Tüm Kategoriler


Sayfalar

sngl_' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 1241
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

sngl_ Son Yazıları

Bizi Ateşe Attım

Bir insanyn hayatyna mal olacak bir hata yaptynyz my? Bunu en k�t� ?ekilde ya?amy? biri olarak, hayatym boyunca vicdan azaby �ekecek olmam beni �ok d�?�nd�r�yor. Elimde de?ildi bu ama, insan nereden bilebilir ki ba?yna gelecekleri? Bir insanyn syrf sizin i�in canyndan vazge�iy

Rahatım Yerinde(!)

Ben, neden hep senin i�in yazyyorum ki? Neden sadece tek i?im senmi?sin gibi, senden ba?ka u?ra?acak bir ?ey yokmu? gibi syrf senin i�in yazyyorum? Olur da g�r�rs�n bir g�n, okursun sana yazdyklarymy ve sana olan nefretle kary?yk sevgimi anlarsyn belki� Aslynda ben istemem okumany.

Hayat İşte

Hayatyn acymasyzly?yna de?il, zamansyzly?yna yanyyorum en �ok. Kar?yna �ykan fyrsat hi�bir zaman zamanynda gelmez. Ya bir g�n erken ya da bir g�n ge�� Tam zamanynda �ykarsa mutlu olaca?ymyzy biliyormu? da engel olmak ister gibi geri �evirir hayat o fyrsaty. �Syrf ona ina

Sen, Sen, Sen

Kalbimi ikiye bldm senin iin Bir yarysynda sen, di?er yarysynda ben varym. Oysa ikimiz biz olmalyydyk, kalbin tamamynda birle?mi? olmalyydyk Herkes biz gzyle bakmalyydy. Ba?aramadyk bunu, kimseye biz oldu?umuzu kanytlayamadyk. nk en nce buna ikimiz inanmalyydyk, inanarak arkasynda durma

Sayfa Gezinme: 1 (All)