Tüm Kategoriler


Sayfalar

garbiyeli' Profili


Toplam Yazıları: 2
Toplam Görüntülenme: 1936
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

garbiyeli Son Yazıları

Aynı Konu Farklı Zamanlar; Yalnızlık

Yapmak istemedi?im ?eyleri yapty?ym do?rudur. Arkada?larymy uyardy?ym konularda bizzat kendim ayny konuyu a�ty?ym da do?rudur. Yanly? yapty?ymy da biliyorum. Uzaktan kendime k�f�r de ediyorum ama dayanamyyorum. Yalnyzlyk ne lanet bir ?eymi?. Ynsan ailesi dy?ynda da birine ihtiya� duyabil

Bir Babanın Günlüğünden

Babam birini sevmi? vakti zamanynda. K�yde herkes ona �?yk o ise bir tek sevdi?i mavi g�zl�s�ne. Sevdi?i Leyla gibi sevmemi? ama o Mecnun�dan farksyzmy?. Parasy yokmu? bizim a?y?yn. Lakin yokluk da bilmezmi?. Varsa da harcarmy? yoksa da. Mutlaka bulup bulu?turur �ekip �eki?tirir

Sayfa Gezinme: 1 (All)