Tüm Kategoriler


Sayfalar

ImPossible' Profili


Toplam Yazıları: 6
Toplam Görüntülenme: 155587
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

ImPossible Son Yazıları

Yer Çekimi

  Güzel hissettiren şeylerin sonu da çok çabuk geliyormuş. Aslında çok da çabuk gelmedi ama sanki böyle bir anda oldu-bitti gibi bir his yarattı iç dünyamda. Zamansız zamanların, çürük zeminlerinde ancak bu kadar direne

Uzaklar

Hani hayatymyzdan birileri oraya gider de dnmez ya Ya da biz gideriz ve dnemeyiz. Belki de dnmeyiz. Y?te oraya uzaklar! deniliyor. Bir ?arky sz vardy; Ayny ?ehirde nefes almak bile bana yetiyor Yetecek, yetecek ama uzaklar var i?te Ayny ?ehir yok! Bu da Cemal Sreyyanyn; Ayny ?ehirde

Bağlantısız Düşünceler

Ysteriz ki� Hep isteriz; istemenin yetmeyece?ini bile bile bazen de syrf egomuz tatmin olsun diye�Telefonumun duvar k�?ydy oldu� Ystedim oldu, kimse mani olamazdy!Sa�ma c�mlelerle dolu bir yazy yazmak istiyorum... Kelime de yetmiyor ille de c�mlelerle dolu olacak. Hi�

Gönüllü Delilik

Duygularyn mantykta az olan tarafy insanyn b�t�n�ne h�kmediyorsa adyna delilik mi denir? E?er �yleyse ben deliyim. Mantyk olarak kendime uyduramady?ym o ?ey, bedenimin, duygularymyn tamamyna etki ediyor. Belki bunun ady bilimsel olarak delilik de?ildir ama bu d�?�nce beni delirtiyor

Zamansız Zamanlar

Ortalama bir insan i�in, orta ya? denilebilecek zamana yakyn bir zamanda ya?yyorum. Konuya girmeden evli olmady?ymy �zellikle vurgulamak istiyorum� Bu vurgudan da anla?ylabilece?i gibi konu a?k� A?kyn her t�rl�s�n� ya?adym. Kimi a?klarym saman alevi gibi yanmadan s�nd� k

Çürük Zeminler Gerçek Zamanlar

Ynsanlar aslynda neyin do?ru ya da yanly? oldu?unu gayet iyi biliyorlar. Sadece i?lerine gelmez� Bu g�n k�t� olan yaryn iyi ve hatta tam tersi de olabilir. Bu ?artlary olu?turan insandyr. Do?asy, karakteri ve ya?ama ?eklidir� Ama a?a?yda daha kary?yk bir konuya de?inece?iz. Do?ruyu bulm

Sayfa Gezinme: 1 (All)