Tüm Kategoriler


Sayfalar

sessiss' Profili


Toplam Yazıları: 3
Toplam Görüntülenme: 4779
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

sessiss Son Yazıları

Hayat Garip

Bu sene makine mhendisli?ini kazandym. ok arzulady?ym blmd ama okula ba?lamadan her ?ey anlamyny yitirdi. Daha ay ncesine kadar kazanmak lm gibi geliyordu. ?imdi ise her ?ey bo? gibi. Her ?ey bitti! Okul har cretini nasyl deyece?im diye d?nyorum. Synyfy nasyl geece?imi d?nyorum.

Babam Haklyymy?

Lise son synyfta okuyordum.Askeriyeden davetiye gelmi?ti katylmam iin. Ama nce foto?raf ektirmem gerekiyodu. Ben de foto?raf ektirecektim. Babamla gittik foto?rafyya ve ben saymy, yzm dzeltiyorum. Babam, "Salaryny ne do?ru yapma, geriye yatyr." dedi. Salarym ok dalgaly oldu?u iin kab

Acilen Toparlanmalıyım

Bunalymda gibiyim. Ders �aly?mak hi� istemiyor canym. Denemelerden 280-290 civary alyyorum. En k�t�s� aileme kar?y mahcubum. Babam hi� ikiletmeden 240 TL´ye istedi?im ayakkabyyy aldy. Bana "Benim �zet �ykartyp yardym edebilece?im bir ?ey var my?" diye sordu ge�en g�n. E?

Sayfa Gezinme: 1 (All)