rendim. Maya takvimine gre o tarihte kyyamet kopacakmy?. Siz inanyyor musunuz? ?ahsen ben inanmyyorum. Ve bu konuda fikirlerinizi almak isterim; nk artyk bu benim korkulu ryam ol

Mzik Hayat

Hayatymyn her anynda ok fazla mzik dinleyen biriyim. Uyumadan nce mzik dinlemek beni rahatlatyyor ve daha kolay uyumamy sa?lyyor. Ders aly?yrken mzik dinledi?imde dikkatimi daha iyi topluyorum. Hi sevmedi?im i?leri bile yaparken mzik dinlemek olayy zevkli hale getiriyor. Dinlemedi?im zaman b

Yılan Hikayesi

Onunla tesad�fen tany?tym. Topu topu be? g�n falan g�rd�m. Ylk g�rd�?�m g�n zaten vuruldum. Konu?maya hi� cesaretim olmady. Hatta ona tam onu sevdi?imi s�yleyecekken hep bir engel �ykty. Sonunda yanyndan gitmek zorunda kaldy?ym g�n geldi. Be? g�n ge�mi?ti. Gitti?imi

Sayfa Gezinme: 1 (All)