Tüm Kategoriler


Sayfalar

nihle' Profili


Toplam Yazıları: 6
Toplam Görüntülenme: 2197
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

nihle Son Yazıları

Gezmeyi Severim

Gezmeyi, sosyal hayatyn iinde olmayy seviyorum. Ama nedense bu etrafymdaki bazy insanlara batyyor. st ste evde oldu?um gnlerde "ah canym bunalmy?syndyr, biraz gez dola?" demeyen insanlar, st ste dy?aryda oldu?umda "ne kadar ok geziyorsun kyr dizini biraz evinde otur..." dedi?inde bo?azlaryny

Allah´a Havale Ettim

Kk ya da byk, yakyn ya da uzak fark etmiyor. E?er bir insanyn sz ve davrany?laryna ierliyor, kyrylyyorsam, Allaha havale etmem yetiyor. Daha bir ka gn gemeden hayatynyn tepe taklak olu?unu hayretler iinde izliyorum. Ey dualaryma cevap vermeyen Rabbim, ahlaryma nasyl da ?im?ek hyzyyla cev

İlişki İki Kişiliktir

G�r�mce olmak ne zormu? yahu� Benim bildi?im g�r�mceler ortaly?y kary?tyryr sonra k�?eye �ekilir. Bizde ise tam tersi oluyor; ortaly?y toplayan taraf benim. A?abeyim kavgayy ediyor, gelini teselli etmek de bana d�?�yor. En ufacyk tarty?malarynda a?layarak arayan kyz, g�lerek t

İç Girdap

�� kyz arkada?yz... Ge�en sene bu zamanlar kyz arkada?ymyzyn ya?ady?y bir olayy yererek, yargylayarak, acymasyzca ele?tirerek ve "ben asla yapmam" deyip kyyaslayarak tepki g�steren di?er kyz arkada?ym bug�n ayny ?eyleri ya?yyor. Hem de di?erine nazaran bilin�li olarak. Ve ben hayretle

Ramazan´da Mesai

o?unlu?unun Mslman oldu?u bir co?rafyadayyz. Ve ?u gnlerde Yslam´yn be? ?artyndan biri olan orucu zor ?artlarda da olsa yerine getirmeye aly?yyoruz, Allah kabul etsin. Tabi syca?y, suyu, yeme?i, sigarayy, ayy bahane ederek tutmayan da yok de?il ama ya ok istemelerine ra?men tutamayan,

Yine Yeniden!

Yyllar sonra yeniden, yyllar nce ya?ady?y mahalleye belki seyirlik belki de temelli dnecek olan biri gibi hissettim ?u an kendimi. Sanal dedi?imiz bu dnyanyn bir parasy olan ?u kck sitede neler neler ya?amadym ki? Neler ?renmedim ki? Bana onca ?ey katarken benden de birok ?ey gtrd. Kim

Sayfa Gezinme: 1 (All)