Tüm Kategoriler


Sayfalar

ikra' Profili


Toplam Yazıları: 6
Toplam Görüntülenme: 2028
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ikra Son Yazıları

Lüzumlu Sorunlar

Binlerce soru ve sorun birikmi? ben bir yerlerdeyken ama fark etmemi?im. Mesela �aly?ylmasy gereken synavlar, girilmesi gereken m�lakatlar, teslim edilmesi gereken �devler ve daha neler neler� Ama ben nerelerdeyim? Neler yapyyorum? Farkynda olmady?ymdan da de?il, bir garip bo?luk ve rahat

Kitaplar ve Adamlar

Beni d?ndren kitaplary sevmem gibiydi, hep beni d?ndren adamlara kar?y olan ilgim. Kitabyn sayfalary arasynda kaybolur gibi dinlerdim onlary dakikalarca, saatlerce, gnlerce Hani okursun anlamazsyn, bir daha okursun biraz kavrarsyn ya da yle zannedersin ve gnler sonra tekrar okudu?un vakit

Anlaşılmamak!

Hani bir ?arky var ya; "sevdi?imi, �ld�?�m� anlamadyn diye, bin defa �lemem ben�" diyor. Hakikaten insanlaryn birbirini anlamasy kadar zor bir ?ey yok galiba. Bir baky? bile yeterken bazen, onca s�ze ra?men anlamayan insanlar iyi ki varlar yoksa biz nasyl bu kadar �z�lebilirdik

Sevmek Varmış

Sevmek diye bir ?ey varmy?. Ynanmady?yn bir duyguyu ister olmanyn, ne kadar garip oldu?unu fark ettim bu aralar. Ne zamandan beri o her ?eyde mantyk arayan aklym, bunun da olabilece?ini kalbime fysyldyyor. Ne zaman kapymy çalar, aklymy ba?ymdan alyp kalbime a?ky saklar, bilmiyorum. Buna in

Başlıksız (!)

Synav haftasy yakla?an bir ma?dure olarak �n�m�zdeki final, b�t�nleme vb. synavlarda site arkada?laryma ba?arylar dilemek, varsa i�lerinden iyi niyetli birka� dua almak temennisindeyim. Okullu olarak on altyncy yylyny dolduracak biri i�in ders �aly?mak bu kadar my zor gelir kard

Avatar Konusu

ye olmak mesele de?ildi de avatar semekte bu kadar kararsyz kalaca?ym ve bu kadar seenek olaca?y aklyma gelmemi?ti.

Sayfa Gezinme: 1 (All)